Øya helsehus

Framsiden av bygningen til Øya helsehus

Kontakt Øya helsehus

Finn ansatt og se kart

Øya helsehus er lokalisert som nærmeste nabo til St. Olavs hospital med broforbindelse mellom sykehuset og helsehuset. Øya helsehus holder til i 3. til 6. etasje.

Hvilket tilbud får du?

  • Videreføring av igangsatt medisinsk behandling
  • Klinisk observasjon
  • Opptrening
  • Tverrfaglig vurdering
  • Funksjonsvurdering
  • Vurdering av videre tjenestebehov
  • Lindrende behandling
  • Kommunalt palliativt team
  • Interkommunal beredskapsfunksjon opp mot covid-19
  • Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Oversikt over etasjene

3.etasje

Avdeling 3A: Korttidsopphold 10 senger

Telefonnummer 72 54 72 66

Merk at denne avdelingen holder til i Helsevaktbygget og har egen inngang via nedkjøringen til parkeringskjelleren tilknyttet Øya helsehus.

4. etasje

Avdeling 4A: Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) 25 senger.

Telefonnummer 72 54 72 88

Avdeling 4B: Korttidsopphold 16 senger.

Telefonnummer 72 54 72 70

5. etasje

Avdeling 5A: Etterbehandlingssenger, hjerte 4 senger. Korttidsopphold 24 senger.

Telefonnummer 72 54 72 80

Avdeling 5B: Etterbehandlingssenger, palliasjon 8 senger. Korttidsopphold 8 senger. Kommunalt palliativt team har sitt utspring fra denne avdelingen.

Telefonnummer 72 54 72 84

6. etasje

Avdeling 6A: Korttidsopphold 21 senger

Telefonnummer 72 54 72 90

Avdeling 6B: Korttidsopphold 16 senger

Telefonnummer 72 54 72 94

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) ved Øya helsehus er en kommunal akutt sengepost.

Tilbudet er egnet til de som har plutselig behov for medisinsk observasjon og behandling men ikke trenger innleggelse på sykehus.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Kommunalt palliativt team (KPT)

Hva er kommunalt palliativt team (KPT)?

Trondheim kommunes palliative team er tilknyttet Avdeling Lindrende Behandling (5B). Dette er et palliativt tilbud til pasienter innlagt ved kommunens institusjoner og hjemmeboende, uavhengig av diagnose og alder.

Teamet er sykepleierdrevet, i tillegg deltar lege, ergoterapeut og/eller fysioterapeut ved behov. Formålet er å bidra til best mulig livskvalitet for pasienten og deres pårørende i livets sluttfase, i samarbeid med helsepersonell ved kommunens institusjoner og de ulike sonene i hjemmetjenesten.

Teamet kan kontaktes på telefon 94 83 75 17 (betjent på dagtid, alle virkedager).

 

Hvem jobber her?

Helsehuset er bemannet med enhetsleder, avdelingsledere, leger, sykepleiere/spesialsykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fagutviklingssykepleier, merkantilt personell, økonom og portør.

I tillegg holder NTNU institutt for samfunnsmedisin og sykepleievitenskap til i samme bygg.

Andre helsehus i Trondheim kommune:

Ønsker du å jobbe hos oss?

Vi er en stor enhet med rundt 250 ansatte og har stadig behov for dyktige medarbeidere, både fulltidsstillinger og faste helgestillinger.

Informasjon om ledige stillinger i Trondheim kommune

Det er også mulig å sende åpen søknad til:

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Brukerråd

Arne Silset
Skjetnemarkvegen 16 B
7081 Sjetnemarka

Telefon 93 02 98 67

Anne-Marie Evjen
Havsteinflata 17 C
7021 Trondheim
Telefon 91 13 92 30

Les mer om brukerråd i Trondheim kommune

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Øya helsehus, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon 72 54 72 60

Adresse: Mauritz Hansens gate 2

E-post:

Besøkende er velkommen både på dagtid og kveldstid. 

TK-kode: 043770

Adresse: Mauritz Hansens gate 2, 7030 TRONDHEIM

Leder

Torill Rugelsjøen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Ameneh Alizadeh

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Anne-Lovise Kyrkjeeide Almenning

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Maria Olsen Andenæs

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Astrid Solem Andreassen

Hjelpepleier I

E-post:

Johannes Lucas Andreassen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Stine Hernes Andreassen

Ergoterapeut I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Skansen Ansnes

Ergoterapistudent

Telefon:

E-post:

Astrid Skansen Ansnes

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Mathilde Weglo Arnesen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Maren Lovise Aslaksen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Monica Storsve Atwal

Avdelingsleder I

E-post:

Christian Baloloy

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Camilla Th. Bang

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Nasim Baram

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Mia Hui Beck

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Petter Erikson Bekken

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Gunnar Berg

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ingrid Helen Berg

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Berg

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Berg

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Solveig Manuela Sosa Berge

Medisinerstudent < 2 år

E-post:

Trine Berge

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Selma Marie Botten Bergmann

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Malin Beverfjord

Sykepleier I

E-post:

Sofie Linnéa Haugen Bjørkevoll

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Eirik Knudsen Bjåstad

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Kristine Vasslag Bolgnes

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Maja Amanda Bones-Tømmerdal

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kjell Endre Bonesrønning

Spesialkonsulent

E-post:

Ola Johan Bratt

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Marthine Brauten

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Siw Bremseth

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Oda Elise Brenne

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Juliane Kilen Brinck

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Jenny Lindalen Brunsberg

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Tone Bruserud

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Elin Brynhildsen

Sykepleier III

E-post:

Nycole Anne Buensuceso

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Monica Strid Buholdt

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Tine Cicilie Olufsen Bunes

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Vida Veronica Harsjøen Buvarp

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Terje Bye

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Ida Børresen

Spesialsykepleier

E-post:

Mette Emelie Kjelbergnes Børseth

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Rejian Dayado Castillo

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Wayra Nerea Støwer Chincha

Helsefagarbeider m/fagsk 1 år

E-post:

Klaudia Choragwicka

Sykepleier m/master

Telefon:

E-post:

Marta Contac

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Iza Czapp

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Wenche Dahl

Hjelpepleier

Telefon:

E-post:

Michelle Dai

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Anna Daling

Medisinerstudent >4 år

Telefon:

E-post:

Elisabeth Djupdal

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Miriam Solesnes Eggum

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Anna Karin Maria Eidsmo

Sykepleier I

E-post:

Solrunn Pauline Turid Ellingsen

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

E-post:

Sigrid Kamilla Lines Engum

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Kvernstad Enoksen

Sykepleier III

Telefon:

E-post:

Silje Eriksen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Anette Falkenbo

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Christiane Marie Fjeldbraaten

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Julie Skogrand Flesvik

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Gøril Flosand

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Veronica Kjølstad Fosseng

Vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Helene Frantzen

Hjelpepleier I

E-post:

Nina Fredheim

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Toril Fredriksen

Hjelpepleier I

E-post:

Andrea Ringlie Frengstad

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Oana Raluca Gheorghe

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Camilla Norheim Gjerstad

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Anne Grete Glein

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Malin Glørstad

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Andrine Grefstad

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Berit Gregussen

Sykepleier I

E-post:

Susanne Groven

Omsorgsarb.I

E-post:

Jorunn Therese Grudt

Avdelingssykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Stine Asland Grunnhov

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Wenche Hammervik Grøvdal

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Trude Dyrø Gullvåg

Hjelpepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Andreas Gundersen

Fysioterapeut

Telefon:

E-post:

Tobias Bang Hagan

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Martine Rogneby Haglund

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Martine Rogneby Haglund

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Ronya Pia Jennyfer Nana Hakonsson

Helsefagarbeider

E-post:

Eline Halbakken

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

John Helge Hamberg

Spesialsykepleier I

E-post:

Nina Terese Hammer

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Anine Hansen

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Emilie Albrigtsen Måsøy Hansen

