Havstein helse- og velferdssenter

Bygning med teksten Havsten helse- og velferdssenter

Kontakt Havstein helse- og velferdssenter

Finn ansatt og se kart

Velkommen til Havstein helse- og velferdssenter

Havstein helse- og velferdssenter (hvs) består av en sykehjemsavdeling og omsorgsboliger. Under samme tak har vi også bydelscafe, basseng, gymsal og festsal. I tillegg har vi lokaler som benyttes av frisør og fotpleier.

Havstein hvs ble bygd i 1992, og ligger sentralt på Byåsen. Her er det fine turmuligheter og utsikt til Trondheimsfjorden en kort spasertur unna. Enheten har en grillhytte og disponerer egen bil som brukes jevnlig for tur i nærområdet. Vi legger til rette for ivaretakelse av sosiale, kulturelle, religiøse og åndelige behov.

Ved Havstein har vi en overordnet målsetting om at beboerne skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet.

Vår visjon: omsorg gis som en gave uten forventninger og gjenytelse. Omsorg stiller ingen krav. Du trenger ikke å gjøre deg fortjent til å motta vår omsorg.

 

Hovedinngang og hage Havsten helse og velferdssenter

Havsteintunet - heldøgns omsorgsbolig 

Kontaktinformasjon

 • Vaktrom: 72 54 51 43/42
 • Vaktansvarlig: 91 67 23 99
 • Avdelingsleder: 93 46 77 92 / 92 62 95 54

Avdelingsleder kan som hovedregel nås på telefon mandag-fredag kl. 08.00-15.00. Kontakt vaktansvarlig utover dette, eller send e-post til eller .

Om Havsteintunet

Havsteintunet består av 30 omsorgsboliger (leiligheter) fordelt på sju bofellesskap. Hvert bofellesskap har felles kjøkken og stue, og alle leilighetene har utgang til egen terrasse eller balkong. Leilighetene er umøblert, og du må selv møblere boligen når du flytter inn.

Ved omsorgsboligene bor mennesker med psykisk utviklingshemming, ulike psykiske lidelser og demens. De som bor her er i alderen 18 år og oppover. Miljøtiltak, tilrettelegging og veiledning i dagliglivet er en sentral del av behandlingen som gis.

Når du bor ved Havsteintunet har du tilgang til alarmsystemet slik at du kan tilkalle hjelp når du har behov for det. Alarmsystemet er koblet til personalbasen og er betjent hele døgnet.

Ved innflytting inn inngås det en husleiekontrakt mellom deg og kommunen.

Primærkontakt - din kontaktperson

Når du flytter inn får du tildelt en primærkontakt som er bindeleddet mellom deg, dine pårørende og oss ansatte. Primærkontakten er ansvarlig for å følge opp deg og dine hjelpebehov med en helhetlig tilnærming. 

Du vil sammen med din pårørende inviteres til jevnlige samtaler, og du/dere kan be om samtaler ved behov. Det er viktig for oss at du og dine pårørende kommer med innspill til hvordan vi sammen kan gjøre din hverdag best mulig.

Pårørende

Vi ønsker en god dialog med deg som pårørende, der vi har et felles ansvar for å finne gode løsninger på utfordringer.

Vi har forventninger til at pårørende:

 • hjelper deg med å opprettholde kontakt med familie og venner.
 • bistår med praktiske gjøremål i boligen som ikke er vedtaksfestet. Alternativt må man kjøpe tjenester eller få bistand fra frivillige.
 • bistår med nødvendige innkjøp. Alternativt kan man bestille kolonialvarer som leveres på døren.
 • følger deg til eksempelvis fotpleie, frisør, fastlege, tannlege, øyelege og andre spesialister dersom det er mulig.

Vi har forståelse for at det vil være forskjeller i hvor mye pårørende kan bidra.

Hva får du hjelp til?

Saksbehandler ved helse- og velferdskontoret (HVK) kartlegger og fatter vedtak om hvilke tjenester du har behov for. Dine behov for omsorg, hjelp og aktivitet skal beskrives i en individuell pasientplan. Hvis din helsetilstand endrer seg etter innflytting, vil helsepersonell sammen med deg og dine pårørende, saksbehandler ved HVK og din fastlege vurdere om dine behov for tjenester er endret.

Les mer om hva en omsorgsbolig er ved å trykke på boksen under. 

 

Havstein sykehjem

Kontaktinformasjon

 • Vaktrom: 72 54 51 43/42
 • Vaktansvarlig: 90 28 94 88
 • Avdelingssykepleier: 98 84 12 33 / 41 50 94 70

Avdelingsleder kan som hovedregel nås på tlf: mandag - fredag kl 08:00 - 15:00. Kontakt vaktansvarlig utover dette, eller send e-post til  eller .

