Informasjon om lokalt gitt eksamen i grunnskolen.

Tidsplan
Trondheim Kommune v/Oppvekstkontoret har i samarbeid med nabokommuner, lagt muntlig eksamen våren 2017 til følgende datoer: (endringer er uthevet)

 • Gruppe 1: Uke 22, onsdag 31. mai og fredag 2. juni 2017
  • Med obligatorisk forberedelsesdag på henholdsvis tirsdag og torsdag
 • Gruppe 2: Uke 23, onsdag 7. juni og fredag 9. juni 2017 (endret dato for første eksamensdag denne uke)
  • Med obligatorisk forberedelsesdag på henholdsvis tirsdag og torsdag

Sensoroppmelding

 • Skolen melder på lærere som kan være sensor her fra1. januar 2017.
 • Vi ber skolene unngå å melde opp samme sensorer til både skriftlig og muntlig eksamen.
  Førsensur/fagdag for sensorer i matematikk, norsk og engelsk: torsdag 1. juni.
  Fellessensurmøte: onsdag 14. juni.
 • Det skal registreres skole, navn, hvilke fag og dager (gruppe) sensoren kan delta.
 • Hver skole må stille med MINST like mange sensorer som de selv har behov for.
  (Vi beregner 1 sensor per påbegynt 8 elever)

Frist for oppmelding er utvidet til 27.mars.

Aktuelle dokumenter

 

1barnogskole Skole