Spongdal hjemmetjeneste

Kontakt Spongdal hjemmetjeneste

Finn ansatt og se kart

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Spongdal hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 063753

Adresse: Bråmyra 4A, 7074 SPONGDAL

Leder

Trude Hove
Avdelingsleder I

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Maria Barlien

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Malin Kristine Barstad

Lærling Helsearbeiderfaget

Telefon:

E-post:

Cicilie Fordal

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Mary Richiefe Casuco Funa

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Andrine Egseth Grostad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Thea Sneve Guldvik

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Gerd Frøydis Hanssen

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Lillian Ramberg Hellesø

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Thea Cathrin Hellesø Haugan

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Lyng Herstad

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

Telefon:

E-post:

Janne Merete Sørheim Hove

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Sebastian Moen Jegtvik

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Anand Krause-Kamphaug

Sykepleier I

E-post:

Natalie Klevset Leimbrock

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Jenny Lyng

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Ida-Amalie Nordahl

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Marthe Høyem Nordbotten

Sykepleier

Telefon:

E-post:

Heidi Valstad Nygård

Sykepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Siv Anita Næss

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

E-post:

Berit Risstad

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Helle Lillebudal Risstad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Trine Samdal

Hjelpepleier

Telefon:

E-post:

Anne Stine Glattre Singstad

Helsesekretær

Telefon: (+47) 91919578

E-post:

Rakel Skjager

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

Telefon:

E-post:

Edvin Andreas Stavnes

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Odne Polden Stene

Sykepleier I

E-post:

Monica Sund

Sykepleier II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Sundberg

Helsefagarbeider I

E-post:

Malin Sunde

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Lise Tørhaug

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Siri Nora Berg Vik

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Trude Aanonli

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 16.10.2020

063753

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward