Ranheim helse- og velferdssenter

Kontakt Ranheim helse- og velferdssenter

Se kart

Velkommen til Ranheim helse- og velferdssenter

Ranheim helse- og velferdssenter ligger i flotte omgivelser med Trondheimsfjorden og fjæresteinene i umiddelbar nærhet. Senteret er sentralt plassert og er fint utgangspunkt for turer med eller uten rullestol. Det er kort gåavstand til blant annet matvarebutikk, postkontor og butikksenter med frisør, blomsterutsalg, gaveartikler og flere trivelige restauranter.

Helse- og velferdssenteret er todelt og består av Ranheim sykehjem og Ranheimsveien omsorgsboliger.

Vi som jobber ved helse- og velferdssenteret er tverrfaglig utdannede helsearbeidere, med god bredde på kompetanse og erfaring. Som team vil vi sørge for at beboere og brukere får en trygg og god hverdag på alle måter. Sykehjemmet har fast tilsynslege en dag i uken.

Vi er tilknyttet Fagnettverket Huntington og skal bidra til å forbedre omsorgstilbudet for personer med Huntington sykdom og deres familier.

Vi skal også samarbeide og være med på faglig utvikling for de ulike fagmiljøer innen helse- og omsorgstjenester relatert til Huntington sykdom.

Ranheim helse- og velferdssenter har et aktivt brukerråd, som består av representanter fra pårørende og ansatte. Brukerrådet står ansvarlig for flere sosiale arrangementer i løpet av året som for eksempel sommerfest og juletilstelning.

Ranheim helse- og velferdssenter vektlegger følgende verdier: Trygghet, Respekt, Åpenhet, Forutsigbarhet og Kompetanse. Personalets fokus på verdiene skal medvirke til at den enkelte beboer og bruker opplever å bli ivaretatt på en god måte!

Omsorgsboliger

Ranheimsveien omsorgsboliger befinner seg i 3 ulike bygg og består av 16 tilrettelagte leiligheter for beboere med behov for heldøgns omsorg og selveide leiligheter med vedtak om hjemmetjeneste.

I omsorgsboligen er det 24 ansatte som dekker følgende kompetanse: sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.

Som bruker i omsorgsboligen vil du få en primærkontakt som har et hovedansvar for din hverdag. Primærkontakten vil også ha et nært samarbeid med dine nærmeste og være din kontaktperson.

Vi er tilknyttet Fagnettverket Huntington og skal bidra til å forbedre omsorgstilbudet for personer med Huntington sykdom og deres familier.

Ved behov for renholdstjenester mottar brukerne i omsorgsboliger kvalifisert hjelp fra Hjemmehjelpstjenesten til Trondheim kommune.

Middagsombringing og hjelp til bestilling av matvarer er også godt organisert.

Sykehjemmet

Ranheim sykehjem er et moderne sykehjem med 24 flotte og romslige rom med egne bad fordelt på 2 etasjer. Hver etasje har to fellesstuer som blir benyttet til sosialt samvær og fellesaktiviteter.

På sykehjemmet er det 34 ansatte som dekker følgende kompetanse: sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.

Sykehjemmet har egen sansehage som er populær både for beboerne og besøkende.

Som beboer på sykehjemmet vil du få en primærkontakt som har et hovedansvar for din hverdag. Primærkontakten vil også ha et nært samarbeid med dine nærmeste og være din kontaktperson.

Tilsynslege ved sykehjemmet er dr. Karl Ulvan Hilt. Han har fast dag ved sykehjemmet hver torsdag.

Praktiske opplysninger

Måltider: Her er tidspunktene for de faste måltidene ved Ranheim sykehjem:

 • Frokost fra ca kl 08.00
 • Lunsj fra ca kl 12.00
 • Middag fra ca kl 14.30
 • Kaffe/frukt/kaker fra kl 16.00
 • Kveldsmat fra ca kl 18.00

Besøk

Pårørende og bekjente er velkommen på besøk når de måtte ønske det. Vi har ingen besøkstid. Adgang: Hovedinngangen til sykehjemmet er av sikkerhetsmessige hensyn alltid låst i tidsrommet 15.30-07.30. Porttelefonen er til enhver tid betjent.

Parkering

I umiddelbar nærhet er det gode parkeringsmuligheter for besøkende både til sykehjemmet og omsorgsboligen. Det er gratis parkering.

Klesvask på sykehjemmet

Vi vasker klærne til de beboerne som ønsker det. For beboere ved sykehjemmet må klærne merkes godt. Det er praktisk for oss at beboere bruker hverdagstøy som tåler vask. Det kan forekomme at plagg kommer bort eller blir vasket feil. Sykehjemmet dekker ikke erstatning om dette skulle skje.

Verdisaker på sykehjemmet

Disse kan vi oppbevare trygt for deg i en egen safe. Når det gjelder penger, har vi en egen beboerkonto som organiseres via merkantilt personell. Verdisaker som ikke er lagt i safe kan sykehjemmet imidlertid ikke ta ansvar for.

Samarbeid mellom pårørende og personalet: Vi håper at pårørende kan bidra med å:

 • Kjøpe inn/skaffe til veie nye klær dersom noe mangler
 • Rydde i klesskap, evt. skifte sommer- og vintergarderobe
 • Rydde i nattbord (dette samarbeider vi om)
 • Pynte på rommet til høytider og rydde bort etterpå

Rydding

Når beboere ved sykehjem dør, er det viktig at pårørende eller andre som kan bistå, bidrar til at den avdødes rom blir ryddet for personlige eiendeler. Av erfaring vet vi at dette kan være følelsesmessig belastende, og personalet ved sykehjemmet vil selvsagt i så stor utstrekning som mulig bistå til rydding kan skje så skånsomt som mulig.

Betalingsordninger

Ved langtidsplass ved sykehjemmet skal det av Folketrygdens grunnpensjon betales 75%. Av andre pensjoner og inntekter betales 85% etter fradrag.

Beboere ved Ranheim omsorgsboliger inngår et leieforhold, eller mottar hjemmetjenester i sine selveide leiligheter. Når det gjelder betalingsordninger i forbindelse med dette ber vi søkere ta kontakt med sitt helse- og velferdskontor.

Brukerråd

Representanter i brukerråd

Elisabeth Dyrnes, telefon: 92 09 17 71

elidyt@getmail.no

Ansatterepresentanter

 

Siri Martinussen telefon: 91 76 02 95

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Felles for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ranheim helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 023740

Sist oppdatert: 12.12.2022

023740

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004