Hjem MiljøenhetenFaktaark om natur, miljø og helseFAKTAARK 12: Hygiene i barnehager og skoler

FAKTAARK 12: Hygiene i barnehager og skoler

Smittespredning

Smittespredning i barnehager og skoler skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte. Det er vanskelig å unngå smittespredning helt på grunn av barns lek og generelle adferd, spesielt i barnehager. Spredning av smittsomme sykdommer forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner.

Dette faktaarket gir retningslinjer for god hygiene i barnehager og skoler, og informerer om når og hvordan dere bør utføre håndhygiene. Barnehager og skoler har ifølge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. en plikt til å verne barna mot smitte.

Om faktaarket

Faktaark nr. 12, sist revidert i juni 2015.
Fagansvar: Miljøenheten, Miljørettet helsevern og forurensning og Enhet for legetjenester og smittevernarbeid 

§ 17 Smittevern

Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

Rutiner for håndhygiene

Utfør håndhygiene:

Generell hygiene

 • Hender skal vaskes godt før matlaging og måltider.
 • Sørg for god hygiene på kjøkken.
 • Se informasjon fra Helsedirektoratet: ”Bra mat i barnehagen”.
 • Ved stell av blødende sår og ved neseblødninger skal det brukes engangshansker.
 • Ved søl av blod eller avføring på gjenstander, gulv osv. utføres rengjøring med husholdningsklorin eller annet desinfiserende rengjøringsmiddel. Bruk vanlige rengjøringshansker. For mer informasjon se: ”Smittevernplan for Trondheim kommune” kap.4.4 Blodsmitte (PDF-fil).

Vask av leker

Leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen bør vaskes ukentlig og skal vaskes minst hver 14. dag. I perioder med utbrudd av smittsomme sykdommer kan det være nødvendig med daglig vask av leker.

Leker - Foto ElenaK78- Shutterstock

Håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler

Er hendene synlig skitne, gjennomføres håndhygiene ved å vaske hendene med flytende såpe og rennende lunkent vann.
Tørk hendene med engangs papirhåndklær eller eget håndkle som ikke deles med andre og oppbevares adskilt.

Er hendene ikke synlig skitne, kan håndhygiene gjennomføres ved å bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel i stedet for håndvask. Alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel kan også brukes i tillegg til håndvask, etter at hendene er
vasket og tørket. Hånddesinfeksjonsmidler skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Ved norovirusutbrudd er det spesielt viktig med den mekaniske rengjøringen med såpe og vann for å fjerne virus fra hendene.

Nyere studier har vist at alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel har lite effekt på norovirus.

Ved utbrudd av smittsomme sykdommer kan det være aktuelt å innføre bruk av alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler også for barna. Ved innføring av hånddesinfeksjonsmidler som rutine for barna, bør foreldre informeres.

hygiene Foto Alpha Zynism Shutterstock

Effekten av hånddesinfeksjon og håndvask

Effekten av hånddesinfeksjon og håndvask er avhengig av:

 • at det brukes tilstrekkelig mengde desinfeksjonsmiddel (håndsprit) eller såpe
 • at desinfeksjonsmiddelet/såpen gnis inn på alle flatene på hendene, spesielt fingrene
 • at det brukes tilstrekkelig tid
  •  innsåpning 30 sek
  •  desinfeksjon 15 sek
 • at hendene ikke forurenses på ny etter vask/desinfeksjon (for eksempel ved lukking av kran. Bruk albuer/papir istedenfor hender). Bruk gjerne albu eller erme på genser ved kontakt med håndtak, brytere og lignende.

Vær nøye med vasken

Visse områder på hendene blir ofte ikke helt rene etter håndvask/-desinfeksjon.

håndvask Foto Sirapob - Shutterstock

Fokuser ekstra på disse områdene ved opplæring i håndvask/desinfeksjon:

 • fingertuppene, mellom fingrene, tomlene og håndbaken

Husk at lange negler, ringer, klokker, armbånd, neglelakk og kunstige negler hindrer tilfredsstillende utførelse av håndhygiene, og gjør det vanskeligere å få rene hender etter håndvask/desinfeksjon.

Renhold 

Ved renhold bør du være ekstra nøye med rengjøring/desinfeksjon av typiske kontaktpunkter som: 

 • armaturer på håndvasker og stellevasker, vaskeservant 
 • toalettsete, nedspylingsknapp på toaletter
 • kontaktpunkt på dispensere for såpe/hånddesinfeksjonsmiddel, rundt åpning på papirdispensere
 • håndtak på kjøleskap, gelendre, dørhåndtak, brytere osv.

Dette for å unngå kontaktsmitte av hender etter håndvask/desinfeksjon.

Ved utbrudd av smittsomme sykdommer, bør kontaktpunkter rengjøres daglig.

Personaltoalett bør i likhet med kjøkken ha berøringsfritt blandebatteri på håndvasker.

Mer informasjon

Sist oppdatert: 12.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004