Enhet for friskliv, læring og mestring

Kontakt Enhet for friskliv, læring og mestring

Se kart

Velkommen til Enhet for friskliv læring og mestring! Vi består av følgende virksomhetsområder:

Dagrehabiliteringen

Vi gir tilbud om tverrfaglig rehabilitering for hjemmeboende over 18 år i Trondheim kommune. Du kan få tilbud om samtaler, trening og terapi individuelt og/eller i gruppe. Les mer om oss på våre hjemmesider.

Dagrehabiliteringen

Friskliv og mestring

Vi har som mål å fremme fysisk og psykisk helse, samt forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Hos oss får du støtte til å endre levevaner og å mestre hverdagen bedre. Les mer om våre tilbud på våre hjemmesider.

Friskliv og mestring

Infosenteret for seniorer

Vi er et tilbud til deg som er senior. Her får du informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon. Vi har en god oversikt over mye av det som foregår for seniorer. Les mer om oss på våre hjemmesider:

Infosenteret for seniorer

Ressurssenter for demens

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse eller demenssykdom? Har du spørsmål om helse, hverdagsliv, eller ønsker du/dine pårørende noen å prate med? Les mer og ta kontakt med oss på våre hjemmesider:

Ressurssenter for demens

Ressurssenter for hørsel og syn

Hos oss kan du få informasjon, råd og veiledning i forbindelse med sansetap. Både du og ditt nettverk kan ta kontakt, og vi kan hjelpe til med å finne rette instans ut fra ditt behov.

Les mer og ta kontakt med oss på våre hjemmesider:Ressurssenter for hørsel og syn

Olavsgården

Olavsgården skal være et hus for personer med vedvarende helseutfordringer og deres pårørende, med kurs, grupper og sosiale treffpunkt. Et hus som gir muligheter for å treffe fagfolk og andre i samme situasjon, og som kan være en arena for kunnskap, erfaringsutveksling, råd og veiledning.

Les mer om tilbud i Olavsgården:
Olavsgården

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for friskliv, læring og mestring, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 023780

Sist oppdatert: 30.06.2023

023780

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6