Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter

Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter

Kontakt Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter

Se kart

Moholt og Bromstad helse og velferdssenter

Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter består av to små adskilte sykehjem.

Kontaktinformasjon:

Konstituert enhetsleder: Iselin Mikalsen, telefon 91 82 79 38.
Avdelingsleder: Maylen Nymo, telefon 90 58 33 46.

Litt om oss:

Moholt sykehjem

Moholt sykehjem er et lite sykehjem som ligger i Frode Rinnans veg 94, like ved Moholt studentby. Her er det plass til 24 beboere som er fordelt på to avdelinger. Første etasje er avdeling for alderspsykiatri hvor av 6 rom er langtidsplasser og 6 rom er korttidsplasser.

Andre etasje er avdeling for geriatri med 12 langtidsplasser. 

 

Moholt sykehjem er sertifisert livsgledesykehjem og har en aktivitør på huset. 

https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/sykehjem/ 

Kontaktinformasjon:

1. etasje: telefon 72 54 04 81

2. etasje: telefon 72 54 04 85

HomY-FvUAOwmoholt.jpgvO9IUVKttlMmoholt.jpgg5ip1p5EHBAmoholt.jpgb8GasQfG42Umoholt.jpgVT_dD_rh8gImoholt.jpgnUOhrsXgQHsmoholt.jpg

Bromstad sykehjem

Bromstad sykehjem ligger i Bromstadekra 16 like ved Plantasjen. Dette er et lite sykehjem for yngre demente med plass til 18 beboere, hvorav to er avlastningsplasser. 

Bromstad sykehjem er sertifisert livsgledesykehjem og har en aktivitør på huset. 

https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/sykehjem/

Kontaktinformasjon: 

1. etasje: telefon 72 54 84 24

2. etasje: telefon 72 54 84 25

GmpY2Y0KBFQbromstad.jpgAEHpvKdTk_obromstad.jpgEHPc-9IVDjMBromstad.jpg8HOvEiPv5D8 bromstad.jpg

Brukerråd
  • Konstituert enhetsleder: Iselin Mikalsen, telefon 91 82 79 38.
  • Avdelingsleder: Maylen Nymo, telefon 90 58 33 46.
  • Leder for Brukerråd: Inge Hill.
  • Medlem: Stig Rune Dybdahl.
  • Medlem: Sissel Pettersen.

Referat fra Brukerrådsmøter

 

Felles for alle helse- og velferdssenter

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Felles for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

  • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
  • Tilrettelegge for større arrangement
  • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
  • Arrangere aktivitet i fellesareal
  • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Moholt sykehjem

Besøksadresse90583346: Frode Rinnans veg 94

Telefon 1. etasje: 72 54 04 81

Telefon 2. etasje: 72 54 04 85

Bromstad sykehjem

Besøksadresse: Bromstadekra 16

Telefon 1. etasje: 72 54 84 24

Telefon 2. etasje: 72 54 84 25

Enhetsleder: Iselin Mikalsen 91 82 79 38

Avdelingsleder: Maylen Nymo: 90 58 33 46

TK-kode: 023730

Sist oppdatert: 28.04.2023

023730

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H