Laugsand helse- og velferdssenter

Kontakt Laugsand helse- og velferdssenter

Se kart

Laugsand helse- og velferdssenter

Senteret består av sykehjem og omsorgsboliger med beboere som får vanlig hjemmesykepleie og med heldøgns omsorg.

Senteret ligger i Thomas von Westens gate 32. Vi har tilgang til fine utearealer på baksiden av bygget, og det er kort vei til sentrum med gode bussforbindelser.

Det er 24 enkelt rom ved sykehjemmet med eget toalett og bad.

Vi har små stuer, så det er ønskelig at dere primært bruker rommene når dere har avtalt besøk på besøksdagene. For nærmere informasjon se besøkrutiner under korona.

Har du noe du føler at du kan bidra med som pårørende, er du hjertelig velkommen til det.

Vi har både frisør og fotpleier som kan benyttes av beboerne på sykehjemmet og boligene.

Telefon til avdelingen: 72 54 21 70

Gjestehybel 

Vi har egen gjestehybel som er tilgjengelig for pårørende på sykehjemmet å benytte om de kommer på besøk og trenger overnattingsplass. Det koster kr 500,- pr døgn å leie denne. Kontaktperson: Hilde Strand 95 70 92 05, hilde.strand@trondheim.kommune.no kan kontaktes for nærmere informasjon.

Bydelskafe Laugsand

Kaféen er åpen alle hverdager mellom 10.00 og 14.00. Mange av beboerne i omsorgsboligene kjøper seg middag i kafeen og spiser i samvær med andre. For mange er det et godt alternativ til å få mat brakt på døren som beboeren spiser alene hjemme.

Det er anledning til å leie lokalene i kafeen til selskaper, minnesamvær og liknende. Om ønskelig kan også maten bestilles i forbindelse med slike arrangementer. Ta kontakt på telefon 72 54 21 95 for nærmere informasjon.

Sykehjemslege og tannpleie

Sykehjemslege kommer en gang i uken.

Tannpleier fra Lade tannklinikk har tilsyn av tennene til beboerne på sykehjemmet en gang i året.

Livsgledehjem

Vi er stolte av å være sertifiserte Livsgledehjem, vi ble sertifisert i 2014. Vi har ansatt aktivitører i 100% stilling. Vi har et tett samarbeid med frivillighetssentralen og Kirkens Bymisjon. De brukes til for eksempel turvenner, servering av mat og samtalepartner til våre beboere.

Vi får besøk av prest fra menigheten jevnlig, og det kommer folk utenfra og underholder på kafeen. Den kulturelle Spaserstokken har også faste arrangementer i kafeen. Oppslag om disse blir hengt opp på tavlene.

Brukerråd

Brukerrådet er en arena for dialog; et sted for fruktbart samspill mellom alle parter.

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold , og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

På brukerråd deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.

Avdelingslederne bytter på å delta på møtene.

Her skal det utvikles synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest mulig grunnlag. Og veien til kommunens øverste ledelse skal være kort.

Facebook

Besøk gjerne vår Facebook-side

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Felles for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

  • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
  • Tilrettelegge for større arrangement
  • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
  • Arrangere aktivitet i fellesareal
  • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Laugsand helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Laugsand HVS: Thomas von Westens gate 32,

telefon 72 54 21 70

  • Enhetsleder Astrid Blichfeldt, telefon 92 21 65 33
  • Avdelingsleder hjemmetjenesten Hilde Strand, telefon 95 70 92 05
  • Avdelingsleder sykehjem Julie Giske, telefon 47 51 77 57

TK-kode: 013790

Sist oppdatert: 22.02.2023

013790

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004