Enhet for fysioterapitjenester

Kontakt Enhet for fysioterapitjenester

Se kart

Enhet for fysioterapitjenester

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Dersom du har behov for fysioterapi, er hovedregelen at du selv tar kontakt med en fysioterapeut med kommunal driftsavtale.

Kontaktinformasjon

Se oversikten over fysioterapeuter med kommunal driftsavtale her.

Fysioterapitjenester i hjemmet, på skole/barnehage, helsestasjon og kommunal institusjon

Fysioterapitjenesten gir tilbud til:

  • barn som trenger oppfølging på helsestasjon, i barnehage eller på skole
  • barn, voksne og eldre som har behov for oppfølging av fysioterapeut i hjemmet
  • beboere på institusjon

Dersom du ønsker hjelp fra en fysioterapeut kan du selv ta kontakt med oss. Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmetjenesten eller skolehelsetjenesten) kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette.

Se her for mer informasjon om våre tjenester.

Kontaktinformasjon/henvendelser

Telefon: 46 92 84 96

Besøksadresse: Sorgenfriveien 11

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for barn og ungdom

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for voksne og eldre

Forskningssamarbeid

Enhet for fysioterapitjenester er involvert i forskning og samarbeider blant annet med NTNU og Universitetet i Oslo om forskningsprogrammet FYSIOPRIM som involverer alle deler av fysioterapitjenesten.

Kliniske retningslinjer fra FYSIOPRIM
Forskningsartikler fra FYSIOPRIM
Andre publikasjoner fra FYSIOPRIM
Andre publikasjoner fra enheten

Hverdagsmestring

Enhet for fysioterapitjenester er aktivt med i Trondheim kommunes satsing på hverdagsmestring. Dette er et samarbeidsprosjekt som startet i 2012 mellom hjemmetjenesten, helse- og velferdskontoret og enheter for ergo- og fysioterapitjenester. Her ønsker vi å støtte hjemmeboende i å mestre egen hverdag og bidra aktivt til at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Hverdagsmestring

Her finner du mer informasjon om hverdagsmestring og arbeidsformene tidlig innsats og hverdagsrehabilitering.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for fysioterapitjenester, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 013261

Sist oppdatert: 20.06.2023

013261

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB