Persaunet helse- og velferdssenter

Rundkjøring og bygninger fra Persaunet helse- og velferdssenter

Kontakt Persaunet helse- og velferdssenter

Finn ansatt og se kart

Om oss

Persaunet helse- og velferdssenter åpnet i januar 2017. Senteret består av 4 sykehjemsavdelinger. I tillegg har vi omsorgsleiligheter, aktivitetssenter for seniorer og hjemmetjeneste på området. Vi har bydelskafe, frisør og fotterapeut på enheten.

Sykehjemmet har 96 enerom med eget bad, fordelt på fire avdelinger. Alle rommene er innredet med lenestol, bord, TV og gjestestol. Det er plass til kjøleskap og stikkontakt med tidsbryter for eventuell vannkoker. 

Utendørs har vi en sansehage, og en stor takterrasse.

Praktisk informasjon

Hovedkontakt og verge

Det er viktig for oss å ha én hovedkontakt som vi kan forholde oss til når det gjelder pasienten. Som regel er dette en i familien som kjenner pasient og dennes interesser godt. Dersom pasient er i stand til det, vil vi be han eller henne utnevne hovedkontakt.

Enkelte beboere trenger også en verge for å ivareta beboerens økonomiske interesser, og eventuelt bistand på andre aktuelle områder. Verge opprettes av statsforvalteren via søknad fra sykehjemslegen. Se www.vergemal.no for mer informasjon.

Lege

Persaunet har en medisinsk ansvarlig sykehjemslege på fulltid. 

Fysioterapi

Beboere i sykehjem har samme rett til fysioterapi som andre. Ventetiden avgjøres av alvorlighetsgraden på behovet og hvilke konsekvenser det vil få for beboeren å vente. Det er ansatte som på faglig grunnlag vurderer behovet for å henvise til fysioterapeut.

Vi setter pris på om pårørende har mulighet til å være med i ulike undersøkelser/behandling utenfor sykehjemmet og ønsker å være i dialog om dette.

Personlige hjelpemidler til forflytning

Vi ordner med bestilling og retur av personlige hjelpemidler etter beboers behov. Det er noe leveringstid, spesielt på Comfort rullestoler.

Møblering og pynting av rom

Vi synes det er flott om rommene blir innredet personlig og hyggelig, men vi gjør oppmerksom på at rommet ikke må møbleres på en slik måte at det vanskeliggjør arbeidsoppgavene våre. Vi understreker at ansvar for eventuelle ødeleggelser, tap av møbler og/eller personlige eiendeler ikke kan tillegges sykehjemmet og viser til skriv om forsikring.

Beboers rom blir vasket etter renholdsstandard i kommunen for sykehjem. Private eiendeler (duker, pynt, møbler, tepper og liknende) må beboer/pårørende rengjøre selv.

Alle rom er på ca. 25 m² og har et bad på ca. 7 m². 

Ser et rom med møbler som er grønne, et bord og 2 stoler

Åndelige og religiøse behov

Sykehjemmet er tilknyttet Strindheim menighet, og det vil holdes gudstjenester og andakter ved sykehjemmet. Vi holder på å etablere et samarbeid som vil komme i gang før påske. Ved behov har vi mulighet til å kontakte prestetjenesten utenom kontortid. Enheten er også behjelpelig med å formidle kontakt med andre trossamfunn.

Alarm/pasientvarsling

Hver beboer får et alarmsmykke som beboer kan trykke på for å få assistanse. Smykket fungerer også som en nøkkel til beboerens rom. Det kan bruker ha på armen eller rundt halsen. Ta kontakt med personalet dersom du har spørsmål rundt dette.

Tobakk og alkohol

Bystyret har vedtatt at det ikke er lov å røyke i kommunale bygg.

Ved spesielle anledninger og høytider tilbys det vin eller annen alkoholholdig drikke.

Det er aksept for og vil bli tilrettelagt for måteholdent inntak av privat innkjøpt alkohol. Vi minner om eventuelle mulige bivirkninger i kombinasjon med visse typer medikamenter. Spør gjerne personalet til råds.

Aktivitet og sosiale arrangementer

Vi ønsker å ha underholdning og aktiviteter av ulike slag gjennom hele året. Dette blir organisert av våre aktivitører. De fleste arrangementer vil foregå på dagtid. Pårørende som ønsker å delta på tilstelninger og arrangementer er velkommen til det. Ta kontakt med personalet for påmelding. Informasjon om aktiviteter vil komme på informasjonstavler på avdelingene og i inngangspartiet.

