Trondheim kommunes miljøstyringssystem er sertifisert etter standarden NS ISO 14001. Kommune ble første gang sertifisert i februar 2006, og har siden den gang resertifisert seg hvert tredje år.

Hva er miljøledelse?

Et miljøledelsessystem er et verktøy for å organisere miljøarbeidet i en virksomhet. Det er en hjelp til å fordele ansvar, prioritere, kommunisere, følge opp og kontrollere tiltakene for miljøforbedring.

Innføring av miljøledelse kan beskrives som en "oppadgående spiral" med stadig forbedring av miljøarbeidet.

Trondheim kommunerevisjon reviderer årlig miljøstyringssystemet til Trondheim kommune. Revisjonsrapportene finner du her:

Oversikt over revisjonsrapporter fra Trondheim kommunerevisjon

 

 

Organisasjonen