Hjem Mestringshuset

Mestringshuset

Kontakt Mestringshuset

Se kart

Mestringshuset Olavsgården er et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for fysioterapitjenester, Enhet for ergoterapitjenester, Enhet for psykisk helse og rus, og Mestringshuset Dagrehabiliteringen.

Prosjektet skal utrede behov for og prøve ut ulike tilbud og aktiviteter som vil tilbys i  Mestringshuset Olavsgården når det åpner i løpet av 2020. Brukerrepresentanter er aktivt med i alle deler av prosessen og bidrar til utvikling av de ulike tilbudene. Det vil også opprettes et eget kontor for brukerorganisasjoner i Olavsgården.
Målet er at Mestringshuset Olavsgården skal bli et levende hus, med kurs, grupper og sosiale treffpunkt. Et hus som gir muligheter for å treffe fagfolk og andre i samme situasjon, og som kan være en arena for kunnskap, erfaringsutveksling, råd og veiledning.

Om oss

Prosjektleder

Jorid Paulsen
Tel: 911 12 767

Prosjektmedarbeider

Anne Cathrine Syltevik
Tel: 902 31 075

Prosjektmedarbeider

Eli Alperstein
Tel: 480 92 397

Tilbud

Flere arbeidsgrupper er i gang med utarbeiding og pilotering av tilbud. Arbeidsgruppene består av ansatte fra enhetene i prosjektet, ressurspersoner i kommunen samt brukerrepresentanter og tillitsvalgte. I påvente av at Olavsgården ferdigstilles foregår de ulike aktivitetene i andre lokaler. Så langt er følgende tilbud under utvikling og utprøving:

Pårørendetreff

Pårørendetreffet er et fast tilbud to ganger i året, vår og høst.
Tilbudet er gratis.
Neste gruppe starter opp 3. september 2019 og vil gå over 6 kvelder, kl 17:30 - 19:30

Les mer om pårørendetreff

Aktivitetstilbud for voksne i yrkesaktiv alder med ervervet hjerneskade

Dette tilbudet prøves for tiden ut ved Persaunet Aktivitetssenter i perioden 2018 /2019, og vil trolig fortsette å ha sin tilhørighet utenfor Mestringshuset Olavsgården. Tildeling av plass gjøres i samarbeid mellom Helse- og velferdskontoret i kommunen og personalet ved aktivitetssenteret.

Gruppe for deg som lever med nevrologisk skade eller sykdom

Gruppetilbudet vil bestå av ukentlige samlinger på dagtid over 8 uker og 2 oppfølgingssamlinger etter henholdsvis 3 og 6 måneder.
Planlagt oppstart for første gruppe er høsten 2019.
Målgruppen er personer som lever med langvarige helseutfordringer etter nevrologisk skade eller sykdom. Gruppen skal være et tilbud til personer som ønsker å møte andre og ta opp tema rundt det å leve et rikt og meningsfylt liv til tross for helseutfordringer.
Under gruppesamlingene vil det både legges opp til refleksjon rundt ulike tema og settes av tid til bevegelse og / eller avspenning.

Du melder deg selv på og må kunne ta deg til tilbudet på egen hånd.
Oppstart av gruppene vil annonseres her på nettsidene og i Adresseavisen under kunngjøringer.

For mer informasjon:
Ta kontakt med Eli Alperstein
tlf: 48 09 23 97
hverdager kl. 09-15.00
eller eli.alperstein@trondhem.kommune.no

Lærings- og mestringskurs til voksne med nedsatt hørsel

En pilot er gjennomført og etter evaluering med brukermedvirkning vil dette utvikles videre som et fast tilbud i Mestringshuset Olavsgården. Fram til innflytting tilbys kurset i andre.

Kurset består av 3 samlinger med  informasjon, veiledning og dialog om hvordan mestre hverdagen med redusert hørsel.
Du kan lese mer om tilbudet på nettsidene til Enhet for ergoterapitjenester.

Dagrehabiliteringen

Adresse : Aasmund Vinjes gt 2A
Telefonnummer : 952 63 810

Dagrehabiliteringen gir tilbud om tverrfaglig rehabilitering for hjemmeboende over 18 år i Trondheim kommune. Det kreves vedtak på tjenesten fra helse- og velferdskontoret.

Avdelingen har følgende yrkesgrupper: Fysioterapeut, ergoterapeut, miljøarbeider, logoped og psykiatrisk sykepleier.

Det gis tilbud om samtaler, trening og terapi individuelt og/eller i gruppe.

Les mer om tjenestene til Dagrehabiliteringen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Mestringshuset, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 23.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?