Hjem Tiller helse- og velferdssenter

Tiller helse- og velferdssenter

Kontakt Tiller helse- og velferdssenter

Se kart

Velkommen til Tiller helse- og velferdssenter

Tiller Helse- og velferdssenter har som målsetting å gi tjenestemottakerne en trygg, god og forutsigbar hverdag.

Sentret åpnet i februar 2004 og består av et sykehjem, bofellesskap for yngre demente og rusmiddelavhengige, omsorgsboliger og aktivitetstilbud for seniorer. Sentret har en egen aktivitør i 100% stilling. Trondheim kommune eier og drifter sentret, som ligger flott til med lett adkomst til friområder. Et fint utgangspunkt for turer med eller uten rullestol.

Tiller sykehjem er et toetasjes topp moderne sykehjem som inneholder 24 flotte og romslige enerom. Alle med egne funksjonelle bad. Sykehjemmet er rikt på hjelpeutstyr. Hvert rom har utgang til egen lufteveranda. Hver etasje har to fellesstuer som blir benyttet til sosialt samvær og fellesaktiviteter. I første etasje er det utgang direkte til en nydelig atrium.

Tiller bofelleskap er et to etasjes moderne bofellesskap, hvor fem plasser i første etasje er forbeholdt yngre demente og fem plasser i andre etasje er for rusmiddelavhengige. I første etasje er det utgang til egen sansehage. 

Tiller omsorgsboliger består av 30 borettslagsleiligheter. Av disse eier Trondheim kommune åtte leiligheter. I omsorgsboligen ytes hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i hjemmet - tilsvarende sykehjemsplass. Vedtak på tjenester fattes av helse- og velferdskontoret. 

Aktivitetstilbudet for seniorer gir et dagtilbud til hjemmeboende eldre i området rundt sentret. Åpent mandag til og med fredag. Onsdag har aktivitetssentret senåpent. Fredag er forbeholdt demente.

Vi som jobber her er tverrfaglig utdannete helsearbeidere, med svært god bredde på kompetanse og erfaring. Som team vil vi sørge for at du får en trygg og god hverdag på alle måter.

Som  beboer vil du få en primærkontakt som har et hovedansvar for din hverdag. Primærkontakten vil også ha et nært samarbeid med dine nærmeste og være din kontaktperson.

Sykehjemmet og bofellesskapet har fast sykehjemslege en dag i uken. 

Sentret har også egen fotpleier (tirsdager og onsdager) og frisør (tirsdager og fredager).

 Vi har egen Facebook-side.

Facebook

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret? 

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde. 

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

  • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
  • Tilrettelegge for større arrangement
  • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
  • Arrangere aktivitet i fellesareal
  • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.  

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag. 

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Les mer om Infosenteret for seniorer

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tiller helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 18.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?