Hjem MiljøenhetenFaktaark om natur, miljø og helseFAKTAARK 13: Omgangssyke i barnehager og skoler

FAKTAARK 13: Omgangssyke i barnehager og skoler

For å unngå spredning av sykdommer, er det viktig at barn og voksne holdes hjemme til de ikke er smittebærere lenger.

Om faktaarket:

Sist oppdatert: Mai 2014
Fagansvar: Miljøenheten, Miljørettet helsevern og forurensning og Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. 

For barnehager 

Ved oppkast/diaré skal barn og voksne holde seg hjemme i 48 timer etter siste gang man kastet opp/hadde diaré.

For skoler 

Ved oppkast/diaré skal elever og voksne holde seg hjemme i 24 timer etter siste gang man kastet opp/hadde diaré. Voksne/elever som håndterer mat for servering i skolen/ SFO skal holde seg hjemme i 48 timer etter siste gang man kastet opp/hadde diaré.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

§17 Smittevern

Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

God håndhygiene er det mest effektive tiltaket for å hindre smittespredning og dermed forebygge infeksjoner.

God håndhygiene ved smitteutbrudd

 • Vask synlig tilsølte hender grundig med flytende såpe i minst 30 sekunder, deretter skyll hendene og tørke med papir.
 • Bruk papir til å stenge kranen.
 • Deretter bruke hånddesinfeksjonsmiddel som påføres slik at alle flater blir fuktige.
 • Gni inn middelet i minst 15 sekunder til huden er tørr.

Håndvask Foto: Sirapob - Shutterstock

Når et barn får oppkast eller diaré i barnehagen/skolen

 • Sendes det syke barnet hjem. De øvrige barna bør sendes ut i frisk luft.
 • Skal det tørkes opp med papir som legges i en plastpose og knyttes igjen før den kastes i vanlig restavfall.
 • Skal det berørte området desinfiseres
 • Engangshansker skal benyttes ved vask i forbindelse med oppkast og diaré.

Tiltak ved utbrudd av omgangssyke i barnehagen/skolen

 • Hold syke barn borte fra barnehagen/skolen.
 • Hold barna mest mulig utendørs.
 • Unngå i størst mulig grad å blande barn fra ulike avdelinger/grupper.
 • Leker vaskes daglig – ha spesielt fokus på leker som puttes i munnen.
 • Vask og evt. desinfiser alle berøringspunkter, med spesielt fokus på dørhåndtak, nedspylingsknapp, armatur på håndvask.
 • Informer foreldre om når barna kan komme tilbake etter sykdom.

Diarésykdommer 

De vanligste diarésykdommer forårsakes av virus, f.eks. norovirus, adenovirus og rotavirus. Normalt er man smittefri etter 48 timers symptomfrihet. Ved diaré forårsaket av enkelte bakterier, er det nødvendig med et visst antall negative avføringsprøver før barnet kan vende tilbake til barnehagen.

Dobesøk Foto Voyagerix - Shutterstock

Symptomer 

Symptomer på virusinfeksjon er akutt innsettende oppkast, diaré, kvalme og magesmerter. Noen opplever også influensaliknende symptomer som feber, muskelverk og leddverk. Virus er meget smittsomt, og tiltak for å hindre spredning av smitte bør iverksettes tidlig ved mistanke om infeksjon. De viktigste smitteverntiltakene er god håndhygiene og å holde syke barn og voksne hjemme.

Virussmitte 

Virus kan smitte fra person til person via hender, som dråpesmitte og via forurensede matvarer og drikkevann. Inkubasjonstiden er 12-48 timer, og varighet av sykdom er vanligvis 1-2 døgn.

Vondt i magen Foto PHILIPIMAGE -Shutterstock

Behandling av virusinfeksjon

Det finnes ingen spesifikk behandling av virusinfeksjon, men man kan lindre symptomer og forebygge komplikasjoner. Det er viktig med god pleie og rikelig med drikke. Det er viktig at den væsken man gir for å forhindre uttørring, ikke inneholder for mye sukker (som f.eks. brus) da dette kan øke graden av diaré. Lettbrus inneholder søtningsstoffer som kan binde vann i tarmen, og opprettholde eller forverre diareen. Apotekene kan gi god informasjon om væskeerstatning. Barn kan og bør ammes som normalt.

Akutt diaré 

Barn under 2-3 år med akutt diaré bør man følge ekstra godt med, fordi en eventuell uttørring kan komme relativt raskt. Tegn på uttørring kan være at barnet er:

 • tørst og/eller tørr i munnen
 • slapp og/eller trett
 • urolig og/eller skriker mye
 • og/eller at urinen har mørk farge
 • (høy konsentrasjon av avfallsstoffer)

Når bør du kontakte lege? 

 • Hvis barnet er under 6 måneder.
 • Hvis barnet har blodig avføring og/eller oppkast.
 • Hvis barnet er slapt og ellers har
 • redusert allmenntilstand.
 • Hvis barnet ikke tar til seg væske eller at barnet tisser sjeldent.

Når det gjelder små barn med akutt diaré, er det bedre å ta kontakt med legen en gang for mye enn å la være. Særlig aktsom skal en være når det er små barn med både oppkast og diaré.

Sist oppdatert: 12.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004