Miljøfyrtårn

Trondheim kommune er en Miljøfyrtårnkommune og har konsesjonsavtale med 3 virksomheter som sertifiserer på vegne av Trondheim kommune. 

Trondheim kommune sin rolle i Miljøfyrtårn er å sørge for at det er sertifisørkapasitet tilgjengelig i kommunen.

Vi tildeler ikke sertifisør, men virksomhetene står fritt til å velge den sertifisøren de vil bruke på listen nedenfor. Alle sertifisører er godkjente og følger prislisten fastsatt av Trondheim kommune. 

Sertifisører på vegne av Trondheim kommune:

Priser

Fra og med 1. januar 2018 gjelder følgende priser:

Type virksomhetAnslått timeforbrukPris eks. mva.
Sertifisering/resertifisering av mindre virksomheter med 1-20 årsverk. Med inntil 2 bransjekrav i tillegg til krav til alle bransjer  6-8 timer  7540,-
Sertifisering/resertifisering av større virksomheter over 20 årsverk. Med inntil 2 bransjekrav i tillegg til krav til alle bransjer.  8-10 timer  9695,- 
Sertifisering etter hovedkontorkrav  -

Eget prisanslag på bakgrunn av
størrelse og lokasjon.

Sertifisering av underliggende avdeling etter hovedkontorkravet  4 timer  4848,- 
Tillegg for ekstra bransjekrav utover de som inngår    2155,-
Timespris ved spesielle forhold, medgått tid utover ovennevnte (flere avvik, nytt besøk)      1023,-

Bedriftene faktureres i tillegg for sertifikat, ekspedisjonsgebyr og etableringsgebyr av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

For mer informasjon om Stiftelsen Miljøfyrtårn sine priser se: http://www.miljofyrtarn.no

Om Miljøfyrtårnordningen

Miljøfyrtårn er et nasjonalt sertifiseringsprogram for små og mellomstore virksomheter. Miljøfyrtårn hjelper din bedrift å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Når en virksomhet beslutter at de vil bli Miljøfyrtårnsertifisert, oppretter ledelsen ved bedriften en miljøgruppe. En ekstern godkjent Miljøfyrtårnkonsulent inngår i miljøgruppen som rådgiver og prosessleder. På www.miljofyrtarn.no kan du søke etter godkjente konsulenter i Trondheim.

Miljøfyrtårn har generelle krav for alle typer virksomheter og spesifikke krav for de ulike bransjene.

Trondheim kommunes Miljøfyrtårn-ansvarlig er: Bjørn Arild Silseth, tlf: 95907100
bjorn-arild.silseth@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 30.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004