Hjem Kart og oppmålingskontoretSammenslåing av Trondheim og Klæbu - Konsekvenser for eiendommer

Sammenslåing av Trondheim og Klæbu - Konsekvenser for eiendommer

Kommunereformen får konsekvenser for eksisterende eiendommer, og etablering av nye eiendommer i Klæbu og Trondheim.

Kommunereformen får konsekvenser for eksisterende eiendommer, og etablering av nye eiendommer i Klæbu og Trondheim.

Vær oppmerksom på at eiendomsregisteret (matrikkelen) stenges i perioden 13. desember 2019 – 1. januar 2020.
Også Grunnboken vil være stengt i deler av romjula.

Nye gårdsnummer

Eiendommer i Klæbu får nye gårdsnummer fra 1. januar 2020.
Alle eiendommer i Norge er registrert med ett gårds‐ og bruksnummer i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Kartverket krever at alle eiendommene i en kommune skal ha et unikt nummer. I forbindelse med kommunesammenslåingen vil alle gårdsnumrene i Klæbu bli endret. Endringene trer i kraft 01.01.20.

Automatisk oppdatering av offentlige registre

Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV m.fl. vil få oppdaterte data fra matrikkelen automatisk. Du som eier trenger ikke å gjøre noe.

Endring

I nåværende Trondheim kommune bevares alle gårdsnummer og ingen endres dermed ved kommunesammenslåing.
I nåværende Klæbu kommune endres de eksisterende gårdsnumrene til 500-serie i samsvar med vedlagte tabell.
Konvertering av gårdsnummer Klæby til nye Trondheim

Virksomheter som har etablert egne eiendomsregistre   

En del virksomheter har informasjon i registre/programmer som ikke er knyttet direkte  til matrikkelen og dermed ikke får rettelsene innført automatisk. Det kan for eksempel være et regneark eller et fagsystem. Andre registre kan få ajourføringer direkte fra matrikkelen et fåtall ganger i løpet  av året. Viktig informasjon i denne forbindelse:  

 • Forvaltere av slike registre må være oppmerksomme på at en god del av matrikkeldataene vil  endres over natten 31.12.19 til 01.01.20.
 • Nye veinavn og nye adresser vil allerede være innført i matrikkelen og tatt i bruk.
 • Forvaltere av andre analoge registre eller arkiver i papirform møter den samme utfordringen.
 • Nødvendige tiltak bør iverksettes av den/de som forvalter slik informasjon for å forberede  seg på denne situasjonen i god tid før 01.01.20.  
Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok 

Siste halvdel av desember 2019 stenger eiendomsregister (matrikkelen) og grunnbok i hele landet. Du kan bli berørt dersom

 • du eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
 • vil selge en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
 • vil måle opp eiendommen din (klarlegge grenser)
 • skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som skal gjøre dette
 • skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
 • tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett). 

Eiendomsregisteret (matrikkelen)

Stenges for all oppdatering i perioden:

Fra 13.12.19 kl. 18.00 til 1.1.20 kl. 23.59, totalt 9 virkedager.

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Konsekvenser ved stenging:

 • Ingen registrering (matrikkelføring) i eiendomsregisteret i noen av landets kommuner i perioden eiendomsregisteret er stengt. Dette betyr bl.a. at registrering av nye eiendommer, seksjonering, grensejustering/arealoverføring, adressering, bygningsregistrering og konsesjonsforhold ikke kan utføres i denne per.

 • Det oppfordres særskilt til at saker som medfører at eiendommer utgår ved registreringen i matrikkelen, må være oversendt til tinglysing senest 29. november. Saker som ikke er registrert innen 29. november bør vente til over nyttår.
     a) Reseksjonering der en eller flere seksjoner utgår
     b) Matrikkelenheter utgår ved sammenslåing
     c) Innløsning av festetomt
     d) Oppheving av seksjonering

 • Ingen føring av konsesjon i eiendomsregisteret. Alternativ: Egenerklæring om konsesjonsfrihet kan sendes på papir med original underskrift til kommunen. Dette forutsetter at innsender er klar over Kartverkets frister for tinglysing. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler, og sender tilbake kjøper eller representant for denne. Kjøper, eller representant for denne, sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.
   

Grunnbok

Stenges for all oppdatering i perioden 27.12.19 kl. 20.00 til 01.01.20 kl. 23.59, totalt 1 virkedag.

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler.

Konsekvenser ved stenging:

 • Ingen tinglysing i perioden grunnboka er stengt.

Hvorfor stenges eiendomsregister og grunnbok midlertidig?

 • Kartverket skal sikre at kommune‐ og regionreguleringene blir ivaretatt i eiendomsregister og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i eiendomsregister og grunnbok
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere
 • Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra eiendomsregister og grunnbok

Vær tidlig ute!

Merk deg datoene for stenging. Planlegg tida og vær tidlig ute!

Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom  og E‐handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt. NB! Tjenestene viser data fra frysetidspunktet.

 

Les mer om kommune‐ og regionreformene på  www.kartverket.no/kommunereform

Sist oppdatert: 18.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006