Assistent

Telefon:

E-post:

Emilie Albrigtsen Måsøy Hansen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Sofie Lunemann Hansen

Sykepleier I

E-post:

Heidi Merete Hanssen

Avdelingssykepleier II

Telefon:

E-post:

Lena Hanssen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Thea Haugan

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Thea Haugan

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Charlotte Brevik Hauge

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Hege Estenstad Haugen

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Thea Haugrud

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Emma Johannesen Haugstvedt

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Abdul Baset Hayran

Medisinerstudent >4 år

E-post:

Amalie Hegge

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Benedikte Heggelund

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Marianne Hegstad

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Hege Kvalheim Henden

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Andrea Hernes

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Arntzen Hervik

Helsefagarbeider I

E-post:

Anna Lisa Hestnes

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Tine Gaupseth Hjelle

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Kristine Xing Heide Hoff

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Sara Elise Holberg-Lindløkken

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Malin Habberstad Holdbakk

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Karoline Skårer Holm

Sykepleier I

E-post:

Ingvild Skaufel Holmen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Eirin Holmø

Sykepleier I

E-post:

Vilde Indseth Holten

Fysioterapeut student

Telefon:

E-post:

Christine S. Holthe

Hjelpepleier I

E-post:

Anna Barbara Holvik

Sykepleier I

E-post:

Lisbeth Hopshaug

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Filip Alexander Degnæs Hungerholdt

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Thino Hwarang

Helsfagarbeider m/fagsk 1 år

E-post:

Ingrid Høiseth

Fagutviklingsykepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Høiseth

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mariell Haabeth

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Larissa Iarochenko

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

Telefon:

E-post:

Ingrid Fodor Indseth

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Rikke Iversen Indstrand

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon: (+47) 47704893

E-post:

Emilie Iversen

Helsefagarbeider III

Direktetelefon:

E-post:

Synne Mari Jakobsen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ella Mathea Norup Janjak

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Jim Cato Pedersen Jensen

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Lars Andreas Jensen

Avdelingsleder I

E-post:

Christine Bønå Johannessen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Joyce Mae Rosario Johansen

Hjelpepleier I

E-post:

Vilde Konstanse Ringø Johansen

Assistent fam.barneh.

Telefon:

E-post:

Vilde Konstanse Ringø Johansen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Maria Karlsen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Birte Heinesen Katle

Medisinerstudent 2-4 år

Telefon:

E-post:

Harleen Kaur

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Henning Ryttervoll Kjelsberg

Sykepleier I

E-post:

Ingrid Klavenæs

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Emilie Borgen Knoph

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Tone Lise Knutli

Servicemedarbeider

Telefon:

E-post:

Mads Kolberg

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Tone Kringeland

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kristin Gauslaa Kristensen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Subethini Kunam

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Mona Stornes Kvamsås

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Nancy Leboreiro Fernandez

Sykepleier I

E-post:

Malin Østring Ledang

Vernepleier

E-post:

Marte Østring Ledang

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ploynita Lertwongphak

Helsefagarbeider

E-post:

Ruiyi Li

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Conny Lia

Ergoterapeut I

Telefon:

E-post:

Kirsti Lie

Fysioterapeut I

Telefon:

E-post:

Jonas Hegna Lindbæck

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Helene Listou

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Agne Liukenskyte

Student syke- og vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Tiril Anderson Lukkedal

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Kristine Lyngås

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Andreas Clausen Lysholm

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Guro Dahl Løkken

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Wiktor Majkowski

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Noria Makhmoud

Medisinerstudent 2-4 år

Telefon:

E-post:

Tonje Mandal

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Moses Manzi

Omsorgsarb.I

Telefon:

E-post:

Hanna Markussen

Medisinerstudent 2-4 år

Telefon:

E-post:

Marianne Marthinsen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Lidia Mayorova

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Thea Holmslien Meisingseth

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Lene Meistad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ingunn Meland

Sykepleier I

E-post:

Markus Sele Melby

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Mohammad Esrar Miralikhail

Miljøarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

KAWSAR MIRZAIE

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Adrian Ødmann Moe

Medisinerstudent 2-4 år

Telefon:

E-post:

Elisabeth Salberg Moe

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

E-post:

Anne Lise Moen

Sykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Marleen Moll

Fysioterapeut I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Svanhild Mosand

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Ines Nshime Mugemana

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Guro Myrset

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Merete Møller

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Denusha Naguleswaran

Sykepleier m/master

Telefon:

E-post:

Adam Nasibu

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Annet Natukunda

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Mari-Ann Nergaard

Hjelpepleier IV

E-post:

Ingvild Storeheier Nerland

Spesialsykepleier I

E-post:

Ida Skirbekk Nesby

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Stein Ove Nesheim

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Trude Nicolaysen

Sykepleier IV

Telefon:

E-post:

Hanne Helgemo Nilsson

Omsorgsarbeider m/fagsk 1 år

E-post:

Rebecca Didriksen Nordnes

Konsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Anette Nygård

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Lene Henning Nypen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Vilde Pettersen Olden

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Anne Støkkan Olsen

Hjelpepleier IV

E-post:

Kari Eva Svorkmo Olsen

Sykepleier I

E-post:

Lars Jomar Leth Olsen

Assistent

Telefon:

E-post:

Marianne Olsen

Avdelingssykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marit Welde Olsen

Helsesekretær

Telefon:

E-post:

Signe Kjesbu Ottersland

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Anne-Mette Overrein

Sykepleier I

E-post:

Tuva Sunde Overaa

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Line Ørsal Pallin

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Andrèa Laugen Paulsen

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Lena Lillehammer Paulsen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Ingunn Paulsrud

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Anna Valås Pedersen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Malin Beate Aakerøy Pedersen

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Marianne Pedersen

Helsefagarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sunniva Pettersen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sunniva Pettersen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Chawapon Philuek

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Sadaf Rahimi

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Elise Ramsfjell

2. år psykologistudent

Telefon:

E-post:

Elise Ramsfjell

Student ho 1 og 2 år

Telefon:

E-post:

Mali Ruud Rehder

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Åse Riis

Hjelpepleier III

E-post:

Mia Ronderstvedt

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Francisco Javier Molina Rugama

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Elise Johre Rustand

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Ole Martin Rusten

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Ewelina Ryba

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Maria Rydgren

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Olivia Rymoen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Silje Lorentzen Rødsjø

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ine Røen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ann Kristin Rønning

Sykepleier I

E-post:

Mona Rønning

Avdelingssykepleier I

Telefon:

E-post:

Thea Rønning

Helsefagarbeider m/fagsk 1 år

Direktetelefon:

E-post:

Stine Marie Røsæg

Fysioterapistudent

Telefon:

E-post:

Stine Marie Røsæg

Student ho 1 og 2 år

Telefon:

E-post:

Synne Kolmannskog Salater

Medisinerstudent 2-4 år

E-post:

Mishely Salazar

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Azad Salepoor

Lærling Helsefagarb.innv HEFFI

Telefon:

E-post:

Gudrun Sandsæter

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Anne Greger Sandvik

Hjelpepleier I

E-post:

Othelie Gjerde Saur

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jannicke Schei

Helsefagarbeider m/fagsk 1 år

E-post:

Inger Cecilie Meberg Schjetlein

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Per Kristian Schjetne

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Espen Schmitz

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Sunniva Vaksdal Seljeseth

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Vickneswararajah Selliah

Kokk m/fagbrev

Telefon:

E-post:

Maja-Kristin Simonsen

Student syke- og vernepleier

E-post:

Hanne Svengaard Sivertsen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Øivind Sivertsen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Pia Aarstad Skjæran

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Bodil Skogseth

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Knut Viking Skulbru

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kirsten Skånø

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Thea Kjølle Slette

Medisinerstudent 2-4 år

Telefon:

E-post:

Sissel Irene Smestad

Hjelpepleier IV

E-post:

