Kommunedelplan Vann i Trondheim 2022-2033

Kommunedelplan Vann i Trondheim 2022-2033

Plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø

Kommunedelplan Vann i Trondheim 2022-2033 skal behandles i bystyremøte i juni 2022.

Formannskapet vedtok i sak PS 0396/21 å legge forslag til Kommunedelplan Vann i Trondheim 2022-2033 ut på høring og offentlig ettersyn. 

Saksbehandler hos Kommunalteknikk er Birgitte G. Johannessen.

Revidert planprogram

Formannskapet vedtok i sak PS 56/20 å legge planprogram for kommunedelplan Vann i Trondheim 2021-2032 ut på høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammet er i ettertid revidert og korrigert etter innkomne høringsuttalelser.

Formannskapet fastsatte så i sak 170/20 planprogram for kommunedelplan Vann i Trondheim 2021-2032 i møte 16. juni 2020.

Planprogrammet beskriver mål og hensikt med planarbeidet, utfordringer innenfor feltet og planlaget medvirkning og framdrift.

Sist oppdatert: 19.04.2022

A03-P1-EPI006