Om Havstein sykehjem

Sykehjemmet ligger i 2. etasje og består av 28 enerom med eget bad. Det er i tillegg to felles stuer med tilhørende kjøkken og spisestue. Rommene er møblert med seng, nattbord, klesskap og lenestol. Du kan gjerne ta med ting du er glad i og egne bilder slik at du trives på rommet. Pasienter har mulighet til å låse døren på sitt rom, og velger selv sitt sosiale liv.

Det er god faglig kompetanse blant ansatte. Ved sykehjemmet jobber både sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør og servicevert.

Primærkontakt - din kontaktperson

Når du flytter inn får du tildelt en primærkontakt som er bindeleddet mellom deg, dine pårørende og oss ansatte. Primærkontakten er ansvarlig for å følge opp deg og dine hjelpebehov med en helhetlig tilnærming. 

Du vil sammen med din pårørende inviteres til jevnlige samtaler, og du/dere kan be om samtaler ved behov. Det er viktig for oss at du og dine pårørende kommer med innspill til hvordan vi sammen kan gjøre din hverdag best mulig.

Pårørende

Vi ønsker en god dialog og samhandling med deg som pårørende, og vi ønsker å legge til rette for at du skal kjenne deg velkommen på besøk. Vi setter pris på om du kan bidra med små enkle gjøremål om du har tid og anledning, for eksempel rydde i klesskap, vanne blomster o.l. Du vil bli orientert om avtale med spesialister. Det er ønskelig og fint om du har anledning til å følge til undersøkelser som tannlege, øyelege og andre spesialistkonsultasjoner.

Våre forventninger til pårørende

 • At pårørende hjelper deg til å opprettholde kontakt med familie og venner
 • At pårørende kan bistå med enkle praktiske gjøremål, som å holde orden i skuffer og skap og blomsterstell på rommet ditt
 • At pårørende navner alt tøy, også når nytt tøy kommer
 • At pårørende bistår med tjenester ut over det sykehjemmet kan tilby

Vi har forståelse for at det vil være forskjeller i hvor mye pårørende kan bidra.

Livsgledehjem, aktiviteter og sosiale aktiviteter

Havstein sykehjem er et sertifisert Livsgledehjem. Det innebærer at du får tilbud om individuelle aktiviteter og frisk luft ukentlig. Aktivitetene er beskrevet i en aktivitetsplan som er basert på dine interesser, ønsker og livssituasjon.

Ler mer om Livsgledehjem ved å trykke på denne linken.

Det er tilknyttet en aktivitør ved sykehjemmet. Aktivitøren samarbeider med de øvrige ansatte om å tilrettelegge for ulike sosiale aktiviteter på sykehjemmet og på senteret for øvrig. Aktiviteter som gjennomføres jevnlig er konserter, musikkstund, andakt eller tur til Rockheim. 

Måltider 

De faste måltidene er planlagt til disse tidene:

 • Frokost: kl 08.00-10.00
 • Lunsj: kl 11.00-13.00
 • Middag: kl 15.00-16.00
 • Kveldsmat: kl 19.00-21.00

Eventuelle mellommåltider og kaffeservering kommer i tillegg til de faste måltidene. Vi kan tilpasse måltidene for deg ut fra behov og faglige vurderinger.

Les mer om hva et sykehjem er ved å trykke på boksen under

Til deg som har fått plass i sykehjem

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

 

Bilder

Grillhytten: "Hellandbua"
Grillhytten "Hellandbua"
Kjøkken sykehjemmet
Spisestue/kjøkken ved sykehjemmet
Spiseplass kaffeen
Bydelskafeen 
Basseng
Basseng
Oversiktsbilde Havstein hvs med utsikt til fjorden
Oversiktsbilde 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Havstein helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 043750

Adresse: Havsteinekra 2, 7021 TRONDHEIM

Leder

Tone Krause-Kamphaug
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Martin Østeraas Allison

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Natthanicha Patthaseema Amundrud

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Fyori Grmay Asgedom

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Hanne Aune

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Mathea Joramo Aune

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Lise Camilla Berg

Vernepleier I

E-post:

Marit Oddveig R Berg

Helsefagarbeider I

E-post:

Othelie Nilsen Bergqvist

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Astrid Helene Brandtzæg

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

June Mari Bratshaug

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Nina Børmark

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Merete Dyrendahl

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Eck

Hjelpepleier

Telefon:

E-post:

Berny Natalie Eriksen

Hjelpepleier I

E-post:

