Enhet for service og internkontroll

Ordsky oppgaver for Enhet for service og internkontroll

Kontakt Enhet for service og internkontroll

Se kart

Enhet for service og internkontroll ble i 2008 opprettet som en intern tjeneste for helse og velferdsområdet, og skal bidra til at helse og velferdsområdet fremstår med tillit og troverdighet innenfor HMS, beredskap, informasjonssikkerhetsarbeid samt kvalitetsutvikling og internkontroll.

Enhetens hovedoppgaver

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 582000

Sist oppdatert: 03.12.2021

582000

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004