Hjem EierskapsenhetenBoligpolitisk plan

Boligpolitisk plan

Planarbeid - boligpolitisk plan

Trondheim formannskap vedtok den 26.06.2018 å sende forslag til Boligpolitisk plan 2018, på høring og offentlig ettersyn. Se vedtak PS 159/18 og rådmannens saksfremlegg i samme sak.

Frist for å avgi uttalelse var satt til 01.09.2018 og åtte instanser har avgitt høringsuttalelse.

Boligpolitisk plan 2018 er en temaplan som omhandler både den generelle og den sosiale boligpolitikken. Generell boligpolitikk dreier seg om hvordan folk flest skal bo, mens sosial boligpolitikk retter seg mot vanskeligstilte på boligmarkedet som trenger hjelp fra det offentlige for å skaffe eller beholde bolig. Planen drøfter og formulerer mål innenfor fem hovedtema:

  • boligproduksjon og lokalisering
  • bo- og nærmiljøkvaliteter
  • boligmarked og boligetablering
  • geografisk fordeling av levekår og integrering
  • kommunalt disponerte utleieboliger.

Rådmannens høringsutkast til Boligpolitisk plan 2018 med vedlegg kan lastes ned her:

Boligpolitisk plan 2018 (vedlegg 1 til PS 159/18)

Vedlegg til planen:

Høringsuttalelser kan lastes ned her:

Det er planlagt at Bystyret skal sluttbehandle planen innen utgangen av 2018.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til John S. Schistad, e-post: john-s.schistad@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 31.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006