Informasjon om lokalt gitt eksamen i grunnskolen.

Tidsplan
Trondheim Kommune v/Fagenhet for oppvekst og utdanning har i samarbeid med nabokommuner, lagt muntlig eksamen våren 2018 til følgende datoer:

 • Gruppe 1: Uke 23, onsdag 6. juni og fredag 8. juni 2018
  • Med obligatorisk forberedelsesdag på henholdsvis tirsdag og torsdag
 • Gruppe 2: Uke 24, onsdag 13. juni og fredag 15. juni 2018
  • Med obligatorisk forberedelsesdag på henholdsvis tirsdag og torsdag

Sensoroppmelding

 • Skolen melder på lærere som kan være sensor her fra1. januar 2018.
 • Vi ber skolene unngå å melde opp samme sensorer til både skriftlig og muntlig eksamen.
  Førsensur/fagdag for sensorer i matematikk, norsk og engelsk: mandag 4. juni.
  Fellessensurmøte: mandag 18. juni.
 • Det skal registreres skole, navn, hvilke fag og dager (gruppe) sensoren kan delta.
 • Hver skole må stille med MINST like mange sensorer som de selv har behov for.
  (Vi beregner 1 sensor per påbegynt 8 elever)

 

Aktuelle dokumenter

 

1barnogskole Skole