Hjem Ilevollen helse- og velferdssenter
Fargerike trehus med inngangspartiet til Ilevollen helse- og velferdssenter

Ilevollen helse- og velferdssenter

Kontakt Ilevollen helse- og velferdssenter

Se kart

Informasjon 

Besøksrutiner under korona

Les våre besøksrutiner som er utarbeidet på bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefalinger.

 

Her er en lenke til pålogging til Facebook, slik at du kan se vår side for informasjon og mange fine bilder

 Ansatte ved Ilevollen helse- og velferdssenter

Administrasjon og ledelse

Enhetsleder: Alice Rossnes Ødegaard, telefon 951 66 830

Avdelingssykepleier 1. etasje: Vibeke Ansnes, telefon 413 13 913 

Avdelingssykepleier 2. etasje: Svein Olav Kiplesund, telefon 952 63 710

Konsulent: Hildgunn Vassli Aasbø, telefon 72 54 43 35 / 952 63 770

Vaktansvarlig sykepleier dag/kveld/natt, telefon 72 54 43 50

Ilevollen helse- og velferdssenter har plass til 51 beboere, 40 langtidsplasser og 11 korttidsplasser. Leilighetene er plassert i 1. og 2. etasje.

I 2. etasje er det en svalgang hvor beboerne kan sitte ute i varme sommerdager og nyte sola. I 1. etasje har vi fellesareal for beboere og pårørende. Fellesarealene består av stue/glassgård med postkjøkken som er oppgradert høst/vinter 2015/2016. Sykehjemmets 3. etasje har lokaler for resepsjon, personale, kontor for enhetsleder og fagleder.

Sykehjemmet disponerer et fint uteområde som er godt egnet til enkle aktiviteter, samt hygge og avslapping for beboere og pårørende. Sykehjemmet ligger også flott til med Ilaparken, Skansen og Nidelva like i nærheten.

Ilevollen helse- og velferdssenter er sertifisert som livsgledehjem. Se video av Karin på Ilevollen for et innblikk i livsgledeaktivitet ved sykehjemmet.

 Uteområdet på Ilevollen

Tjenester vi tilbyr

For brukere og pårørende

Hjertelig velkommen til Ilevollen helse- og velferdssenter! 

Se vår Informasjonsbrosjyre og serviceerklæring om tilbud og tjenester vi har ved helse- og velferdssenteret.

Månedsplan for aktiviteter

Månedsplan Januar 2020.pdf

Månedsplan Februar 2020.pdf

Månedsplan Mars 2020.pdf

Månedsplan April 2020.pdf

Månedsplan Mai 2020.pdf

Månedsplan Juni 2020.pdf

Månedsplan Juli 2020.pdf

Månedsplan August 2020.pdf

Månedsplan September 2020.pdf

Tilbud og aktiviteter

Frisør og fotterapeut

Frisør kommer annenhver uke (lik uke) og er lokalisert i 3. etasje. Time bestilles ved å henvende seg til personalet. Fotterapeut kommer etter avtale.

Aktiviteter

Vi har to miljøarbeidere på huset. I forkant av hver måned lager de en oversikt over hva som skjer av aktiviteter i kommende måned. Denne oversikten ligger på leiligheten til beboerne. Siste onsdag i måneden er det andakt kl. 12.00, og siste tirsdag i måneden er det åpen kaffebar for beboerne og deres pårørende. Om lag to ganger i året kommer det et klesfirma og viser utvalg av klær som beboerne kan kjøpe. Ved enkelte anledninger arrangeres det ekstra underholdning med innleide kunstneriske utøvere, der pårørende også er hjertelig velkommen.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen, og håper du vil trives hos oss!

Uteområdet på Ilevollen om kveldenUteområdet på IlevollenUteområdet på IlevollenBrukere sitter utendørsBrukere sitter å soler segKenneth Vilstrand spiller gitarLivsglede på sykkelturHund på besøk på IlevollenSykkelsimulatorInneområdet på IlevollenVolleyballspill med ballongBruker plukker kirsebærBruker er ute å spasererBrukere blir kjørt i rullestol

Besøksrutiner under korona

Les våre besøksrutiner som er utarbeidet på bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret? 

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde. 

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

  • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
  • Tilrettelegge for større arrangement
  • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
  • Arrangere aktivitet i fellesareal
  • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.  

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag. 

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Brukerråd

Brukerrådsmedlemmer Ilevollen og Ilsvika HVS

Planer og prosjekter

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ilevollen helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004