FAKTAARK 11: Muggsopp

Muggsoppvekst skal ikke forekomme

Muggsopper finnes i rikelige mengder i naturen med enorme mengder sporer ("muggsoppfrø") i uteluft så lenge det ikke er frost. Mengden og artssammensettingen varierer med årstid, værforhold og omgivelser.

Med uteluften kommer sporene inn i bygningene. Vekst av muggsopper på fuktige flater eller i fuktig materiale inne er en meget vanlig årsak til inneklimaproblemer av forskjellig slag.

Påvises det vekst av muggsopp noe sted innendørs, er det bevis nok, - det skal ikke forekomme!

Om faktaarket 

Sist oppdatert i oktober 2013. 
Fagansvar: Miljøenheten, Miljørettet helsevern og forurensning.  
Faktaarket om muggsopp kan også lastes ned som PDF-fil. 

Fuktig inneklima disponerer for astma og allergi

Muggsopp har evne til å produsere store mengder sporer som frigjøres til omgivelsene. Sporene kan betraktes som organisk støv som kan bli inhalert av mennesker hvor de deponeres på slimhinner i luftveiene.

Ved stadig eksponering for sporer og støv er det risiko for utvikling av allergiske reaksjoner. Typiske andre reaksjoner er irritasjon i halsen, tretthet, konsentrasjonsproblemer og hodepine, og at man lettere kan få luftveisinfeksjoner.

Norges ekspertise på dette området er Folkehelseinstituttet. Du kan lese mer på Folkehelseinstituttets temasider om inneklima.

Muggarter 

De vanligste muggarter er: 

  • Cladosporium
  • Penicillium
  • Alternaria
  • Mucor
  • Aspergillus

Mange kommer fra kilder ute, men noen kan gro og produsere sporer på fuktige flater inne.

Gjærarter forekommer vanligvis ikke, men kan komme fra stillestående vann i befuktere, i avløp eller fra våte myglede overflater. 

Hvorfor vokser muggsopp i bygninger? 

Muggsoppsporer inne kan være tilfeldig transport med luftstrømmer utenfra, men disse sporene kan begynne å spire på fuktige materialer. Muggsopp er spesialiserte til nedbrytning av organiske materialer. Vekst kan forekomme på samtlige bygningsmaterialer ved tilstrekkelig høy fuktighet.

Utsatte steder

Høy fuktighet inne i kombinasjon med kalde vindusflater og dårlig isolerte yttervegger kan gi kondens på disse flatene. Spesielt utsatt er veggflater bak skap, kommoder og lignende som er plassert på yttervegg. Siden de står helt inntil veggen kommer det ikke til noen luftsirkulasjon som bidrar til opptørking av kondens på ytterveggen.

Bad og våtrom er særlig utsatt for fukt og den viktigste faktoren er varigheten av forhøyet luftfuktighet. I godt ventilerte bad vil derfor problemet være relativt lite. Kondensavsetting på vannrør kan også representere et problem over tid.

Sist oppdatert: 12.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004