Tempe helse- og velferdssenter

Utebilde med bord og stoler fra hagen

Kontakt Tempe helse- og velferdssenter

Finn ansatt og se kart

Om oss

Tempe helse- og velferdssenter ble bygd i 2003. Det inneholder sykehjem, omsorgsboliger for eldre og botiltak. Vi har også bydelscafé, festsal, kontorer for hjemmehjelptjenesten, aktivitetstilbud for hjemmeboende, kunstateliér, frisør og fotpleie.

Tempe helse- og velferdssenter har en rolig og skjermet beliggenhet ved Nidelven like utenfor sentrum. NTNU Gløshaugen og Lerkendal stadion ligger i umiddelbar nærhet til senteret. Vi har fine hager som omgir senteret, med bær, frukt, høns, sitteplasser og en liten bekk.

Tempe sykehjem

Kontaktinformasjon

 • Vaktrom: 72 54 90 14
 • Avdelingsleder: 99 54 75 89

Sykehjemmet består av 24 store enerom med eget bad. Sykehjemmet er i to etasjer med 12 rom, felles spisestue og oppholdsstue på hvert plan. Vi oppfordrer beboerne til å møblere rommet sitt med sine egne møbler og bilder. Det er også boder i kjelleren hvor beboerne kan lagre sine personlige eiendeler.

Sykehjemmet har god faglig kompetanse blant ansatte. De fleste faste ansatte er utdannet innenfor helsefag, enten sykepleiere, vernepleiere eller helsefagarbeidere. Vi som jobber her vil gjøre vårt beste for at beboerne skal føle seg trygg og trives her, vi er tilgjengelig for dem hele døgnet. Vi har respekt for beboernes ønsker og privatliv. Beboerne har mulighet til å låse døren på sitt rom, og velger selv sitt sosiale liv. De kan motta besøk når de ønsker det.

Kontaktperson

Når man får tildelt plass ved sykehjemmet, har vi en innkomstsamtale hvor vi informerer nærmere om vårt tilbud, kartlegge beboerens ønsker og behov, avklarer gjensidige forventinger og tildeler beboeren en kontaktperson (primærkontakt).

Sosiale aktiviteter

Det er tilknyttet en aktivitør ved sykehjemmet som samarbeider med de øvrige ansatte om å tilrettelegge for ulike sosiale aktiviteter på sykehjemmet og på senteret for øvrig. Informasjon om aktivitetene henger på oppslagstavler i 1. og 2. etasje.

Vi legger til rette for at beboeren skal ha mulighet til å ivareta sitt livssyn. Det holdes andakt inne på sykehjemmet, og prest kan tilkalles etter ønske. Hvis beboerne ønsker et annet tilbud, ta kontakt med primærkontakt eller avdelingsleder. I tillegg har vi besøk av Den kulturelle spaserstokken.

Måltider

Det er tilbud om måltider til faste tidspunkt; frokost, lunsj, middag/dessert og kveldsmat. Det serveres drikke, frukt, kaffe og eventuelt noe til kaffen etter behov. Ønskes det et annet mattilbud, eventuelt andre tidspunkt på måltidene, ta kontakt med primærkontakt eller avdelingsleder.

Lege/tannlege

Det er lege ved sykehjemmet 1 dag per uke, på onsdager. Hvis pårørende ønsker en samtale med lege, ta kontakt med sykepleier eller avdelingsleder. Sykehjemmet samarbeider med en offentlig tannklinikk som har tilsyn med tannhelsen til alle beboerne en gang i året, og det bestilles time til tannlege etter behov.

Besøk

Beboerne kan motta besøk når de ønsker det, vi har ingen faste besøkstider. Inngangsdøren til sykehjemmet er låst av sikkerhetsmessige årsaker, så besøkende må ringe på. For pårørende er det mulig å få tildelt et adgangskort med kode, da har de tilgang til sykehjemmet døgnet rundt. Ta kontakt med avdelingsleder.

