Flyktningebosetting (FLYBO)

Flyktningebosetting (FLYBO)

Trondheim kommune trenger hjelp fra private boligeiere for å bosette flyktninger som kommer til kommunen.

Har du en bolig eller en leilighet som du ønsker å stille til disposisjon?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Boliger godkjent for utleie

Vi er interessert i alle type boliger som er godkjent for utleie. Også større eneboliger kan være aktuelle. Forutsetningen for at boligen skal bli godkjent er at den har egen inngang, eget kjøkken og bad. Enkeltrom i egen bolig kvalifiserer ikke som utleiebolig.

Vi gir råd og veiledning

Vi tilbyr både flyktninger og boligutleiere råd og veiledning om:

  • rettigheter og plikter som utleier/leietaker
  • utforming av husleiekontrakt
  • depositum

og annet som gjelder leieforholdet, og som er hjemlet i husleieloven.

Vi bidrar til økonomisk trygghet

Trondheim kommune har ulike økonomiske støtteordninger til flyktninger, som introduksjonsstønad og støtte fra Husbanken. Flyktningene bruker ordningene til å betale for både leie av bolig og andre kostnader til livsopphold.

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post for å melde din interesse, eller hvis du har spørsmål til ordningen: .

Sist oppdatert: 03.11.2022

Fant du det du lette etter?