Hjem Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN

Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN

Kontakt Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN

Se kart

INN bistår flyktninger som blir bosatt i Trondheim. Gjennom et lovfestet introduksjonsprogram skal de lære seg det nødvendige for å kunne bli selvhjulpne i norsk samfunns- og arbeidsliv. Introduksjonsprogrammet kan ha en varighet på inntil 24 måneder og avsluttes når den enkelte person er grunnleggende kvalifisert. Dette kjennetegnes gjennom å ha startet på utdanning ut over grunnskole og/eller å ha kommet ut i lønnet arbeid, heltid eller deltid.

INN koordinerer kommunens arbeid med flyktningene mens de er i introduksjonsprogrammet. 

INN har 52 medarbeidere fra mange  land og med omfattende kulturell og tverrfaglig kompetanse. 

INN samarbeider med utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner i arbeidet med å kvalifisere hver enkelt deltaker i introduksjonsprogrammet.

Dialogsenteret

Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter (FIDS)

Vi arbeider først og fremst med det vi kan kalle vanskelige integreringsspørsmål. Vi har fokusert mye på hvordan foreldre kan bli gode foreldre her i Trondheim. Det er nødvendig å ha mye kunnskap om Norge, Trondheim og om hvordan vårt samfunn fungerer for å kunne leve et bra liv her.

  • Vi ønsker å være en møteplass for kontakt, dialog, informasjon og samarbeid mellom myndigheter og innvandrermiljøene i Trondheim.
  • Vi vil legge til rette for at brukere kan påvirke valg av tema som senteret skal arbeide videre med.
  • Vi er et supplement til eksisterende tjenester og skal henvise til korrekt instans.
  • Vi har fokus på holdningsskapende og forebyggende informasjonsarbeid.
  • Vi vil diskutere inkludering, helsespørsmål, likestilling, skole-hjemsamarbeid, familie, tvang, ekstrem kontroll osv.
  • Vi kan tilby møtelokaler til bruk for våre samarbeidsparter.

Åpningstid: mandag til fredag 09.00 til 15.00

Adresse: Erling Skakkes gate 49b, Inngang fra Kalvskinnsgata, 7011 Trondheim

www.trondheimdialogsenter.no 

INNsats

Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN) har et INNsats-senter. Senterets oppgave er å bidra til å få deltakere i introduksjonsprogrammet ut i arbeid eller ordinær utdanning, slik at de snarest mulig blir aktive  i det lokale samfunnslivet.

INNsats ønsker praksisplasser i organisasjoner og bedrifter for at  deltakerne kan bidra helt fra de kommer til Trondheim. Innsatsplassene er et supplement til introduksjonsprogrammets tilbud om norskundervisning og øvrige aktiviteter. Alt i alt skal omfanget av disse aktivitetene for hver enkelt deltaker tilsvare en ordinær arbeidsuke.

Fribyforfatter

Hundrevis, om ikke tusenvis, av forfattere over hele verden er fengslet eller opplever forfølgelse fordi de benytter seg av ytringsfriheten. Fribynettverket ICORN, International Cities of Refuge Network, ble opprettet for å kunne tilby forfattere et fristed, hvor de kan arbeide og uttrykke seg uten å bli sensurert eller trenge å frykte for sitt liv.

Trondheim har vært friby og medlem av ICORN siden 2004, og tok i desember 2014 imot sin fjerde fribyforfatter. Byen er vertskap for fribyforfatteren i en periode på to år. Dette innebærer blant annet at vedkommende og hans / hennes eventuelle familie skaffes et sted å bo og at det ordnes med alt som skal til for å bosette seg her. Trondheim kommunes kvalifiseringssenter for innvandrere, INN, har ansvar for dette arbeidet.