Frisør og fotpleier

Vi har egne rom i 1. etasje der vi har tilbud om frisør og fotpleie til pasientene våre.

Telefon frisør: 93 09 59 93

Fotpleier er på huset til forskjellige dager, men har system for timebestillinger. Bare snakk med personalet hvis det er ønskelig med time så ordner vi resten.

Bydelskafé

I 1. etasje ved hovedinngangen har vi en bydelskafé. 

Adresseforandring

Beboeren eller hans/hennes pårørende må selv sørge for å gi beskjed til folkeregisteret og andre offentlige instanser om endring av adresse. Det kan endres i folkeregisteret. I tillegg må Posten varsles om adresseendring Adresseendring Posten. Ved spørsmål angående utfylling av skjemaet om inntektsforhold ved langtidsopphold, så kontakt tildeling på telefon 72 54 00 00. Telefontid mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Hvis beboer har digipost anbefaler vi at den avsluttes slik at brev og regninger fra det offentlige sendes i posten.

Klær og eiendeler

Merking av klær og eiendeler og erstatningsansvar

Det er pårørendes ansvar at alle klær merkes med navn og romnummer, samt institusjonsnummer 700. Husk også å merke løsøre og personlige eiendeler som høreapparat, briller, smykker, klokke, mobiltelefon og andre ting som kan tas ut av rommet. Verdisaker, ringer/klokker/ting med stor verdi, har ikke sykehjemmet erstatningsplikt for, slik at dette bør forsikres privat, eller ivaretas av pårørende.

Beboerne trenger også utetøy til alle årstider.

Vasking av klær

Vi har et eget vaskeri som vil vaske beboernes private tøy ved behov. Vi ber om klær som er enkle å behandle, som kan vaskes på minimum 40 grader og er strykefrie. Tøy av andre kvaliteter som ull, silke etc. ber vi om at pårørende vasker selv. Vi gjør spesielt oppmerksom på at sykehjemmet ikke erstatter klær eller personlige eiendeler som blir borte eller ødelegges i forbindelse med vask, stell eller rengjøring.

Innkjøp av klær og toalettartikler

Det er pårørende eller verge som har ansvaret for innkjøp av klær og toalettartikler. Eksempelvis tannkrem, tannbørste, deodorant, barberartikler, fuktighetskrem, hårbørste, hårruller, hårføner/krølltang etc. Sykehjemmet holder bleier, vaskekrem og håndsåpe.

Beboerkonto og oppbevaring av kontanter

Det er opprettet konto til beboere ved Persaunet helse- og velferdssenter. Det vil si at enheten oppretter egen konto på beboer som disponeres av fullmaktshavere/ansatte ved senteret.

Kontoen skal erstatte kontantkasse for småhandel til beboere hos oss.

Kontoen kan brukes eksempelvis ved handling i kaféen, frisør, fotpleie, samt ved klessalg og lignende.

Praktisk bruk av konto avtales mellom beboer/pårørende/verge og primærkontakt.

For at enheten skal kunne forestå disponering har beboer/pårørende/verge ansvar for at det alltid finnes tilgjengelige midler til det løpende behovet.

Det føres eget regnskap på beboerkontiene. Regnskapet sendes uoppfordret til pårørende/verge ved årsslutt.

Ved spørsmål angående beboerkonto, ta kontakt med Toril Størseth på tlf 72 54 90 52 eller på

Forsikring

Vi anbefaler deg å ikke ta med verdifulle eiendeler. Alternativt bør du tegne en særskilt forsikring. Vi gjør oppmerksom på at normal innboforsikring ikke erstatter tap eller skader på høreapparat. Det må tegnes en egen forsikring på dette. Dersom du er medlem i Hørselshemmedes landsforbund, har de egen forsikring som dekker bl.a. tap av høreapparat. Briller må også forsikres særskilt.

Samarbeid og mulighet for klage

Vi ønsker å ha en god dialog og et nært samarbeid med beboer og pårørende om gode løsninger.

Hvis det er noe du ikke er fornøyd med, anbefaler vi at du gir tilbakemelding til avdelingsleder eller enhetsleder.

Hvis du ikke opplever å nå fram gjennom dialog, kan du ta kontakt med ombudet for helse, omsorg og oppvekst, eller du kan fremme en klage til enhetsleder. Du kan få hjelp av dine pårørende/verge eller primærkontakt til å skrive klagen. Hvis du opplever ikke å nå frem med klagen, kan du sende den videre til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Ut i fra innhentet informasjon om beboer i innkomstsamtalen, utarbeides det pleieplan, der vi beskriver hvilken bistand beboeren vil motta hos oss.

