Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Kontakt Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Se kart

Velkommen til Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Enheten består av Byneset helse- og velferdssenter, Nypantunet helse- og velferdssenter, Bråmyra omsorgsboliger og Spongdal hjemmetjeneste.

I menyen til venstre vil du finne nyttig informasjon om oss og våre tjenester.

Se facebook for et innblikk i vår hverdag.

Telefonnummer til avdelingene

 • Byneset helse- og velferdssenter
  • 1. etg: 72 54 99 76
  • 2. etg: 72 54 99 80
 • Nypantunet helse- og velferdssenter
  • 1. etg: 72 54 34 38
  • 2. etg: 72 54 34 49
 • Spongdal hjemmetjeneste: 91 11 25 36
 • Bråmyra omsorgskontor: 91 11 29 18

Våre avdelinger

Byneset helse- og velferdssenter

Besøksadresse: Bråmyra 2

Byneset helse- og velferdssenter har 30 store enkeltrom med egne bad, flott utsikt og tilrettelagt uteareal med flotte stier velegnet for alle.

Vi holder til i naturskjønne omgivelser på Spongdal, ca. 15 minutter fra Klett.

Byneset helse- og velferdssenter har et tett og godt samarbeid med Spongdal skole og barnehage. Lokalene benyttes ofte av bygdas lag og organisasjoner. På senteret er det også frisør, fotpleie, aktivitetstilbud for hjemmeboende og bydelskafe.

Bråmyra omsorgsboliger

Besøksadresse: Bråmyra 6

Bråmyra omsorgsboliger består av 30 omsorgsboliger. Ni av omsorgsboligene er kommunale. I omsorgsboligene ytes hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i hjemmet. Vi gir også tjenester etter vedtak i seniorboligene i Bråmyra 8. Vedtak på tjenester fattes av helse- og velferdskontoret.

Spongdal hjemmetjeneste

Besøksadresse: Bråmyra 4

Spongdal hjemmetjeneste har kontor ved Byneset helse- og velferdssenter. Sonen dekker et stort geografisk område bestående av Byneset, Leinstrand, Ringvål og Flakk.

Ansatte i hjemmetjenesten

Nypantunet helse- og velferdssenter

Besøksadresse: Leinstrandveien 797

Nypantunet helse- og velferdssenter består av to etasjer med til sammen 34 rom med egne bad. Vi har en fin storstue som benyttes til aktiviteter og arrangementer. Ute har vi hage med beplantning, drivhus og gapahuk.

Vi holder til i naturskjønne omgivelser på Leinstrand, ca. 5 minutter fra Klett.

Vi har et tett og godt samarbeid med Nypvang skole og barnehage. Vi har også tilbud om frisør og fotterapeut på senteret.

Nypantunet helse- og velferdssenter

Hva kan vi tilby?

Vi som jobber på Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter har lang erfaring og god kompetanse i eldreomsorg. Vi ønsker at du til enhver tid skal føle trygghet og omsorg. Vi er stolte av å være sertifisert som livsgledehjem.

Dette er noe av det vi kan tilby:

 • flotte hager og tursti rundt sentrene
 • velferdsteknologi
 • storstue for sosialt samvær
 • brukerrådet arrangerer flere sosiale aktiviteter i løpet av året, blant annet sommerfest og vinterfest

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Felles for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 063750

Sist oppdatert: 13.02.2023

063750

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006