Hjem MiljøenhetenFaktaark om natur, miljø og helseFAKTAARK 15: Øyekatarr i barnehager og skoler

FAKTAARK 15: Øyekatarr i barnehager og skoler

Øyekatarr (infeksiøs konjunktivitt) er en betennelsestilstand i øyets bindehinne, og medfører ingen fare for synet. Øyekatarr forårsakes av bakterier (bakteriell øyekatarr), eller av virus (viral øyekatarr). Både bakteriell og viral øyekatarr vil nesten alltid spontanhelbredes i løpet av 1-2 uker. Komplikasjoner er sjeldne.

Om faktaarket

Sist oppdatert: Mars 2016 
Fagansvar: Miljøenheten, Miljørettet helsevern og forurensning og Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Virus eller bakterier 

Det kan være vanskelig å skille mellom øyekatarr forårsaket av virus eller av bakterier hos barn. Det er bare bakterieinfeksjoner som kan behandles med antibiotika, og barnets lege avgjør om behandling med øyedråper/salve skal igangsettes.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

§ 17 Smittevern: 

Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

Smittemåte og smitteførende periode

Kontaktsmitte gjennom direkte kontakt med øyesekret fra en smittet person, eller indirekte kontakt gjennom forurensede fingre (berøringspunkter, leker) eller håndklær.

Øyekatarr smitter så lenge symptomene er til stede. Bakterielle infeksjoner smitter inntil antibiotikabehandling i form av øyedråper/salve har pågått i ett døgn.

Generelle symptomer på øyekatarr

Fremmedlegemefølelse (”sand i øynene”), kløe, svie og ubehag, sekresjon og rødhet. Sekresjonen blir raskt grønn/gul med sammenklistring av øyelokkene om morgenen. Det andre øyet angripes vanligvis også i løpet av et par dager.

Øyevondt -Foto-Auremar-Shutterstock-com

Behandling

Rengjøring og vask av øynene med rent, lunkent vann flere ganger daglig. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for kontakt med lege.

Skal barnet holdes hjemme?

Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme.

Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt.

Infeksiøs konjunktivitt foto creative commons

Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for kontakt med lege. Barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen/skolen.

Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer på øyekatarr skal undersøkes av lege.

Dersom behandling igangsettes, kan barnet gå i barnehage/ skole dagen etter igangsatt behandling.

Smitteforebygging

Smitteforebyggende tiltak ved utbrudd av øyekatarr er å:

  • ha god håndhygiene
  • vaske kontaktpunkter som berøres ofte (armatur, håndtak osv.)
  • øke frekvensen på vask av leker
  • bruke engangshansker ved drypping av øynene/påføring av salve
  • skifte hansker og utføre håndhygiene mellom hvert barn

håndhygiene -Foto-Goodluz-Shutterstock

Mer informasjon:

 

Sist oppdatert: 12.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004