Brukerråd

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetslederen, og består av pårørende/ representant for pasienter, og representanter fra ansatte. Enhetsleder er med som sekretær. Brukerrådet er en arena for dialog, og det skal utveksles synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest mulig grunnlag. Referat fra brukerrådet blir lagt ut på enhetens nettside.

Medlemmer i brukerråd

Referater

Til deg som har fått plass i sykehjem

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Persaunet helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Diverse telefonnummer

  • 2. etasje: 72 54 90 60
  • 3. etasje: 72 54 90 62
  • 4. etasje: 72 54 90 64
  • 5. etasje: 72 54 90 66

Bussforbindelser

Fra sentrum kan du ta buss 22 til Clara Holsts veg eller Cecilie Thoresens veg, eller ta buss 13 til valentinlyst senteret.

Vi anbefaler å bruke kollektivt da det er veldig få parkeringsplasser ved Persaunet Helse- og velferdssenteret.

Alternativet er å parkere ved Valentinlyst senter (max 3 timer parkering) eller ved Plantasjen.

TK-kode: 053770

Adresse: Kristine Bonnevies veg 20, 7046 TRONDHEIM

Leder

Mona Elisabeth Kielland
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Brenda Efia Adam Sarfo

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Gloria Efia Adam Sarfo

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Solveig Lenes Aga

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Emmanuel Chinedu Agbasi

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sara Abdulrahman Ali Ahmed

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Aleksander Tøsti Andersen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Lotis Ocutare Antiporta

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Eva Anita Aspmo

Hjelpepleier IV

Telefon:

E-post:

Julie Mareliussen Aspaas

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Katrine Aune

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Ingunn Tiltnes Bach

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Karoline Solheim Bech

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Gunnar Berg

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Eline Holter Berge

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ingebjørg Berntsen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Line Bjordal

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Rosaly Dungog Bjørvik

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Johanne Oline Bleke

Vernepleier III

Telefon:

E-post:

Nawal Bousdar

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Frida Bøe

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Mikaela Canborn

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Siwaporn Choblakorn

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Maya Dahl

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Katryna Deniusyte

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Oksana Vladimirovna Dontsova-Nordtvedt

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Serill Arcadio Dungog

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Karoline Eidem

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Leah Benedicte Eiksund

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Anne Ellefsen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Mikaela Christine Elise Ellefsen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Elias Faqiri

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Sunniva Leraand Forseth

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Hanne Frantzen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Ingrid Elise Frantzen

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Kathrine Angelica Frøseth

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Emma Furnes

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

June Følling

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Azmera Gebreselase Gayim

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Enbaba Brhane Gebremariam

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Shewit Masho Ghebrehiwet

Assistent helseinstitusj.

Telefon: (+47) 94721265

E-post:

Negash Habtom Girmu

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Sigurd Stjern Gjervan

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Tina Mittet Gjønvik

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kidsan Angosom Goitom

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Karin Gyløien

Hjelpepleier I

E-post:

Elias Samuel Habte

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Ingrid Hansen

Ergoterapeut

E-post:

Bjørg Elin G Heggdal

Hjelpepleier IV

Telefon:

E-post:

Yordanos Hintsa

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Tone Hjellum

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Sissel Hollakleiv

Omsorgsarb.I

E-post:

Meggie Qing Hu

Ergoterapeut

Telefon:

E-post:

Lone Ibsen

Hjelpepleier

Telefon:

E-post:

Oda Innvær

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Elisabeth Iversen

Hjelpepleier IV

Telefon:

E-post:

Kristin H.F. Jakobsen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Synne Mari Jakobsen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Marthaline Tete Jannie

Helsefagarbeider I

E-post:

Kiezer Jay-R Santos Jasmin

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Vilde Raudøy Johansen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Eira Johanne Jørgensen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Fatima Karzoun

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Narinder Kaur

Omsorgsarb.I

Direktetelefon:

E-post:

Sunita Khatri

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Marte Kiland

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Johan Camilo Brattreit Kjølsvik

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Maya Afi Kofiloto

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Inga Dahlen Konow

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Gloria Antwiwaa Kuvoame

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Bente Katharina Kvam

Hjelpepleier

Direktetelefon:

E-post:

Amalie Alexandra Kveldstad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Priscilla Kyei Baffour

