Øya helsehus

Framsiden av bygningen til Øya helsehus

Kontakt Øya helsehus

Se kart

Øya helsehus er lokalisert som nærmeste nabo til St. Olavs hospital med broforbindelse mellom sykehuset og helsehuset. Øya helsehus holder til i 3. til 6. etasje.

Hvilket tilbud får du?

  • Videreføring av igangsatt medisinsk behandling
  • Klinisk observasjon
  • Opptrening
  • Tverrfaglig vurdering
  • Funksjonsvurdering
  • Vurdering av videre tjenestebehov
  • Lindrende behandling
  • Kommunalt palliativt team
  • Interkommunal beredskapsfunksjon opp mot covid-19
  • Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Oversikt over etasjene

3.etasje

Avdeling 3A: Korttidsopphold 10 senger

Telefonnummer 72 54 72 66

Merk at denne avdelingen holder til i Helsevaktbygget og har egen inngang via nedkjøringen til parkeringskjelleren tilknyttet Øya helsehus.

4. etasje

Avdeling 4A: Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) 25 senger.

Telefonnummer 72 54 72 88

Avdeling 4B: Korttidsopphold 16 senger.

Telefonnummer 72 54 72 70

5. etasje

Avdeling 5A: Etterbehandlingssenger, hjerte 4 senger. Korttidsopphold 24 senger.

Telefonnummer 72 54 72 80

Avdeling 5B: Etterbehandlingssenger, palliasjon 8 senger. Korttidsopphold 8 senger. Kommunalt palliativt team har sitt utspring fra denne avdelingen.

Telefonnummer 72 54 72 84

6. etasje

Avdeling 6A: Korttidsopphold 21 senger

Telefonnummer 72 54 72 90

Avdeling 6B: Korttidsopphold 16 senger

Telefonnummer 72 54 72 94

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) ved Øya helsehus er en kommunal akutt sengepost.

Tilbudet er egnet til de som har plutselig behov for medisinsk observasjon og behandling men ikke trenger innleggelse på sykehus.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Kommunalt palliativt team (KPT)

Hva er kommunalt palliativt team (KPT)?

Trondheim kommunes palliative team er tilknyttet Avdeling Lindrende Behandling (5B). Dette er et palliativt tilbud til pasienter innlagt ved kommunens institusjoner og hjemmeboende, uavhengig av diagnose og alder.

Teamet er sykepleierdrevet, i tillegg deltar lege, ergoterapeut og/eller fysioterapeut ved behov. Formålet er å bidra til best mulig livskvalitet for pasienten og deres pårørende i livets sluttfase, i samarbeid med helsepersonell ved kommunens institusjoner og de ulike sonene i hjemmetjenesten.

Teamet kan kontaktes på telefon 94 83 75 17 (betjent på dagtid, alle virkedager).

 

Hvem jobber her?

Helsehuset er bemannet med enhetsleder, avdelingsledere, leger, sykepleiere/spesialsykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fagutviklingssykepleier, merkantilt personell, økonom og portør.

I tillegg holder NTNU institutt for samfunnsmedisin og sykepleievitenskap til i samme bygg.

Andre helsehus i Trondheim kommune:

Ønsker du å jobbe hos oss?

Vi er en stor enhet med rundt 250 ansatte og har stadig behov for dyktige medarbeidere, både fulltidsstillinger og faste helgestillinger.

Informasjon om ledige stillinger i Trondheim kommune

Det er også mulig å sende åpen søknad til:

oya-helsehus.postmottak@trondheim.kommune.no

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Brukerråd

Arne Silset
Skjetnemarkvegen 16 B
7081 Sjetnemarka
arne.silset@loqal.no
Telefon 93 02 98 67

Anne-Marie Evjen
Havsteinflata 17 C
7021 Trondheim
kje-ae@online.no
Telefon 91 13 92 30

Les mer om brukerråd i Trondheim kommune

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Øya helsehus, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon 72 54 72 60

Adresse: Mauritz Hansens gate 2

E-post: oya-helsehus.postmottak@trondheim.kommune.no

Besøkende er velkommen både på dagtid og kveldstid. 

TK-kode: 043770

Sist oppdatert: 11.12.2023

043770

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0007MX