ALIS

ALIS

Felles informasjon til leger i spesialiseringsløp

Trondheim kommune jobber for å være en kommune der det er attraktivt å være fastlege. Vi er registrert som utdanningsvirksomhet, og tilbyr ALIS-avtaler med finansiert og tilrettelagt spesialiseringsløp i allmennmedisin. Dette er et tilbud som gjelder flere ulike typer ALIS: fastleger, fastlegevikarer og kommunalt ansatte allmennleger både i - og utenfor fastlegeordningen.

Leger i ny spesialistordning for allmennmedisin får tilbud om ALIS-avtale som gjør at kommunen kan søke til Helsedirektoratet om ALIS-tilskudd på vegne av ALIS. Dette innebærer blant annet kompensasjon av kursutgifter som ikke dekkes av legeforeningens utdanningsfond og praksiskompensasjon ved fravær i praksis grunnet utdanningsaktiviteter.

Kommunen legger til rette for nødvendig praksis eller hospitering i andre kliniske allmennmedisinske oppgaver enn åpen uselektert praksis, som sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjenesten; og vi har et samarbeid med St.Olavs Hospital som har resultert i utdanningsstillinger ved helseforetaket (link?)

Hva er en ALIS-avtale?

En ALIS-avtale er en avtale mellom en kommune og en lege i spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Avtalen omfatter særskilte tiltak som kommer i tillegg til det legen har krav på som følge av spesialistforskriften. ALIS kan være næringsdrivende eller ansatt i kommunen. Formålet med avtalen er å skape forutsigbarhet og trygghet gjennom spesialistutdanning i allmennmedisin. En ALIS-avtale må være på plass for at det kan søkes om ALIS-tilskudd. 

Hva er en generell utdanningsplan?

En generell utdanningsplan er en plan utarbeidet av utdanningsvirksomheten (kommunen) for spesialistutdanning innenfor en gitt spesialitet (her allmennmedisin)Den generelle utdanningsplanen skal blant annet inneholde en oversikt over hvilke læringsmål og læringsaktiviteter som virksomheten kan oppfylle.Den skal også inneholde hvilke læringsarenaer innenfor og utenfor virksomheten som skal kunne tilby de ulike læringsmålene og hvordan veiledning og vurdering organiseres og gjennomføres i virksomheten. 

Individuell veiledning

Individuell veiledning av leger i spesialisering i allmennmedisin er obligatorisk og gjennomføres i henhold til spesialistforskriftens krav.Veilederen skal være spesialist i allmennmedisin. Det er kommunens ansvar å finne veileder til ALIS fj spesialistforskriften §25. Trondheim kommune anbefaler at ALIS selv finner veileder ved legesenteret du jobber. Dette da vi er opptatt av at du skal ha en veileder du har god kjemi med og føler deg komfortabel med.

For mer informasjon se ALIS.no

Les mer om spesialistforskriften her

Sist oppdatert: 23.01.2024

Fant du det du lette etter?