Havstein helse- og velferdssenter

Utebilde fra hagen

Kontakt Havstein helse- og velferdssenter

Se kart

Siden er under ombygging

Om oss

Havstein helse- og velferdssenter ble bygd i 1992. Det inneholder sykehjem og omsorgsboliger. Vi har også bydelscafé, festsal, basseng, frisør og fotpleie og kontorer for hjemmehjelptjenesten.

Havstein helse- og velferdssenter ligger på Byåsen med fine turmuligheter og utsikt til Trondheimsfjorden.

Vår visjon: Omsorg gis som en gave uten forventninger om gjenytelse. Omsorg stiller ingen krav. Du trenger ikke å gjøre deg fortjent til å motta vår omsorg.

Havstein sykehjem

Kontaktinformasjon

  • Vaktrom: 72 54 51 43/42
  • Vaktansvarlig: 90 28 94 88
  • Avdelingssykepleier: 98 84 12 33

Sykehjemmet ligger i 2. etasje og består av 28 enerom med eget bad. Det er to felles kjøkken med tilhørende spisestuer og stue. Rommene er møblert med: seng, nattbord, klesskap og lenestol. Du kan gjerne ta med ting du er glad i og egne bilder slik at du trives på rommet. Pasienter har mulighet til å låse døren på sitt rom, og velger selv sitt sosiale liv.

Det er god faglig kompetanse blant ansatte. Ved sykehjemmet jobber det: sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør og servicevert.

Kontaktperson

Når du får tildelt plass ved sykehjemmet har vi en innkomstsamtale. Under samtalen informerer vi om vårt tilbud, kartlegger dine ønsker og behov, avklarer gjensidige forventinger og tildeler deg en kontaktperson (primærkontakt).

Livsgledehjem

Havstein sykehjem er et sertifisert Livsgledehjem. Det innebærer at alle pasienter får tilbud om individuelle aktiviteter og frisk luft ukentlig.

Mer om Livsgledehjem

Det er tilknyttet en aktivitør ved sykehjemmet som samarbeider med de øvrige ansatte om å tilrettelegge for ulike sosiale aktiviteter på sykehjemmet og på senteret for øvrig.

Måltider

Det serveres fire hovedmåltider: frokost, lunsj, middag/dessert og kveldsmat. Tidspunkt for servering og antall måltider er individuelt tilpasset. Det serveres også frukt, kaffe og eventuelt noe til kaffen.

Omsorgsbolig

Tekst kommer

Aktiviteter

Tekst kommer

Basseng

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Felles for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

  • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
  • Tilrettelegge for større arrangement
  • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
  • Arrangere aktivitet i fellesareal
  • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Havstein helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 043750

Sist oppdatert: 08.03.2023

043750

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006