Hjem Mestringshuset
Olavsgården

Mestringshuset

 

Kontakt Mestringshuset

Se kart

Tilbud

I 2019 hadde prosjektet flere arbeidsgrupper i gang med utarbeiding og pilotering av tilbud. Arbeidsgruppene består av ansatte fra enhetene i prosjektet, ressurspersoner i kommunen samt brukerrepresentanter og tillitsvalgte. I påvente av at Olavsgården ferdigstilles foregår de ulike aktivitetene i andre lokaler. Så langt er følgende tilbud utviklet og utprøvd:

Pårørendetreff

Pårørendetreffet er et fast tilbud to ganger i året, høst og vår.
Tilbudet er gratis. 

Les mer om pårørendetreff

Aktivitetstilbud for voksne i yrkesaktiv alder med ervervet hjerneskade

Tilbudet var under utprøving ved Persaunet Aktivitetssenter i perioden 2018 /2019. Fra høsten 2019 ble antallet plasser utvidet, og tilbys nå fast på Persaunet. Tildeling av plass gjøres av Helse- og velferdskontoret i kommunen.

Å leve med nevrologisk skade eller sykdom

Gruppetilbudet består av ukentlige samlinger på dagtid over 8 uker og 2 oppfølgingssamlinger etter henholdsvis 3 og 6 måneder. Fokus er på å gjøre nye erfaringer og utforske verktøy som bidrar til å møte utfordringer i hverdagen.

Tilbudet retter seg mot personer som har levd med nevrologisk skade eller sykdom over tid, som ønsker påfyll og er motivert til å gjøre en innsats selv. Under gruppesamlingene vil det både legges opp til refleksjon rundt ulike tema og settes av tid til oppmerksomhetsøvelser og / eller avspenning.

Du melder deg selv på og må kunne ta deg til tilbudet på egen hånd. Oppstart av gruppene vil annonseres her på nettsidene og i Adresseavisen under kunngjøringer. Neste gruppetilbud vil starte opp høsten 2020.

For mer informasjon:
Ta kontakt med Eli Alperstein, telefon 480 92 397 på hverdager kl. 09.00-15.00 eller mette.muller@trondheim.kommune.no.

Lærings- og mestringskurs til voksne med nedsatt hørsel

En pilot er gjennomført og etter evaluering med brukermedvirkning utvikles kurset videre som et fast tilbud. Fram til innflytting i Olavsgården tilbys kurset i andre lokaler.

Kurset består av 3 samlinger med  informasjon, veiledning og dialog om hvordan mestre hverdagen med redusert hørsel.
Du kan lese mer om tilbudet på nettsidene til Enhet for ergoterapitjenester.

Dagrehabiliteringen

Adresse : Aasmund Vinjes gt 2A
Telefon : 952 63 810

 

KORONASITUASJONEN:
Vi er åpne for inntak av nye brukere. Avdelingen tar kontakt med nye brukere i forkant. Dette for å klargjøre hvilke tiltak som skal igangsettes for å ivareta nødvendig helsehjelp på en trygg og sikker måte. Vi opprettholder nødvendig oppfølging på telefon, ved hjemmebesøk og for noen i tilrettelagte treningslokaler. 

Dagrehabiliteringen gir tilbud om tverrfaglig rehabilitering for hjemmeboende over 18 år i Trondheim kommune. Det kreves vedtak på tjenesten fra helse- og velferdskontoret.

Avdelingen har følgende yrkesgrupper: Fysioterapeut, ergoterapeut, miljøarbeider, logoped og psykiatrisk sykepleier.

Det gis tilbud om samtaler, trening og terapi individuelt og/eller i gruppe.

Les mer om tjenestene til Dagrehabiliteringen

Om prosjektet Olavsgården, Mestringshuset

Olavsgården, Mestringshuset er et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for fysioterapitjenester, Enhet for ergoterapitjenester, Enhet for psykisk helse og rus, og Mestringshuset Dagrehabiliteringen.

Prosjektet skal utrede behov for og prøve ut ulike tilbud og aktiviteter som vil tilbys i Olavsgården når det åpner i løpet av 2020. Brukerrepresentanter er aktivt med i alle deler av prosessen og bidrar til utvikling av de ulike tilbudene. Det vil også opprettes et eget kontor for brukerorganisasjoner i Olavsgården. 

Målet er at Olavsgården skal bli et levende hus for personer med vedvarende helseutfordringer og deres pårørende, med kurs, grupper og sosiale treffpunkt. Et hus som gir muligheter for å treffe fagfolk og andre i samme situasjon, og som kan være en arena for kunnskap, erfaringsutveksling, råd og veiledning.

Om oss

Prosjektleder

Jorid Paulsen
Telefon: 911 12 767

Prosjektmedarbeider

Anne Cathrine Syltevik
Telefon: 902 31 075

Prosjektmedarbeider

Eli Alperstein
Telefon: 480 92 397

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Mestringshuset, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 06.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004