Hjem Miljøenheten

Miljøenheten

Elg på Byåsen. Foto: Steinar Grønnesby

Kontakt Miljøenheten

Se kart

Aktuelt 

Oljutfasing

Innen 2020 må du sluttet å fyre med olje!

Spørreundersøkelse om kornkråke

I perioden februar til mai 2019 skal det gjennomføres en spørreundersøkelse om kornkråker i Trondheim. Alle kan delta.

Tilskudd til dyrking av mat i byen

Trondheim kommune inviterer lag, organisasjoner og kommunale enheter til å søke tilskudd til tiltak som fremmer dyrking av mat i byen.

Miljøenheten

Miljøenheten er en enhet på byutviklingsområdet som har et bredt arbeidsområde innen forvaltning, tilsynsoppgaver, rådgiving, strategisk, forebyggende, handlings- og holdningsskapende arbeid. Miljøsjef i kommunen er Marianne Langedal og vi er ca. 50 ansatte med mye kompetanse.  

Trondheim kommune har nylig vedtatt en klimaplan der visjonen er at "Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima og miljøløsninger". Miljøenheten er i sentrum av dette arbeidet. I tillegg overvåker vi og analyserer miljøtilstanden i kommunen, arbeider med holdningsskapende arbeid, tilsyn, rådgiving og forvaltning innen klima, forurensing, miljørettet helsevern, natur og kulturminner (Byantikvaren). Vi er også kommunens landbruksmyndighet. 

Miljøenheten ønsker å bidra til en god byutvikling som tar miljøspørsmål på alvor, og som legger til rette for at andre offentlige og private aktører kan ta  sin del av det globale miljøansvaret.  

Avdelinger på Miljøenheten

Informasjon om natur, miljø, klima og helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Miljøenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 15.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?