Hjem HelsehusNidarvoll helsehus

Nidarvoll helsehus

Kontakt Nidarvoll helsehus

Se kart og finn ansatt

Helsehuset består av 4 avdelinger fordelt på 2 hus, med tilsammen 120 plasser. Av disse er det pr. i dag 74 langtidsplasser, 26 korttids-/avlastningsplasser og 20 plasser for rehabilitering. Nidarvoll helsehus Helsehuset skal også være arena for forskning og fagutvikling i samarbeid med høgskole og universitet.

Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid og har pr. i dag ansatt sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/ helsefagarbeider, aktivitør, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Innenfor alle yrkesgruppene er det ansatte med ulike videreutdanninger. Alle avdelingene har egne tilsynsleger.

Les informasjonsbrosjyren vår (pdf)

Avdelingene

Helsehuset tilbyr langtidsplasser, korttids- og rehabiliteringsplasser, til sammen 120 plasser, fordelt slik:

Avdeling A

20 langtidsplasser og 10 korttids-/avlastnings-/rulleringsplasser (bydelsplasser)

Avdeling B

20 rehabiliteringsplasser og 10 langtidsplasser

Avdeling C

22 langtidsplasser og 8 korttids-/avlastningsplasser (bydelsplasser)

Avdeling D

22 langtidsplasser og 8 korttids-/avlastningsplasser (bydelplasser)

Personalet utgjør ca. 160 ansatte, fordelt på sengeavdelinger, terapeuter, aktivitør, vaskeri og merkantile tjenester. 

Brukerråd

Brukerrådet ved Nidarvoll helsehus består av 8 representanter + enhetsleder, som er sekretær i brukerrådet. Hver avdeling har en pasient/pårørenderepresentant og en ansatterepresentant. Det avholdes 4 møter i året - 2 vår og 2 høst. Brukerrådets medlemmer får innkalling til møtene og møtereferat på mail. 

Les mer om brukerråd i Trondheim kommune

Medlemmene

Avdeling A

Brukerrepresentant: Åge Steigedal
Ansattrepresentant: Ellen Nenseth

Avdeling B

Brukerrepresentant: Marianne Ottesen
Ansattrepresentant: Anette Christensen

Avdeling D

Brukerrepresentant: Tove Nygård
Ansattrepresentant: Anne Grosberghaugen

Enhetsleder - sekretær

Helge Dahlen

Referat

18.02.2016

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 08.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css