Meld inn feil til Trondheim bydrift

Dette er en feilmeldingstjeneste for veg, vann og avløp i Trondheim kommune. Tjenesten skal ikke brukes ved akutte henvendelser.

Vakttelefon, akutte feil

Meld inn feil på gatelys

Åpne denne siden i mobilvisning

 

Åpne denne siden i nytt vindu (benyttes dersom siden vises feil)

Kontaktinfo