Enhet for fysioterapitjenester

Kontakt Enhet for fysioterapitjenester

Se kart

Enhet for fysioterapitjenester

Fysioterapitjenester i kommunen

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Fysioterapitjenesten i din bydel gir tilbud til:

  • barn som trenger oppfølging på helsestasjon, i barnehage eller på skole
  • barn, voksne og eldre som har behov for oppfølging av fysioterapeut i hjemmet
  • beboere på institusjon

Dersom du ønsker hjelp fra en fysioterapeut kan du selv ta kontakt med oss. Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmetjenesten eller skolehelsetjenesten) kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette.

Se her for mer informasjon om våre tjenester.

Kontaktinformasjon/henvendelser

Telefon: 46 92 84 96

Besøksadresse: Sorgenfriveien 11

Lurer du på hvilken bydel du tilhører? Søk opp din bostedsadresse her.

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for barn og ungdom

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for voksne og eldre

Fysioterapitjenester på fysikalske institutt

Fysioterapeuter med kommunal avtalehjemmel inngår som en del av kommunens helsetilbud. Dersom du har behov for fysioterapi på et fysikalsk institutt, tar du kontakt med det instituttet du selv ønsker.

Kontaktinformasjon til fysikalske institutt

Se oversikten over fysikalske institutt her.

Forskningssamarbeid

Enhet for fysioterapitjenester er involvert i forskning og samarbeider blant annet med NTNU og Universitetet i Oslo om forskningsprogrammet FYSIOPRIM som involverer alle deler av fysioterapitjenesten.

Kliniske retningslinjer fra FYSIOPRIM
Forskningsartikler fra FYSIOPRIM
Andre publikasjoner fra FYSIOPRIM
Andre publikasjoner fra enheten

Hverdagsmestring

Enhet for fysioterapitjenester er aktivt med i Trondheim kommunes satsing på hverdagsmestring. Dette er et samarbeidsprosjekt som startet i 2012 mellom hjemmetjenesten, helse- og velferdskontoret og enheter for ergo- og fysioterapitjenester. Her ønsker vi å støtte hjemmeboende i å mestre egen hverdag og bidra aktivt til at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Hverdagsmestring

Her finner du mer informasjon om hverdagsmestring og arbeidsformene tidlig innsats og hverdagsrehabilitering.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for fysioterapitjenester, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 013261

Sist oppdatert: 24.01.2023

013261

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004