INN har også en fribykoordinator som sørger for kontakt med byens kulturliv generelt og forfattermiljøet spesielt. Koordinatoren fungerer også som rådgiver i introduksjonsprogrammet , hvor forfatteren får opplæring i norsk, gis arbeidsmuligheter som utøvende forfatter og får hjelp og veiledning gjennom integreringsprosessen.

For at en person skal komme inn under fribyordningen, må han / hun ha en viss litterær produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt litterære virke. Definisjonen inkluderer forfattere av både skjønnlitterære og faglitterære verk, redaktører, oversettere, forleggere, journalister og tegneserietegnere.

Trondheims fribyforfattere

Ashur Etwebi

Ashur Etwebi er fra Libya. Han er poet, oversetter, kulturaktivist og professor i medisin.

Etwebi kom til Trondheim fra Libya i desember 2014 sammen med familien sin. Etwebi ble født i Tripoli i 1952. Han var professor i medisin ved Zawia Universitet til han gikk av med tidlig pensjon i 2010. Ashur Etwebi er en av de mest fremtredende libyske samtidsforfatterne. Han har utgitt ni diktsamlinger, én roman og oversatt fem bøker til arabisk, inkludert verk av Vicente Huidobro, Jalal Al-Dein Rumi og Kabir. Ashur Etwebis egne dikt er oversatt til mange språk. Les mer om Etwebi

Mohammad Rahbar

Mohammad Rahbar kom til Trondheim sammen med sin kone i slutten av 2011. Han er journalist fra Iran. Rahbar er utdannet jurist, men jobbet som journalist i hjemlandet i over 16 år.

Myndighetene i Iran la gang etter gang ned avisene han jobbet for. Rahbar måtte skifte jobb minst 10 ganger før han ble tvunget til å flytte ut av landet. Han bodde i Malaysia et par år, til ICORN og Trondheim ga ham beskyttelse i 2011. Han er gift med journalist Farzaneh Bazrpour.

Mohammad Rahbar holder på med sin første roman, og skriver for nettavisene BBCpersian og Roozononline. 

Asieh Amini

Asieh Amini er fra Iran. Hun kom til Trondheim sammen med mann og barn rundt årsskiftet 2009-2010.

Asieh Amini er journalist og poet, menneskerettighetsforkjemper og kvinneaktivist. I Norge har hun markert seg blant annet gjennom flere bidrag i Ny Tid og store oppslag i Adresseavisen.  Amini har utgitt to diktsamlinger i Norge: "Kom ikke til mine drømmer med gevær (2011) og "Jeg savner å savne deg" (2013).

I september 2014 fikk Amini prisen Ord i grenseland, en årlig litteraturpris som går til en skjønnlitterær kvinnelig forfatter som er forfulgt, truet eller fengslet. I januar 2012 fikk hun Oxfam Novib / PEN Internationals pris for sitt arbeid. Denne prisen tildeles journalister og forfattere som lever under trusler og forfølgelse i sine hjemland, eller som har vært nødt til å flykte på grunn av sine samfunnskritiske tekster. UNESCO kåret i 2005 Asieh Amini til den mest fremstående yngre poeten i Iran.  

Asieh Amini er gift med fotojournalisten Javad Montazeri.

Musa Mutajev

Musa Mutaev er fra Tsjetsjenia. Han kom til Trondheim sammen med familien sin i 2004 og bor her fortsatt.

Musa Mutaev var lærer og assisterende redaktør i kunst- og litteraturmagasinet Orga i Groznyj i Tsjetsjenia. Han debuterte som forfatter i hjemlandet med fortellingen "Ulv" i samlingen "Solformørkelse". Han leder den tsjetsjenske PEN-klubben i eksil. Mutaev er den første tsjetsjenske forfatter som er oversatt til norsk. Novellesamlingen "Kuntas skygge" ble utgitt i 2007 og romanen "Æresmedaljen" i 2011. Krig og fred er et gjennomgående tema i tekstene, men det er også plass for medmenneskelighet og kjærlighet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 20.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?