mangfold

Formålet med mangfoldsprisen er å gi mottakeren honnør og oppmerksomhet for sin aktive innsats for å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i arbeids- og/eller samfunnslivet i Trondheim. 

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, private og offentlige virksomheter samt frivillige lag og organisasjoner med tilhørighet til Trondheim.

Juryen består av ordfører, to politikere fra bystyret, to representanter fra kommunens Mangfoldsråd og rådmannen. Mangfoldsprisen ble første gang utdelt i 2014.

Mangfoldsprisen består av et diplom med begrunnelse for tildelingen, et kunstverk og en pengesum på 25 000 kroner. 

ikon kultur Kultur, kunst og fritid