Klær og verdisaker

Alt privat tøy blir vasket på sykehjemmet. Pårørende må merke tøyet med navn for å unngå at tøy blir forlagt. Vi har dessverre ikke mulighet til å rense tøy.

Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for verdisaker eller penger som oppbevares på beboernes rom. Toalettsaker som barbersaker, shampoo, såpe og hudkrem må du holde selv.

Tempe omsorgsboliger

Kontakt

 • Telefon: 90 78 51 39
 • Avdelingsleder: 41 55 26 81

Tempe helse- og velferdssenter har omsorgsboliger i Tempesletta borettslag, Valøyveien 6, 8 og 10. Det er 61 private leiligheter som formidles gjennom Trondheim kommune. Ønsker du en omsorgsbolig i Tempesletta borettslag, søker du via helse- og velferdskontoret i din bydel. Beboerne i omsorgsboligene har tilgang til Tempe helse- og velferdssenters bydelscafé og fellesareal.

Beboerne mottar bistand i henhold til vedtak, slik som ordinære hjemmetjenester. Samt at man kan få vedtak på heldøgns omsorg i hjemmet.

Ansatte som utfører hjemmetjenester er utdannet sykepleiere, vernepleiere, helsefag arbeidere eller studenter/elever innen for helsefag. Personalbasen er stasjonert i 1. etasje på senteret, og ansatte er tilgjengelig på telefon hele døgnet.

Overordnet mål for beboerne i omsorgsboligene er å bo hjemme så lenge som mulig. Enheten jobber med å forebygge ensomhet og "dørstokkmila" blant hjemmeboende seniorer. Vi har sosiale og kulturelle arrangement ved senteret.

Tempe botiltak

Kontakt

 • Telefon: 91 11 27 77
 • Avdelingsleder: 97 00 87 33

Tempe botiltak består av 11 leiligheter fordelt på blokk 6, 8 og 10 ved enheten. Botiltaket yter heldøgns omsorg og tjenestebeskrivende vedtak til voksne mennesker med utviklingshemming. Boligen er døgnbemannet og det er vernepleierkompetanse på hver vakt. Ansatte ved botiltaket blir fortløpende påmeldt 3 dagers kurs i Kap. 9 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m og boa skolen i regi av Trondheim kommune.

Tempe botiltak tilbyr et variert aktivitetstilbud tilpasset den enkelte.

Aktiviteter

Ved Tempe helse- og velferdssenter finnes det flere aktivitetsmuligheter. Vi har en bydelscafé og en festsal. Både i bydelscaféen og i festsalen blir det arrangert aktiviteter for beboerne. Aktiviteter blir annonsert på infoskjerm i inngangspartiet.

Den Kulturelle Spaserstokken arrangerer også konserter og andre typer arrangementer i bydelskafeen eller i festsalen.

Bydelskafe drives av privat aktør Kristin Skaug Meltzer telefon 95 72 77 66.

Festsalen

Festsalen blir benyttet til arrangementer gjennom Trondheim kommune, samt beboere og enheter på huset. Kan også leies ut til frivillige organisasjoner.

Se Bookingbasen for informasjon om leie av lokalet.

Frisør/fotpleie

Det er muligheter for å bestille time til frisør og fotpleie, de har lokaler i senteret. Tilbudene er åpne for alle.

Ta kontakt for bestilling, åpningstider og priser.

 • Frisør: 72 54 90 38
 • Fotpleie: 72 54 90 37

Bilder

Beboer henter egg i hønsegårdenneglepleie ved Tempe sykehjemEn god klem på tur i hagen på Tempehøstlunsj på sykehjemmetEn katt på besøk. Som livsgledesykehjem ønsker vi dyr velkommenTur i sansehagen på TempeFilmkveld i festsalen for beboere i boa og omsorgsboligerBeboer og servicevert svinger seg til musikk i bydelskafeen

Til deg som har fått plass i sykehjem

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Facebook

Besøk gjerne vår Facebook-side for oppdateringer og bilder.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tempe helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

 • Ane Glærum Volle, avdelingsleder sykehjem, telefon 99 54 75 89
 • Ragnhild Hauan, avdelingsleder omsorgsbolig, telefon 41 55 26 81
 • Sonja Andreassen, avdelingsleder botiltak, telefon 97 00 87 33
 • Turid Hegseth, merkantil, telefon 72 54 90 30 / 47 50 22 68

TK-kode: 033730

Adresse: Valøyvegen 12, 7031 TRONDHEIM

Leder

Lill Bjørnstad
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Tone Abelsen

Aktivitør

E-post:

Awaz Agid Ali

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Yosan Gerense Amanuel

Helsefagarbeider

E-post:

Sonja Andreassen

Avdelingsleder II

Direktetelefon:

E-post:

Emilie Reiding Andresen

Miljøarbeider

E-post:

Marita Wold Andresen

Omsorgsarbeider

E-post:

Hege-Ericka Arntsen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Emma Aune

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Preben Elias Aunvik-Vikan

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Allen Bisasso Bailey

Helserekrutt

Telefon:

E-post:

Maiken Bakke

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Hanna Demise Bedane

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sigmund Berge

Ergoterapistudent

E-post:

Nsimire Biringanine

Lærling Helsearbeiderfaget

E-post:

Sigrid Marie Bjørge

Sykepleier III

E-post:

Tuva Ramsfjell Borge

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Ellen-Sofie Bostad

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Maribel Breivold

Omsorgsarb.I

E-post:

Lone Bævre

Vernepleierstudent

E-post:

Ruby Ann Bævre

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Fredrik Christensson

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Jazelle Malazarte Danielsen

Helsefagarbeider I

E-post:

Karoline Rise Djupvik

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Espen Engebretsen

Vernepleier I

E-post:

Lill Christina Evensen

Helsefagarbeider

E-post:

Hanne Emilie Paulsen Falmår

Sykepleier

E-post:

Jehona Ferizi

Vernepleier

E-post:

Su Mon Fiskvik

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Marie Furuholt Frivold

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Herman Furuhatt

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Fowsiyo Abdiwali Faarah

Sykepleier

E-post:

Haaken Stene Gjermundsen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Karin Irene Granhaug

Helsefagarbeider IV

E-post:

Wenche Groot

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Kristine Gyth-Dehli

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Gebrehiwot Gebrelibanos Hailemariam

Helsefagarbeider

E-post:

Semhar Hailemariam

Student ho 1 og 2 år

E-post:

Ronja Emilie Halle

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Karin Hammerfjell

Omsorgsarb.I

E-post:

Laila Hammervold

Hjelpepleier I

E-post:

Inger Hansen

Hjelpepleier m/fagskole 1,5 år

E-post:

Henninge Hasselø

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Turid Hegseth

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Sander Hoff

Medisinerstudent 2-4 år

E-post:

Maria Hammervold Hollås

Helsefagarbeider

E-post:

Siv-Anita Holmvik

Helsefagarbeider

E-post:

Tony Holt

Vernepleier I

E-post:

Gustav Hovde-Holberg

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Lara Hulsbeek

Medisinerstudent < 2 år

E-post:

Maria Andersen Høiland

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Emilie Hansen Hårklau

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Thangamalar Indirakanthan

Helsefagarbeider I

E-post:

Elin Lovise Iversen

Miljøarbeider

E-post:

Grethe Marie Jakobsen

Sykepleier

E-post:

Markus Hollund Johansen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Pamela Naliaka Johansen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Maja Karijord

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Frid Klausen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Ann Elin Kolberg

Sykepleier I

E-post:

Heidi Kornet

Hjelpepleier I

E-post:

Isak Albertsen Kramer

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Irina Krogzeme

Sykepleier IV

E-post:

Jeyakaran Kurusamy

Sykepleier

E-post:

Sara Louise Indergård Kvernberg

Vernepleierstudent

E-post:

Tarjei Vestrheim Kaasa

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Linn-Mari Løkås Leistad

Hjelpepleier II

E-post:

Silje Jensen Lie

Student syke- og vernepleier

E-post:

Silje Jensen Lie

Sykepleierstudent

E-post:

Jacquelean Lilleby

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Marthe Eline Karlsen Linchausen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Marie Lunder

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Beate Magnussen

Vernepleier I

E-post:

Joma Khan Malekzai

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Ingrid Malmo

Vernepleier I

E-post:

Charlotte Presas Mathisen

Medisinerstudent < 2 år

E-post:

Ermias Abraham Mengustu

Helsefagarbeider

E-post:

Ivo Michal Mikalsen

Student syke- og vernepleier

E-post:

Ivo Michal Mikalsen

Vernepleierstudent

E-post:

Goran Milicevic

Miljøarbeider

E-post:

Kaja Pedersen Nerdal

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Maria Cristina Enriquez Nguyen

Helsefagarbeider I

E-post:

Hedda Nordstrand Nilsen

Student ho 3.år

E-post:

Sophie Nordberget

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Nora Johansen Nordnes

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Elise Nordvik

Helsefagarbeider

E-post:

Grethe Sofie Olsen

Hjelpepleier I

E-post:

Linda Christin Olsrud-Sørensen

Helsefagarbeider m/fagsk 1 år

E-post:

Karoline Skjærstad Pedersen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

May-Lis Pettersen

Hjelpepleier II

E-post:

Martha Luz Pumarejo

Helsefagarbeider I

E-post:

Hasnae Radahi

Lærling Helsearbeiderfaget

E-post:

Marion Loeng Ryan

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Malene Ytterdal Rønneberg

Helsefagarbeider

E-post:

Marte Iren S Rønning

Miljøterapeut I

E-post:

May Britt Rønning

Vernepleier III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Emilie Løkke Salomonsen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Mona Sofie Nygård Seljeset

Sykepleier

E-post:

Tatjana Semko

Sykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Helene Gundersen Simonsen

Sykepleierstudent

E-post:

Fanny Skarstein

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Henriette Hoff Skavøy

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Ritva Lill Skoglund

Hjelpepleier

Direktetelefon:

E-post:

Lillian Johanne Skomakerstuen

Hjelpepleier IV

E-post:

Ola Oanes Solbakken

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Anne Solberg

Omsorgsarb.I

E-post:

Emine Taule Soløy

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Vibeke Sommervold

Vernepleier I

E-post:

Aleksandra Spindler

Helsefagarbeider I

E-post:

Hanne Telvik Sundal

Vernepleier III

E-post:

Signe Tettli Sylten

Student syke- og vernepleier

E-post:

Signe Tettli Sylten

Vernepleierstudent

E-post:

Elin Sagberg Syrstad

Student syke- og vernepleier

E-post:

Elin Sagberg Syrstad

Sykepleierstudent

E-post:

Kamilla Sørgaard

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Lotte Blekesøien Tallaksen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Sara Meskel Tiluk

Helsefagarbeider

E-post:

Emilie Moen Torp

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Marianne Tronstadhagen

Hjelpepleier I

E-post:

Lill Hege Tvervåg

Hjelpepleier I

E-post:

Trude Tverå

Miljøarbeider

E-post:

Vanda Verikiene

Sykepleier I

E-post:

Scarlett Mae Dumanglas Villanueva

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Ane Glærum Volle

Avdelingssykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Rattanaporn Wanachat

Helsefagarbeider I

E-post:

Ellen Sustituido Wold

Lærling Helsefagarb.innv HEFFI

E-post:

Sunniva Abirami Waage

Sykepleier III

E-post:

Sunniva Abirami Waage

Sykepleier IV

E-post:

Damayanthie Yogeswaran

Sykepleier

E-post:

Thavina Yogeswaran

Medisinerstudent 2-4 år

E-post:

Waldemar Zareba

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Waldemar Zareba

Helserekrutt

E-post:

Emil Åslund

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Sist oppdatert: 06.07.2023

033730

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward