Hjem EierskapsenhetenBoligpolitisk plan

Boligpolitisk plan

Hva er boligpolitisk plan?

Boligpolitisk plan er en temaplan som omhandler både den generelle og den sosiale boligpolitikken. Generell boligpolitikk dreier seg om hvordan folk flest skal bo, mens sosial boligpolitikk retter seg mot vanskeligstilte på boligmarkedet som trenger hjelp fra det offentlige for å skaffe eller beholde bolig.

Forslag til boligpolitisk plan 2020

Kommunedirektøren fremlegger nå nytt forslag til Boligpolitisk plan for bystyret.

Last ned saksfremlegg her.

Boligpolitisk plan 2020 drøfter og formulerer mål og tiltak innenfor seks hovedtema:

  • boligproduksjonens størrelse og lokalisering
  • kvalitet i bolig, bo- og nærmiljø
  • boligmarkedene
  • etablering av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • geografisk fordeling av levekår og integrering
  • kommunalt disponerte utleieboliger

Relevante dokumenter fra saken kan lastes ned her:

For den som ønsker en rask innføring i boligpolitisk plan 2020, finnes planen også som kortversjon.

Kommunedirektørens forslag til boligpolitisk plan 2020 (kortversjon)

Tidligere bystyrebehandling

Bystyret har også tidligere behandlet den rådmannens (som det da het) forslag til boligpolitisk plan, med vedtak den 29.08.2019. Bystyret sendte imidlertid planen tilbake den med anvisning om en bedre belysning av den boligsosiale delen av planen. En forutgående høring hadde resulterte i innspill fra ni ulike aktører. Videre ble det gitt uttalelser fra fem kommunale råd. Innstillende komite var byutviklingskomiteen og planen var også behandlet av helse- og velferdskomiteen. Høringsinnspill, uttalelser fra råd, innstilling fra innstillende komite og bystyrets vedtak er tilgjengelig via den forrige saken.(bystyret PS 0101/19, arkivsak 18/18083, vedtatt 28.08.2019)

Sist oppdatert: 28.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006