Hjem Om kommunenNye Trondheim kommune

Nye Trondheim kommune

Klæbu og Trondheim er slått sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Nettsidene til gamle Klæbu kommune er derfor nedlagt. Du finner informasjon om nye Trondheim kommune på www.trondheim.kommune.no.

For deg som bor i Klæbu vil det være noe som er nytt i den nye kommunen. Vi har derfor samlet viktig og relevant info og nyttige lenker på denne sida. Denne sida er midlertidig og vil bli tatt ned 1. juni 2020.

Generell kontaktinfo

Telefon: 72 54 00 00
E-post: tk.postmottak@trondheim.kommune.no.

Nettside: trondheim.kommune.no

Annen nyttig kontaktinformasjon.

Finn en ansatt

Drift og vedlikehold av veg, gatelys, parker, friarealer, idrettsanlegg, vann og avløp

Trondheim bydrift har ansvar for dette. Har du henvendelser til oss finner du kontaktinfo på våre nettsider.

Du kan sende e-post til bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no hvis du lurer på noe.

Trondheim bydrift har åpent kundesenter på hverdager fra kl 08.00-15.00, onsdager fra kl. 09.00-15.00.

Besøksadresse er Tempevegen 22, 3. etg.

Telefon dagtid: 72 54 63 50
Vaktnummer vann og avløp: 72 54 64 49 (etter kl. 15.00)
Vaktnummer veg: 175

Kart

Kart, arealplaner og eiendommer for Klæbu er nå tilgjengelig i kart på nett.

Velg område Klæbu i venstre marg for å slå opp på dagens eiendommer i Klæbu.

Byggesaker

Informasjon om byggesaksbehandling.

Renovasjon

Du finner informasjon om våre produkter og tjenester,for eksempel faktura, abonnement og priser, på trv.no. Du kan også ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 917 54 000/e-post kildesortering@trv.no.

Skole og SFO

Informasjon om skole og SFO.

Trondheim kommunale kulturskole

Barnehage

Søk om plass, pris, moderasjon, planleggingsdager, vedtekter, oppsigelse av plass.

Barn og familie

Helse, velferd og omsorg

Søknad om helse- og velferdstjenester for innbyggere over 18 år behandles av Helse- og velferdskontor Lerkendal.

Søke om helse- og velferdstjenester for innbyggere under 18 år behandles av Barne- og familietjenesten Lerkendal.

Mer informasjon om tjenestene finner du her

Fra 01.01.20 ligger ansvaret for introduksjonsprogram for flyktninger i Klæbu hos Kvalifiseringssenter for innvandrere INN.

Kultur og fritidstilbud

Informasjon om kultur og fritidstilbud for innbyggerne i nye Trondheim kommune

Klæbu folkebibliotek

Klæbu folkebibliotek er fortsatt i 3. etasje i kulturhuset i sentrum av Klæbu.

Åpningstider:

 • Mandag og torsdag kl 10.00–19.00
 • Tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00–16.00
 • Lørdag kl 10.00–14.00

Fra nyttår vil informasjon om biblioteket finnes på Trondheim folkebibliotek sine nettsider.

Fritidsklubben

Fritidsklubben i Klæbu, som ligger i kulturhuset, vil fortsette som tidligere etter at Klæbu og Trondheim er slått sammen til en kommune. Den er åpen hver tirsdag og torsdag fra kl 16.30 til 21.30. Fra nyttår vil du finne informasjon om fritidsklubben i Klæbu på Trondheim kommunes oversikt over fritidstilbud for ungdom.

Kulturtilbud til seniorer

Det er et mål at alle seniorer i Trondheim skal ha et godt og variert kulturtilbud. Finn tilbud fra Den kulturelle spaserstokken i Trondheim.

Lån og leie av kommunale lokaler

Det søkes om fast lån av kommunale lokaler i Bookingbasen. Søknadsfrist for skoleåret 2020/21 er 1. april.

Leie av aula i kulturhuset eller Gamle festsal bookes allerede nå i Bookingbasen.

Nøkler skal fra 1. desember 2019 hentes på Klæbu folkebibliotek i 3. etg. i kulturhuset. Nøklene må hentes i bibliotekets åpningstid.

Tilskudd til lag og foreninger

Lag, organisasjoner og andre kan fra høsten 2019 søke om tilskudd for 2020 fra Trondheim kommune. Flere tilskuddsordninger har søknadsfrist 1. desember.

Støttekontakt

Personer som har vedtak om støttekontakt vil fortsatt ha denne tjenesten. Alle vil få ny kontaktperson i Trondheim kommune. Personer som ønsker støttekontakt kan fra nyttår søke om dette fra Trondheim kommune.

Støttekontakt for barn og unge.

Støttekontakt og tilrettelagte aktiviteter for voksne.

Det vil bli gjennomført et eget informasjonsmøte for de som har oppdrag som støttekontakt i Klæbu. Oppdraget videreføres i nye Trondheim kommune.

Les om å være støttekontakt.

Ledsagerbevis

Innbyggere som ønsker å søke om ledsagerbevis må gjøre dette her.

Byutvikling

Eierskapsenheten

Ansvarsområder:

 • Tomtefeste
 • Utbyggingsavtaler
 • Kjøp, salg, forvaltning og utvikling av kommunal grunn
 • Skjenkebevilling

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim
E-post: eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no
Telefon 977 43 400
Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim

Jord- og skogbruk

Miljøenheten har ansvar for

 • Jordbruksfaglige, skogbruksfaglige og vilt/naturforvaltningsfaglige oppgaver
 • Drift og forvaltning av kommuneskogen
 • Vassdragsovervåkning
 • Forurensning og forsøpling

Henvendelser rettes til:
Miljøenheten
Adresse: Erling Skakkes gate 14
Telefon: 72 54 25 50
E-post: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Byplankontoret

Byplankontoret har ansvar for planlegging og utvikling av byens fysiske omgivelser. Det skjer gjennom overordnede strategier for byutvikling, gjennom areal- og transportplanlegging, og gjennom mer avgrensede reguleringsplaner.

Kontoret behandler, utarbeider og forvalter arealplaner i tråd med plan- og bygningsloven. I tillegg lager byplankontoret temaplaner, analyser og veiledningsmateriell. Planene forteller hvordan vi skal utvikle Trondheim, og dermed hvordan byen skal forandres.

Kontaktinfo
Postadresse: Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim
Epost: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no
Telefon: 72 54 25 00
Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim

Nærmiljøråd

Det vil bli opprettet et nærmiljøråd for lokalsamfunnet Klæbu. Vi vil komme tilbake med informasjon om hvilken rolle dette skal ha, hvordan det kan kontaktes, og hvem som vil være representanter i rådet.

Motorferdsel i utmark

Fra 1. januar søker du om tillatelse til motorferdsel i utmark her.

Politikk

Historiske politiske dokumenter fra Klæbu kommune.

Kommunesammenslåing

Se egen nettside om kommunesammenslåingen

Sist oppdatert: 30.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004