Analysesenteret

Analysesenteret

Åpningstid

Mandag-fredag, kl. 08.00-15.00.

Prøveinnlevering er mandag-torsdag, kl. 08.00-12.00. Ellers etter avtale.

Utenom åpningstid kan prøver leveres vårt ubetjente prøvemottak.

Våre analyser

Vi tilbyr et bredt spekter av kjemiske- og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, miljø og inneklima.

Analyser og instrumenter

Mikrobiologiske analyser

Det benyttes et bredt spekter av metoder innenfor tradisjonelle dyrkningsteknikker og immunologiske teknikker (EIA, ELISA).

Kjemiske analyser

Det benyttes et bredt utvalg og metoder blant annet ione- og væskekromatografi, ICP-MS (induktivkoblet plasma massespektrometri), GC-MS (gasskromatografi masse spektrometri) og GC-FID (gasskromatografi flammeionisasjons deteksjon).

Sensorisk analyse

Vi tilbyr sensorisk analyse av drikkevann. Sensorisk analyse er en unik analysemetode med mennesket som analyseinstrument; lukt og smak undersøkes av trente dommere.

Bestill analyse

Ved bestilling av analyser er det to alternativ, ett for enheter i Trondheim kommune og ett for andre som gjør oppdrag for Trondheim kommune.

Bestillingsskjema/følgeskjema for enheter i Trondheim kommune 

Tilleggsskjema for virksomheter som gjør oppdrag på vegne av Trondheim kommune.

Her er en veileder for utfylling av følgeskjema

Kundeportal

Prøver levert etter 1. mai 2021

Prøver levert før 1. mai 2021

1. mai skiftet Analysesenteret fagdatasystem på laboratoriet. Og med nytt fagdatasystem følger ny kundeportal! Historisk data blir ikke med i ny løsning. Prøver analysert før 01.05.2021 blir ikke overført til nytt fagdatasystem og ikke tilgjengelig i ny kundeportal. Gammel kundeportal vil være åpen ut 2021.

Prøvesvar for eksterne kunder

Ser du etter prøvesvar fra tidligere kundeforhold hos Labtjenester og historiske data, finner du dette her:

Prøver levert etter 1. mai 2021

Prøver levert før 1. mai 2021

 

Labtjenester er lagt ned (2021). Analysesenteret tar kun i mot prøver fra kommunal virksomhet.

 

Bilde av bygget vårtPå mikrobiologisk laboratorium analyserer vi et bredt spekter av bakterier, blant annet salmonella, listeria, vibrio og campylobacter.Analyse av metaller på ICP-MSAnalyse av PAH (Polyaromatiske hydrokarboner). Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Vedfyring og aluminiumsindustrien er de største kildene til utslipp av PAH.Analyse av aerobe mikroorganismer, E.coli, koliforme bakterier, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus og Stafylococcus på TEMPO. Raske svar og ingen verifisering.Vi tilbyr akkreditert analyse av konsveringsmidlene sorbinsyre og benzosyre. Vi kan analysere saft, syltetøy, brød, lefser, geleer med mer.Analyse av koliforme bakterer og E.coli i vann etter colilert metoden, en av fordelene er raske svar (svar etter 18 timer)

Beredskap

Vi tilbyr analyseberedskap i tilfelle akutte situasjoner oppstår et sted i verdikjeden. Enkelte analyser kan vi kjøre på flere metodikker/instrumenter, noe som gir veldig god kapasitet. 

Beredskap ved atomhendelse

Vi er ett av seks beredskapslaboratorier i Norge for måling av radioaktivitet ved en atomhendelse.

21. desember 2015 ble det nye laboratorienettverket for lokal radioaktivitetskontroll (LORAKON) åpnet der vi er at av laboratoriene som skal være en del av den nasjonale beredskapen ved atomhendelser.

Kvalitetssikring

Vi er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025. Oversikt over alle våre akkrediterte analyser på Norsk akkreditering sin nettside akkreditert.no. Søk etter TEST 028.

Akkrediteringen gjelder:

 • Kjemisk analyse
 • Mikrobiologisk analyse
 • Ioniserende stråling og radioaktivitet
 • Prøvetaking

 

Hva betyr det å være akkreditert?

Akkrediteringen stiller krav til blant annet:

 • Kompetansenivå
 • Utstyr
 • Arbeidsprosedyrer
 • Dokumentasjon
 • Lokaliteter
 • Kvalitetssystem
 • Uavhengighet og integritet

Akkreditering forplikter oss til å utføre analysene slik at det er sporbarhet til internasjonalt godkjente standarder.

Vi overvåker analysekvaliteten gjennom:

 • Dokumentasjon av interne kontroller
 • Sammenlignende laboratorieprøving (ringtester)
 • Interne og eksterne revisjoner
 • Avviksbehandling

Kontakt oss for oversikt over akkrediterte analyser med informasjon om:

 • Hvilke måleusikkerheter som er knyttet til analyseresultatene
 • Måleområder
 • Hvilke måleprinsipper som ligger til grunn for de enkelte analyser
 • Hvilke standarder som det arbeides etter

Målusikkerhet for våre akkrediterte analyser

Om oss

Analysesenteret er Trondheim kommunes eget laboratorium. Vi har levert analysetjenester i over 100 år! I tillegg er vi beredskapslaboratorium for kommunen og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Analysesenteret

Trondheim kommunes verdier

Åpen, kompetent og modig.

Analysesenterets tilleggsverdier

Hjelpsom

 • Dine utfordringer er vårt fokus
 • Sammen finner vi de beste løsninger for deg
 • Vi tilpasser oss dine behov

Engasjert

 • Hos oss er du alltid velkommen

Pålitelig

 • Vi leverer det vi lover
 • Dine oppdrag blir behandlet profesjonelt og konfidensielt av oss

Kundeløfte

 • Rette analyser og gode råd. Vi lover å være rask på lab’en

Våre tjenester

 • Laboratorieanalyser og rådgivning
 • Kundene får god mottakelse og faglig bistand som bidrar til løsning
 • Tjenesten kvalitetssikres etter NS-EN ISO/IEC 17025

Åpningstid

 • Mandag-fredag, kl. 08.00-15.00
 • Ubetjent prøvemottak etter avtale

Responstid

 • E-post: 1-2 virkedager (eller så raskt det lar seg gjøre)
 • Telefon: Alltid i våre åpningstider
 • Analyseresultater: Etter avtale

Forventning til kunden

 • For faste kunder forventes innlevering av prøver i henhold til plan
 • Varsling av prøveinnlevering i forkant
 • Bruk av kundeportal for å hente resultater
 • Utfylt følgeskjema til hver prøve

Kundeklager og rutiner

Kundeklager er en mulighet for forbedring og fornøyde kunder. Ansatte registrerer kundeklager og de håndteres i vårt avvikssystem.

Kontakt oss

E-post kjemilab:                     postkjemi@trondheim.kommune.no

E-post mikrobiologisk lab:     postmikro@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 20.09.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004