Kari Synnøve Fjerdrumsmoen

Sykepleier I

E-post:

Marius Forbord

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Unni Olstad Frengen

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Stine Sjøgren Granbo

Sykepleier I

E-post:

Wenche Grongstad

Hjelpepleier I

E-post:

Heidi Beate Grytvik

Vernepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kirsti Williamsen Halse

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Suzan Hama

Servicemedarbeider

E-post:

Christine Hansen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Hanne Grethe Hansen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Monica Hansen

Avdelingsleder I

E-post:

Benedicte Marie Hansen-Gleditsch

Servicemedarbeider

Telefon:

E-post:

Eskil Moe Hanssen

Lærling Menn i helse

Telefon:

E-post:

Lise Knudsen Hanssen

Student syke- og vernepleier

E-post:

Heidi Haugrønning

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

Direktetelefon:

E-post:

Berit Brovold Helland

Hjelpepleier I

E-post:

Torill U Hesselberg

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

E-post:

Borghild Hildrum

Spesialsykepleier II

Telefon:

E-post:

Celina Lassen Jasari

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Sonja Nathalie Aas Johansen

miljøassistent

Telefon:

E-post:

Line Andrea Johnsen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Rishan Kahsay

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Yorusalem Merhawi Keleta

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Katia Khammadova

Omsorgsarb.I

E-post:

Anna Eikås Kittilsen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Helle Kjellberg-Line

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Inalill Olsen Kjøren

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Britt Sofie Kopperud

Servicemedarbeider

Telefon:

E-post:

Sara Koxvig

Avdelingssykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Martin Hammer Krogstad

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Maria Sølvik Kvamvold

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Henrik Røttereng Larsen

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Kesia Lehn

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Agnes Zylla Lein

Student syke- og vernepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Emilie Myrvoll Lie

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ellinor Ljøkel

Hjelpepleier m/fagskole 2 år

E-post:

Helene Torsvik Lorentz

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Helene Torsvik Lorentz

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Julie Lund

Sykepleier I

E-post:

Maren Lund

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sandra Schjenken Lundli

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Lene Steimoeggen Mellum

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Ashley Mendoza

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Hanan Kedir Mohamed

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Øyvind Stene Nervik

Assistent

Telefon:

E-post:

Aurora Norum

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

William Oksdøl

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Karl Petter Olsen

Helsefagarbeider I

E-post:

Rikke Olsen

Student syke- og vernepleier

E-post:

Gro Aslaug Oppegaard

Sykepleier III

Telefon:

E-post:

Girlie Cristobal Pante

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Karina Jackelin Olaya Paz

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Marie Grøntvedt Pedersen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Ronny Pedersen

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Kari Mette Qvenild

Ergoterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Evin Rashid

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Maram Abdullah Rashid

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Thea Kosowski Rensvik

Sykepleier I

E-post:

Elin Rokseth

Omsorgsarb.I

Direktetelefon:

E-post:

Fredrick Rolseth

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Nina Merethe Rosø

Sykepleier I

E-post:

Sivert Rustad

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Idunn Mauseth Rø

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Linda Røstad

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Anne Birgitte Sannerud

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

Direktetelefon:

E-post:

Ola Sannerud

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Mio Sekiguchi

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Maria Sjøvik

Sykepleier I

E-post:

Hamza Smaoui

Omsorgsarb.I

E-post:

Mirjam Irén Solli

Avdelingssykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Emma Villarroel Solvang

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Turid Rabben Solåt

Avdelingssykepleier I

Telefon:

E-post:

Helena Elizabeth Steine

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Alexander Lucas Foucher Stenkløv

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Thea Marie Stenvik

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Stian Storheil

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Kristoffer Strømmen

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Dominika Szmigielska

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Karoline Korstad Thoresen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Martin Damås Tronhus

Student syke- og vernepleier

E-post:

Terje Tronstad

Helsefagarbeider I

E-post:

Aziza Tulaganova

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Andrea-Sofie Bjørkås Tuven

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Even Tyvoll

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Jenny Margrethe Valstrand

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Linda Cecilie Vangen

Hjelpepleier II

E-post:

Kristin Brenne Vikan

Hjelpepleier I

E-post:

Elisabeth Vollum

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Jostein Weber-Sørensen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Helen Ghirmay Woldemaryam

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Olga Zagdaja

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Anne Oline Brenno Østbø

Servicemedarbeider

Telefon:

E-post:

Tom Arne Åsheim

Helsefagarbeider m/fagsk 1 år

Telefon:

E-post:

Kristine Gupiteo Aaslund

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 06.11.2023

043750

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward