Persaunet helse- og velferdssenter

Rundkjøring og bygninger fra Persaunet helse- og velferdssenter

Kontakt Persaunet helse- og velferdssenter

Se kart

Litt kort historie

Persaunet helse- og velferdssenter er et nytt senter som åpnet i januar 2017. Senteret består av 4 sykehjemsavdelinger, omsorgsleiligheter, aktivitetssenter for seniorer og hjemmetjeneste. Vi har bydelskafe og frisør, som startet opp i mars 2017.

Ved Persaunet helse- og velferdssenter har vi enerom med bad for 96 beboere. Alle rommene er innredet med lenestol, bord, TV og gjestestol. Det er plass til kjøleskap og stikkontakt med tidsbryter for eventuell vannkoker. Senteret har bydelskafé, fotpleier og frisør. I tillegg har vi et aktivitetstilbud for seniorer.

Utendørs har vi en flott opparbeidet sansehage, samt en stor takterrasse.

Primærkontakt

Primærkontakten skal være et bindeledd mellom beboer/pårørende og resten av sykehjemmet. Denne har det overordnede ansvaret for pasienten. Pårørende som ønsker informasjon på epost, gir epostadressen til primærkontakten.

Hovedkontakt og verge

Det er viktig for oss å ha én hovedkontakt som vi kan forholde oss til når det gjelder beboeren. Som regel er dette en i familien som kjenner bruker og dennes interesser godt. Dersom beboer er i stand til det, vil vi be han eller henne utnevne hovedkontakt.

Enkelte beboere trenger også en verge for å ivareta beboerens økonomiske interesser, og eventuelt bistand på andre aktuelle områder. Verge opprettes av statsforvalteren via søknad fra sykehjemslegen.

Se www.vergemal.no for utfyllende informasjon.

Daglige rutiner/måltider

Måltider er tilgjengelig i tidsrommet:

  • Frokost kl. 09.00-11.00
  • Lunsj kl. 12.00-13.00
  • Middag kl. 15.00-16.00
  • Kaffe ca. kl. 16.30
  • Kveldsmat kl. 19.00-21.00

Vi tilbyr 4 hovedmåltider per dag. Vi følger opp den enkelte individuelt, og foretar nødvendige tilpasninger ut ifra ønsker og faglige vurderinger og behov.

Legetilgang

Persaunet har en sykehjemslege som er medisinsk ansvarlig.

Sykehjemmet mottar beboerens journal fra tidligere fastlege ved innflytting. Det er mulig for pårørende å få avtale med sykehjemslege på dager for visitt, men dette må avtales på forhånd med sykepleier/vernepleier i avdeling.

Hver avdeling har legevisitt hver 14. dag, men sykehjemslegen er tilgjengelig hver dag fra mandag til torsdag.

Tannlege og tannpleier

Lov om tannhelsetjenesten gir beboere med vedtak på heldøgns omsorg, rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Dersom beboeren ønsker å fortsette som pasient til tidligere benyttet tannlege er dette mulig, men kostnadene dekkes da av beboeren selv.

Sykehjemmet samarbeider med Valentinlyst offentlige tannklinikk, og beboerne får tilbud om tannbehandling etter behov. Tannpleier kommer årlig for å se over tennene til alle beboerne, og de henviser eventuelt videre til tannlege.

Fysioterapi

Beboere i sykehjem har samme rett til fysioterapi som andre. Ventetiden avgjøres av alvorlighetsgraden på behovet og hvilke konsekvenser det vil få for beboeren å vente. Det er ansatte som på faglig grunnlag vurderer behovet for å henvise til fysioterapeut.

Vi setter pris på om pårørende har mulighet til å være med i ulike undersøkelser/behandling utenfor sykehjemmet og ønsker å være i dialog om dette.

Personlige hjelpemidler til forflytning

Vi ordner med bestilling og retur av personlige hjelpemidler etter beboers behov. Det er noe leveringstid, spesielt på Comfort rullestoler.

Møblering og pynting av rom

Vi synes det er flott om rommene blir innredet personlig og hyggelig, men vi gjør oppmerksom på at rommet ikke må møbleres på en slik måte at det vanskeliggjør arbeidsoppgavene våre. Vi understreker at ansvar for eventuelle ødeleggelser, tap av møbler og/eller personlige eiendeler ikke kan tillegges sykehjemmet og viser til skriv om forsikring.

Beboers rom blir vasket etter renholdsstandard i kommunen for sykehjem. Private eiendeler (duker, pynt, møbler, tepper og liknende) må beboer/pårørende rengjøre selv.

