Kontaktinfo
Telefon
72548355
Adresse
Klæbuveien 198
Epost
nidarvoll-helsehus.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Nidarvoll helsehus er et av kommunens fire helsehus. Helsehuset består av 4 avdelinger fordelt på 2 hus, med tilsammen 120 plasser. Av disse er det pr. i dag 74 langtidsplasser, 26 korttids-/avlastningsplasser og 20 plasser for rehabilitering. Nidarvoll helsehus Helsehuset skal også være arena for forskning og fagutvikling i samarbeid med høgskole og universitet.

Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid og har pr. i dag ansatt sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/ helsefagarbeider, aktivitør, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Innenfor alle yrkesgruppene er det ansatte med ulike videreutdanninger. Alle avdelingene har egne tilsynsleger.  

Nidarvoll helsehus