Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Kontakt Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Se kart

TK-kode: 033590

Våre tilbud

Deltakelse i aktiviteter sammen med andre gir bedre helse, livsglede og trivsel.

Trondheim kommune har ulike aktivitetstilbud for hjemmeboende. Vi har to former for aktivitetstilbud.

Hvis du trenger transport og assistanse for å være med på aktiviteter, må du søke om et vedtak for å delta på aktivitetstilbud for hjemmeboende.
Du kan delta på Åpne aktivitetstilbud om du ikke trenger assistanse og kan sørge for transport selv.
Vi har kulturelle opplevelser og fysisk aktivitet både inne og ute. Det finnes både individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter. Vi nyter også et hyggelig måltid i godt selskap.

 

Åpne aktivitetstilbud og sosiale møteplasser for hjemmeboende

Aktivitetstilbud for hjemmeboende med vedtak

Aktivitetstilbud i heldøgns tjenester

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Aktivitetstilbud for hjemmeboende, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 033590

Sist oppdatert: 23.06.2022

033590

A03-P1-EPI004