Enhet for friskliv, læring og mestring

Kontakt Enhet for friskliv, læring og mestring

Finn ansatt og se kart

Velkommen til Enhet for friskliv læring og mestring! Vi består av følgende virksomhetsområder:

Dagrehabiliteringen

Vi gir tilbud om tverrfaglig rehabilitering for hjemmeboende over 18 år i Trondheim kommune. Du kan få tilbud om samtaler, trening og terapi individuelt og/eller i gruppe. Les mer om oss på våre hjemmesider.

Dagrehabiliteringen

Friskliv og mestring

Vi har som mål å fremme fysisk og psykisk helse, samt forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Hos oss får du støtte til å endre levevaner og å mestre hverdagen bedre. Les mer om våre tilbud på våre hjemmesider.

Friskliv og mestring

Infosenteret for seniorer

Vi er et tilbud til deg som er senior. Her får du informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon. Vi har en god oversikt over mye av det som foregår for seniorer. Les mer om oss på våre hjemmesider:

Infosenteret for seniorer

Ressurssenter for demens

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse eller demenssykdom? Har du spørsmål om helse, hverdagsliv, eller ønsker du/dine pårørende noen å prate med? Les mer og ta kontakt med oss på våre hjemmesider:

Ressurssenter for demens

Ressurssenter for hørsel og syn

Hos oss kan du få informasjon, råd og veiledning i forbindelse med sansetap. Både du og ditt nettverk kan ta kontakt, og vi kan hjelpe til med å finne rette instans ut fra ditt behov.

Les mer og ta kontakt med oss på våre hjemmesider:Ressurssenter for hørsel og syn

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for friskliv, læring og mestring, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 023780

Adresse: Thoning Owesens gate 20, 7044 TRONDHEIM

Leder

Eivind Kjønsvik
Enhetsleder

Direktetelefon:

E-post:

Finn ansatt

search

Line Abelsen

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Eli Alperstein

Miljøterapeut III

Telefon:

E-post:

Hege Beate Bakken

Logoped m/master

Telefon:

E-post:

Hege Kristin Berg

Vernepleier IV

Direktetelefon:

E-post:

Nina Bjørgen

ernæringsrådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Eva Bjørvik

Leder Dagaktivitetstilbud

Direktetelefon:

E-post:

Wigdis Annie Eidsaunet

Hjelpepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Svala Kristfridur Eyjolfsdottir

Miljøterapeut m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tora Lægdheim Falck

Frisklivsveileder

Direktetelefon:

E-post:

Marit Galåen

Fysioterapeut m/master II

Direktetelefon:

E-post:

Inger Lovise Grøntvedt

Ergoterapeut I

E-post:

Anneli Halvorsen

Konsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Marit Elin Hansen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Mia Raum Hansen

Spesialsykepleier III

E-post:

Tor Hoel

Fysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Robin Holden

Fysioterapeut

Telefon:

E-post:

Ann-Elin Johansen

Ergoterapeut m/master I

Direktetelefon:

E-post:

Tove Johnsen

Spesialfysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Bodil Klungerbo

Ergoterapeut III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Julie Krutå

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Lisbeth Mari Larsen

Ergoterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Qvam Loe

frisklivsveileder

Direktetelefon:

E-post:

Ingeborg Lyngstad

Fysioterapeut I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Nina Mentsen

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Stavseth Minde

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Siv Iren Monsen

Kontorfagarbeider

Direktetelefon: 72541320/48153668

E-post:

Karin Bente Ness

Ergoterapeut III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Nyvold

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Mikael Olsen

Avdelingsleder II

Direktetelefon:

E-post:

Bodil Pedersen

Vernepleier m/master

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Nygård Pedersen

aktivitetskoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Bodil Ruud

frisklivsveileder

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Sletteng Rønning

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Anita Sellevåg

Førstekonsulent I m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Marit Vigdal Skogstad

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Inger Peggy Storvik

Kreftkoordinator

Direktetelefon:

E-post:

Anne Cathrine Syltevik

Psykiatrisk sykepleier IV

Telefon:

E-post:

Trude Flatås Sæter

Avdelingsleder V

Telefon:

E-post:

Anne Betty Sødal

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Berit Emilie Sørnypan

Vernepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Unni Tangen

lærings-og mestringskoord.

Direktetelefon:

E-post:

Liv Berit Træthaug

Sykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Lene Thronæs van den Hoven

Fysioterapeut m/master

Direktetelefon:

E-post:

May-Linn Melhus Viktil

fysioterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Karoline Benedikte Westerberg

Miljøterapeut m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Dagny Ødegård

Sykepleier IV

Telefon:

E-post:

Nina Frisnes Øyan

Sosionom III

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 18.12.2023

023780

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward