Tiller helse- og velferdssenter

Tiller helse- og velferdssenter

Kontakt Tiller helse- og velferdssenter

Se kart

Velkommen til Tiller HVS

Tiller helse- og velferdssenter åpnet februar 2004. Senteret består av sykehjem, rusavdeling og omsorgsboliger. Når du kommer inn hovedinngangen finner du en fin og nyoppusset bydelskafe, samt frisør og fotpleier. 

Trondheim kommune eier og drifter sentret, som ligger flott til med lett adkomst til friområder. Et fint utgangspunkt for turer med eller uten rullestol.

 

Tiller HVS avdeling A

Tiller avdeling A er et toetasjes moderne sykehjem med 24 flotte og romslige enerom. Alle med egne funksjonelle bad. Sykehjemmet er rikt på hjelpeutstyr. Hver etasje har to fellesstuer som blir benyttet til sosialt samvær og fellesaktiviteter. I første etasje er det utgang direkte til en nydelig atrium.

Sykehjem 1. etg: 72 54 94 11

Sykehjem 2. etg: 72 54 94 21

Tiller HVS rusavdeling

Tiller avdeling B er et to etasjes rusavdeling med 10 store rom fordelt på to etasjer. Avdelingen har spesialplasser for rusmiddelavhengige i aktiv rus. I første etasje er det utgang til egen hage.

Rusavdeling 1. etg: 72 54 94 15

Rusavdeling 2. etg: 72 54 94 25

Tiller HVS Omsorgsbolig

Tiller omsorgsboliger består av 30 borettslagsleiligheter. Av disse eier Trondheim kommune 9 leiligheter. I omsorgsboligen ytes hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i hjemmet. Vedtak på tjenester fattes av helse- og velferdskontoret.

Omsorgsbolig: telefon 90 02 59 07

Primærkontakt

Primærkontakten skal være et bindeledd mellom beboer/pårørende og resten av sykehjemmet.  Primærkontakt utarbeider pleieplan sammen med pasient.

Facebook

Facebook

Daglige rutiner/måltider

Måltider er tilgjengelig i tidsrommet:

  • Frokost kl. 09.00-11.00
  • Lunsj kl. 12.00-13.00
  • Middag kl. 15.00-16.00
  • Kaffe ca. kl. 16.30
  • Kveldsmat kl. 19.00-21.00

Vi tilbyr 4 hovedmåltider per dag. Vi følger opp den enkelte individuelt, og foretar nødvendige tilpasninger ut ifra ønsker og faglige vurderinger og behov.

 

Til deg som har fått plass i sykehjem

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Brukerråd

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tiller helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer

Sykehjem 1. etg: 72 54 94 11

Sykehjem 2. etg: 72 54 94 21

Rusavdeling 1. etg: 72 54 94 15

Rusavdeling 2. etg: 72 54 94 25

Omsorgsbolig: 90 02 59 07

TK-kode: 063760

Sist oppdatert: 07.07.2023

063760

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6