Tempe helse- og velferdssenter

Utebilde med bord og stoler fra hagen

Kontakt Tempe helse- og velferdssenter

Se kart

Om oss

Tempe helse- og velferdssenter ble bygd i 2003. Det inneholder sykehjem, omsorgsboliger for eldre og botiltak. Vi har også bydelscafé, festsal, kontorer for hjemmehjelptjenesten, aktivitetstilbud for hjemmeboende, kunstateliér, frisør og fotpleie.

Tempe helse- og velferdssenter har en rolig og skjermet beliggenhet ved Nidelven like utenfor sentrum. NTNU Gløshaugen og Lerkendal stadion ligger i umiddelbar nærhet til senteret. Vi har fine hager som omgir senteret, med bær, frukt, høns, sitteplasser og en liten bekk.

Tempe sykehjem

Kontaktinformasjon

 • Vaktrom: 72 54 90 14
 • Avdelingsleder: 99 54 75 89

Sykehjemmet består av 24 store enerom med eget bad. Sykehjemmet er i to etasjer med 12 rom, felles spisestue og oppholdsstue på hvert plan. Vi oppfordrer beboerne til å møblere rommet sitt med sine egne møbler og bilder. Det er også boder i kjelleren hvor beboerne kan lagre sine personlige eiendeler.

Sykehjemmet har god faglig kompetanse blant ansatte. De fleste faste ansatte er utdannet innenfor helsefag, enten sykepleiere, vernepleiere eller helsefagarbeidere. Vi som jobber her vil gjøre vårt beste for at beboerne skal føle seg trygg og trives her, vi er tilgjengelig for dem hele døgnet. Vi har respekt for beboernes ønsker og privatliv. Beboerne har mulighet til å låse døren på sitt rom, og velger selv sitt sosiale liv. De kan motta besøk når de ønsker det.

Kontaktperson

Når man får tildelt plass ved sykehjemmet, har vi en innkomstsamtale hvor vi informerer nærmere om vårt tilbud, kartlegge beboerens ønsker og behov, avklarer gjensidige forventinger og tildeler beboeren en kontaktperson (primærkontakt).

Sosiale aktiviteter

Det er tilknyttet en aktivitør ved sykehjemmet som samarbeider med de øvrige ansatte om å tilrettelegge for ulike sosiale aktiviteter på sykehjemmet og på senteret for øvrig. Informasjon om aktivitetene henger på oppslagstavler i 1. og 2. etasje.

Vi legger til rette for at beboeren skal ha mulighet til å ivareta sitt livssyn. Det holdes andakt inne på sykehjemmet, og prest kan tilkalles etter ønske. Hvis beboerne ønsker et annet tilbud, ta kontakt med primærkontakt eller avdelingsleder. I tillegg har vi besøk av Den kulturelle spaserstokken.

Måltider

Det er tilbud om måltider til faste tidspunkt; frokost, lunsj, middag/dessert og kveldsmat. Det serveres drikke, frukt, kaffe og eventuelt noe til kaffen etter behov. Ønskes det et annet mattilbud, eventuelt andre tidspunkt på måltidene, ta kontakt med primærkontakt eller avdelingsleder.

Lege/tannlege

Det er lege ved sykehjemmet 1 dag per uke, på onsdager. Hvis pårørende ønsker en samtale med lege, ta kontakt med sykepleier eller avdelingsleder. Sykehjemmet samarbeider med en offentlig tannklinikk som har tilsyn med tannhelsen til alle beboerne en gang i året, og det bestilles time til tannlege etter behov.

Besøk

Beboerne kan motta besøk når de ønsker det, vi har ingen faste besøkstider. Inngangsdøren til sykehjemmet er låst av sikkerhetsmessige årsaker, så besøkende må ringe på. For pårørende er det mulig å få tildelt et adgangskort med kode, da har de tilgang til sykehjemmet døgnet rundt. Ta kontakt med avdelingsleder.

Klær og verdisaker

Alt privat tøy blir vasket på sykehjemmet. Pårørende må merke tøyet med navn for å unngå at tøy blir forlagt. Vi har dessverre ikke mulighet til å rense tøy.

Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for verdisaker eller penger som oppbevares på beboernes rom. Toalettsaker som barbersaker, shampoo, såpe og hudkrem må du holde selv.

Tempe omsorgsboliger

Kontakt

 • Telefon: 90 78 51 39
 • Avdelingsleder: 41 55 26 81

Tempe helse- og velferdssenter har omsorgsboliger i Tempesletta borettslag, Valøyveien 6, 8 og 10. Det er 61 private leiligheter som formidles gjennom Trondheim kommune. Ønsker du en omsorgsbolig i Tempesletta borettslag, søker du via helse- og velferdskontoret i din bydel. Beboerne i omsorgsboligene har tilgang til Tempe helse- og velferdssenters bydelscafé og fellesareal.

Beboerne mottar bistand i henhold til vedtak, slik som ordinære hjemmetjenester. Samt at man kan få vedtak på heldøgns omsorg i hjemmet.

Ansatte som utfører hjemmetjenester er utdannet sykepleiere, vernepleiere, helsefag arbeidere eller studenter/elever innen for helsefag. Personalbasen er stasjonert i 1. etasje på senteret, og ansatte er tilgjengelig på telefon hele døgnet.

Overordnet mål for beboerne i omsorgsboligene er å bo hjemme så lenge som mulig. Enheten jobber med å forebygge ensomhet og "dørstokkmila" blant hjemmeboende seniorer. Vi har sosiale og kulturelle arrangement ved senteret.

Tempe botiltak

Kontakt

 • Telefon: 91 11 27 77
 • Avdelingsleder: 97 00 87 33

Tempe botiltak består av 11 leiligheter fordelt på blokk 6, 8 og 10 ved enheten. Botiltaket yter heldøgns omsorg og tjenestebeskrivende vedtak til voksne mennesker med utviklingshemming. Boligen er døgnbemannet og det er vernepleierkompetanse på hver vakt. Ansatte ved botiltaket blir fortløpende påmeldt 3 dagers kurs i Kap. 9 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m og boa skolen i regi av Trondheim kommune.

Tempe botiltak tilbyr et variert aktivitetstilbud tilpasset den enkelte.

Aktiviteter

Ved Tempe helse- og velferdssenter finnes det flere aktivitetsmuligheter. Vi har en bydelscafé og en festsal. Både i bydelscaféen og i festsalen blir det arrangert aktiviteter for beboerne. Aktiviteter blir annonsert på infoskjerm i inngangspartiet.

Den Kulturelle Spaserstokken arrangerer også konserter og andre typer arrangementer i bydelskafeen eller i festsalen.

Bydelskafe drives av privat aktør Kristin Skaug Meltzer telefon 95 72 77 66.

Festsalen

Festsalen blir benyttet til arrangementer gjennom Trondheim kommune, samt beboere og enheter på huset. Kan også leies ut til frivillige organisasjoner.

Se Bookingbasen for informasjon om leie av lokalet.

Frisør/fotpleie

Det er muligheter for å bestille time til frisør og fotpleie, de har lokaler i senteret. Tilbudene er åpne for alle.

Ta kontakt for bestilling, åpningstider og priser.

 • Frisør: 72 54 90 38
 • Fotpleie: 72 54 90 37

Bilder

Beboer henter egg i hønsegårdenneglepleie ved Tempe sykehjemEn god klem på tur i hagen på Tempehøstlunsj på sykehjemmetEn katt på besøk. Som livsgledesykehjem ønsker vi dyr velkommenTur i sansehagen på TempeFilmkveld i festsalen for beboere i boa og omsorgsboligerBeboer og servicevert svinger seg til musikk i bydelskafeen

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Felles for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Facebook

Besøk gjerne vår Facebook-side for oppdateringer og bilder.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tempe helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

 • Ane Glærum Volle, avdelingsleder sykehjem, telefon 99 54 75 89
 • Ragnhild Hauan, avdelingsleder omsorgsbolig, telefon 41 55 26 81
 • Sonja Andreassen, avdelingsleder botiltak, telefon 97 00 87 33
 • Turid Hegseth, merkantil, telefon 72 54 90 30 / 47 50 22 68

TK-kode: 033730

Sist oppdatert: 22.02.2023

033730

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006