Opparbeidelsesplikt

Opparbeidelsesplikten er et av de viktigste prinsippene i plan- og bygningloven. Denne plikten sikrer at offentlig veg, vann og kloakk bygges ut og oppgraderes etter hvert som nye byggetiltak krever økt kapasitet.  Bestemmelser om dette finnes plan- og bygningloven kap 18. Denne plikten innbærer at den/ de som bygger noe nytt må foreta nødvendig oppgradering av  offentlig infrastruktur (veg, vann og kloakk) i nærområdet. Tiltak som utløser opparbeidelsesplikt kan være deling, nybygg eller vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse eller endret bruk av eksisterende bebyggelse.

kommunal bolig Fast eiendom