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Isabell Iversen Langeland

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ingrid Katrine Langnes

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Inger Lise Ø Larsen

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Kannika Larsen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Kate Larsen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Lina Vestgård Larsen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Elise Legreid

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Mikael Mørkved Leirdal

Lærekand. Helsearbeiderfag

Telefon:

E-post:

Aase R. Lenes

Sykepleier III

Telefon:

E-post:

Danguole Liuimiene

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Jeanee Ruiz Lopez

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Margit Marø Loraas

Arbeidsleder

Telefon:

E-post:

Amanda Raanes Ludvigsen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Elisabeth Lyshaug

Omsorgsarb.I

Telefon:

E-post:

Ellen Marie Løset

Aktivitør I

Direktetelefon:

E-post:

Monika Løvli-Skjelstad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Leah Sofie Brattbakk Løvaas

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Hanne Magnes

Konsulent

Telefon:

E-post:

Meriyem Ahmed Mahmmed

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Bjørn Melting

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Mohameden Haron Yehia Mohameden

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Julie Marcelie Monte

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Vanja Mossefinn

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Kunarat Nawarat

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sara Bogevik Nikolaisen

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Janne Michelle Nilsen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Maren Ormbostad

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Nancy Pilar Mamani overå

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Patcharin Parkbua

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Beata Pawlik

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Lisbeth Næss Pedersen

Helsefagarbeider I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Eunice Quilao Penacerrada

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Beata Plonka

Sykepleier m/master

E-post:

Lotte Nordgård Rasmussen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Mia Myrheim Reeberg

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Jonas Bakari Reitan

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Line Rishovd

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kajsa Rogde

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Rej Jillian Rosal

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ane Rosvold

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Nour Abdel Basset Saededdine

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Tone Samdahl

Sykepleier II

Telefon:

E-post:

Kristin Sandmark

Avdelingssykepleier I

Telefon:

E-post:

Eva Marie Sandnes

Hjelpepleier II

Telefon:

E-post:

Isalill Seterbakk

Omsorgsarb.I

Telefon:

E-post:

Else Marie Skare

Hjelpepleier I

E-post:

Katrina Cachapero Skaug

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Gry Cathrine Skjevik

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

May Helen Skjærvø

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Torstein Skjøstad

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Line Skånøy

Sykepleier m/master

Telefon:

E-post:

Maria Sneeggen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sylvia Solheim

Hjelpepleier I

E-post:

Kasper Livion Solstad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Shantini Srikaran

Avdelingssykepleier III

Telefon:

E-post:

Sofie Husby Stallvik

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Una Marie Ramberg Stene

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Mariel Fagerbekk Strand

Student syke- og vernepleier

E-post:

Emily Kari Strange

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Inga-Sofie Strøm

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Toril Ugelstad Størseth

Førstesekretær

Telefon:

E-post:

Bente Sundfær

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Erlend Andreas Søderlund

Helsefagarbeider I

E-post:

Johannes Andreassen Tapio

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Lidya Tekeste

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Tsegereda Abraham Tekle

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ruth Tesfai Tekles

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Linn Lillemo Terning

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Suzi Tesfamariam Beyene

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Synne Kristine Tingvoll

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Hilde Tokle

Hjelpepleier IV

E-post:

Sebastian Tolak

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Tonje Elise Trangmyr

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Therese Heggland Tronesvold

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Rahmane Tso Makita

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Vilde Gjerstad Tuen

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Martine Sofie Landsem Tuff

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Anders Eivind Undrum

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Ida Valsjø

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Adelina Karlgård Velija

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kim Dungog Villa

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Hanelyn Angelica Villegas

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Ida Therese Vistnes

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Marciele Moura Volløyhaug

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Christoffer Walseth

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Julia Skolmli Welde

Student ho 1 og 2 år

Telefon:

E-post:

Frode Wichmann

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Ove-Ragnar Wikdahl

Sykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Aud Sidsel Wold

Aktivitør I

Telefon:

E-post:

Leah Honoré Wold

Assistent helseinstitusj.

Telefon: (+47) 98682926

E-post:

Di Pa Yone

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Bo Zeng

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Brhin Arhe Zerie

Helsefagarbeider I

Telefon:

Direktetelefon: 405468934

E-post:

Kristine Øverbø

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Gina Livsdatter Øverås

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Elvie Aafløy

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Aas

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Bente Trang Aasbjørg

Hjelpepleier

Telefon:

E-post:

Tom Markus Aasen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 02.02.2024

053770

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward