Minoritetsspråk - tilskudd

Trondheim kommune får statlige midler etter tilskuddsordningen ”Tilskudd til tiltak som kan bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder”.

Etter denne ordningen får kommunen tilskudd basert på antall minoritetsspråklige barn i barnehage registrert ved telledato for årsmeldinger pr. 15. desember.
Barnehagene kan søke om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn med barnehageplass.

Fagenhet oppvekst og utdanning behandler søknader og tildeler ressurser.

Kontaktperson: Anita Mester

fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

1barnogskole Barnehage