Lisa Øilo Smith

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Thea Solbakken

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Marit Elise Solbø

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Victoria Sparre Solè

Medisinerstudent >4 år

Telefon:

E-post:

Bjørg Irene Solem

Førstesekretær

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Linda Stendahl Spets

Fysioterapeut m/master I

Direktetelefon:

E-post:

Lene Steffensen

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Vilde Leverskjær Steindal

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Lise Marie Kaspersen Stene

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Kristine Stenset

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Andrea Stokke

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Johanne Holmslet Stokke

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Selma Olsen Storbugt

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Anne Dia Storler

Miljøterapeut I

Telefon:

E-post:

Silje Storø

3. år fysio

Telefon:

E-post:

Silje Storø

Student ho 3.år

Telefon:

E-post:

Ida Strand

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Siri Anette Strøm

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Tuva Strømsnes

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Selma Marie Ristesund Stubbe

Fysioterapistudent

Telefon:

E-post:

Selma Marie Ristesund Stubbe

Student ho 1 og 2 år

Telefon:

E-post:

Trude Øwre Størdal

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Solveig Størseth

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

E-post:

Solveig Meng Sumstad

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Ragnhild Hansen Sundmark

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Thea Halseth Susegg

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Cecilie Ustad Svean

Hjelpepleier m/fagskole 2 år

E-post:

Jenny Andrea Svendsen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Mari Vedvik Swensen

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Emma Marie Holmstad Særsten

Assistent

Telefon:

E-post:

Tilde Malou Sæther

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Marianne Sørensen

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Sunniva Sørhaug

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Eline Mastad Sørsæther

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Eva Søyseth

Assistent

Telefon:

E-post:

Hoda Taiar

Medisinerstudent >4 år

Direktetelefon:

E-post:

Benedikte Taraldsen

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Julienne Hoel Tche

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Mekala Thayanantham

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Celina Thomassen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Mariell Thomassen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Thea Furuvik Tinnen

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Medhenye Tkestie

Student syke- og vernepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Medhenye Tkestie

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Beatriz Da Silva Tome

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Kay Børge Torseth

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Elin Tran

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Irene Kim Tran

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Charlene Mae Ramos Trohjell

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Katarzyna Victoria Trojanowska

Medisinerstudent 2-4 år

Telefon:

E-post:

Tuula Anneli Turunen

Spesialsykepleier I

E-post:

Helena Helle Tveisme

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Vilde Tørstad

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Ingrid Sofie Syrstad Ude

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Thea Udness

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Helle Eline Elden Urtegård

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Christian Ferdinand Lae Vale

Medisinerstudent 2-4 år

Telefon:

E-post:

Ingrid Marie Holmeide Vangen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Jørgen Vasseljen

Spesialfysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Gry Inger Vedvik

Sykepleier m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tuva Viken

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Emma Vikenes

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Emma Vikenes

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Tobias Vold

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Tina Hansen Våge

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sam Wall

Helsefagarbeider I

E-post:

Marianne Iversen Wara

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Hilde Johanne Wean

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Liza Martine Druett Wedø

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Emilie Wehn

Fysioterapistudent

Telefon:

E-post:

Hanne Weigner

Sykepleier I

E-post:

Vegard Weiseth

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Kari E F Wiggen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Mjøsund Wiggen

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tone Iren Wilmann

Omsorgsarbeider m/fagsk 1 år

E-post:

Malin Engan Wiseth

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Danayt Mehari Woldemariam

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Martyna Wroblewska

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Ingri Skogstad Wåde

Sykepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Emilie Aarli Waage

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Lovise Sannum Ødeby

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Elin Wammer Østgaard

Spesialsykepleier I

E-post:

Johanne Øvrelid

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Johanna Karoline Åkerlund

Spesialfysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Sondre Aalbotsjord

Sykepleier I

E-post:

Trine Aanonli

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Ola Aasgård

Vernepleier

E-post:

Annika Åsvoll

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 11.12.2023

043770

Fant du det du lette etter?