Ostangen renseanlegg

Ostangen renseanlegg

Utslipp av urenset avløpsvann i Nidelva

Ostangen renseanlegg skal ombygges for å lede avløpsvann fra Klæbu til Trondheim. I den forbindelse planlegges utslipp av urenset kommunalt avløpsvann i Nidelva nedstrøms Tanemsbrua i perioden 17.12.2021 - 29.04.2022. Utslippet er i henhold til midlertidig utslippstillatelse gitt av Statsforvalteren i Trøndelag.

Sist oppdatert: 06.12.2021

A03-P1-EPI006