Alle rom er på ca. 25 m² og har et bad på ca. 7 m². Ikke alle rom har havutsikt.

Ser et rom med møbler som er grønne, et bord og 2 stoler

Åndelige og religiøse behov

Sykehjemmet er tilknyttet Strindheim menighet, og det vil holdes gudstjenester og andakter ved sykehjemmet. Vi holder på å etablere et samarbeid som vil komme i gang før påske. Ved behov har vi mulighet til å kontakte prestetjenesten utenom kontortid. Enheten er også behjelpelig med å formidle kontakt med andre trossamfunn.

Alarm/pasientvarsling

Hver beboer får et alarmsmykke som beboer kan trykke på for å få assistanse. Smykket fungerer også som en nøkkel til beboerens rom. Det kan bruker ha på armen eller rundt halsen. Ta kontakt med personalet dersom du har spørsmål rundt dette.

Tobakk og alkohol

Bystyret har vedtatt at det ikke er lov å røyke i kommunale bygg.

Ved spesielle anledninger og høytider tilbys det vin eller annen alkoholholdig drikke.

Det er aksept for og vil bli tilrettelagt for måteholdent inntak av privat innkjøpt alkohol. Vi minner om eventuelle mulige bivirkninger i kombinasjon med visse typer medikamenter. Spør gjerne personalet til råds.

Melding om adresseforandring

Beboeren eller hans/hennes pårørende må selv sørge for å gi beskjed til folkeregisteret og andre offentlige instanser om endring av adresse. Det kan endres i folkeregisteret. I tillegg må Posten varsles om adresseendring Adresseendring Posten. Ved spørsmål angående utfylling av skjemaet om inntektsforhold ved langtidsopphold, så kontakt tildeling på telefon 72 54 00 00. Telefontid mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Hvis beboer har digipost anbefaler vi at den avsluttes slik at brev og regninger fra det offentlige sendes i posten.

Håndtering av klær

Merking av klær og eiendeler og erstatningsansvar

Det er pårørendes ansvar at alle klær merkes med navn og romnummer, samt institusjonsnummer 700. Husk også å merke løsøre og personlige eiendeler som høreapparat, briller, smykker, klokke, mobiltelefon og andre ting som kan tas ut av rommet. Verdisaker, ringer/klokker/ting med stor verdi, har ikke sykehjemmet erstatningsplikt for, slik at dette bør forsikres privat, eller ivaretas av pårørende.

Beboerne trenger også utetøy til alle årstider.

Vasking av tøy

Vi har et eget vaskeri som vil vaske beboernes private tøy ved behov. Vi ber om klær som er enkle å behandle, som kan vaskes på minimum 40 grader og er strykefrie. Tøy av andre kvaliteter som ull, silke etc. ber vi om at pårørende vasker selv. Vi gjør spesielt oppmerksom på at sykehjemmet ikke erstatter klær eller personlige eiendeler som blir borte eller ødelegges i forbindelse med vask, stell eller rengjøring.

Innkjøp av klær og toalettartikler

Det er pårørende eller verge som har ansvaret for innkjøp av klær og toalettartikler. Eksempelvis tannkrem, tannbørste, deodorant, barberartikler, fuktighetskrem, hårbørste, hårruller, hårføner/krølltang etc. Sykehjemmet holder bleier, vaskekrem og håndsåpe.

Beboerkonto og oppbevaring av kontanter

Det er opprettet konto til beboere ved Persaunet helse- og velferdssenter. Det vil si at enheten oppretter egen konto på beboer som disponeres av fullmaktshavere/ansatte ved senteret.

Kontoen skal erstatte kontantkasse for småhandel til beboere hos oss.

Kontoen kan brukes eksempelvis ved handling i kaféen, frisør, fotpleie, samt ved klessalg og lignende.

Praktisk bruk av konto avtales mellom beboer/pårørende/verge og primærkontakt.

For at enheten skal kunne forestå disponering har beboer/pårørende/verge ansvar for at det alltid finnes tilgjengelige midler til det løpende behovet.

Det føres eget regnskap på beboerkontiene. Regnskapet sendes uoppfordret til pårørende/verge ved årsslutt.

Ved spørsmål angående beboerkonto, ta kontakt med Toril Størseth på tlf 72 54 90 52 eller på toril.storseth@trondheim.kommune.no

Forsikring

Vi anbefaler våre beboere om ikke å medbringe verdifulle eiendeler, alternativt bør det tegnes særskilt forsikring. Viser ellers til skrivet om forsikring av private eiendeler - sykehjem/omsorgsboliger. Vi gjør oppmerksom på at normal innboforsikring ikke dekker tap eller skader på høreapparat, og at det da bør tegnes egen forsikring for dette.

Dersom brukeren er medlem i Hørselshemmedes Landsforbund har de egen forsikring som dekker blant annet tap av høreapparat etter 6 måneders medlemskap. Briller må også forsikres særskilt.

Gjenstander som blir funnet på enheten og der vi ikke kjenner eieren, vil bli oppbevart på enheten i 3 måneder. Deretter vil det bli overlevert hittegodskontoret.

Samarbeid og mulighet for klageadgang

Vi ønsker å ha en god dialog og et nært samarbeid med beboer og pårørende om gode løsninger.

Dersom det er forhold ved sykehjemmet du finner kritikkverdig og dere ikke opplever å nå fram med dialog, kan du klage. Klagen skal først sendes institusjonen. Dersom du ikke får medhold, kan klagen oversendes til fylkeslegen.

Ut i fra innhentet informasjon om beboer i innkomstsamtalen, utarbeides det pleieplan, der vi beskriver hvilken bistand beboeren vil motta hos oss.

Brukerråd

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetslederen. I tillegg til enhetslederen er det en eller flere pårørende/ representant brukere og representanter fra ansatte. Brukerrådet er en arena for dialog, og det skal utveksles synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest mulig grunnlag. Referat fra brukerrådet blir lagt ut på enhetens nettside.

Referater

Aktivitet og sosiale arrangementer

Vi ønsker å ha underholdning og aktiviteter av ulike slag gjennom hele året. Dette blir organisert av våre aktivitører. De fleste arrangementer vil foregå på dagtid. Pårørende som ønsker å delta på tilstelninger og arrangementer er velkommen til det. Ta kontakt med personalet for påmelding. Informasjon om aktiviteter vil komme på informasjonstavler på avdelingene og i inngangspartiet.

Frisør og fotpleier

Vi har egne rom i 1. etasje der vi har tilbud om frisør og fotpleie til pasientene våre.

Telefon frisør: 92 21 49 95

Fotpleier er på huset til forskjellige dager, men har system for timebestillinger. Bare snakk med personalet hvis det er ønskelig med time så ordner vi resten.

Bydelskafé

I 1. etasje ved hovedinngangen har vi en bydelskafé. Åpningstiden er per i dag mandag-fredag kl. 09.00-15.00, lørdag og søndag stengt.

Vi ser fram til et godt og positivt samarbeid!

sansenforsmak.no

Informasjon ved dødsfall

I henhold til Trondheim kommunes regelverk skal rommet, som hovedregel, være tilgjengelig for ny beboer innen 24 timer etter dødsfall.

Vi ber derfor om at alle eiendeler blir hentet og rommet ryddet så fort som mulig. Dersom pårørende ikke har mulighet til dette på kort varsel, vil personalet flytte de personlige eiendelene til et korttidslager.

Skifteattest må foreligge før sykehjemmet kan utlevere den avdødes verdisaker (penger, smykker). Unntak er ektefelle.

Pårørende bestemmer selv hvilket begravelsesbyrå de vil benytte.

Omsorgsboliger

Omsorgsbolig består av 50 2-romsleiligheter fordelt på 5 etasjer. Hver etasje har en felles stue. I 5. etasje er det en utleieleilighet for besøkende. Informasjon om leie henger på informasjonstavle i 1. etasje.

Personalbasen finner du i 1. etasje. Vi treffes på telefon 72 54 90 68.

Til deg som har fått plass i sykehjem

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Persaunet helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Diverse telefonnummer

2. etg.: 72 54 90 60

3. etg.: 72 54 90 62

4. etg.: 72 54 90 64

5. etg.: 72 54 90 66

Omsorgsbolig: 72 54 90 68

Bussforbindelser

Fra sentrum kan du ta buss 22 til Clara Holsts veg eller Cecilie Thoresens veg, eller ta buss 13 til valentinlyst senteret.

Vi anbefaler å bruke kollektivt da det er veldig få parkeringsplasser ved Persaunet Helse- og velferdssenteret.

Alternativet er å parkere ved Valentinlyst senter (max 3 timer parkering) eller ved Plantasjen.

TK-kode: 053770

Sist oppdatert: 14.11.2023

053770

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6