Hjem Mestringshuset
Olavsgården

Mestringshuset

Kontakt Mestringshuset

Se kart

Hva finner du i Olavsgården

Pårørendetreff

Pårørendetreffet er et fast gruppetilbud to ganger i året, høst og vår. Tilbudet er gratis og vil fra høsten 2020 finne sted i Olavsgården, Thoning Owesens gate 20.

Les mer om pårørendetreff

Å leve med nevrologisk skade eller sykdom

Denne gruppen er for deg som har levd med nevrologisk skade eller sykdom over tid, som ønsker påfyll og er motivert til å gjøre en innsats selv for å få en bedre hverdag. To gruppeledere presenterer ulike tema som vi reflekterer rundt sammen, i tillegg at vi gjør oppmerksomhetsøvelser og / eller avspenning som er knyttet opp mot ulike hverdagssituasjoner.

Vi samles ukentlig på dagtid over 8 uker og har i tillegg 2 oppfølgingssamlinger etter henholdsvis 3 og 6 måneder. Fokus er på å gjøre nye erfaringer og utforske verktøy som bidrar til å møte utfordringer i hverdagen på en bedre måte.

Før oppstart får du en samtale med gruppelederne for mer informasjon om innholdet i gruppetilbudet.

Du melder deg selv på og må kunne ta deg til tilbudet på egen hånd. Oppstart av gruppene vil annonseres her på nettsidene og i Adresseavisen under kunngjøringer.

For mer informasjon:
Ta kontakt med Eli Alperstein, telefon 480 92 397 på hverdager kl. 09.00-15.00 eller mette.muller@trondheim.kommune.no.

Pårørendeskolen - Ressurssenter for demens

Kursoppstart høsten 2020 i uke 39. For mer informasjon og påmelding ta kontakt på postdemens@trondheim.kommune.no eller telefon 917 78 035.

Rask Psykisk Helsehjelp

Et lavterskel behandlingstilbud. For mer informasjon besøk nettsidene til Rask Psykisk Helsehjelp.

Takk bare bra - Infosenteret for seniorer

Kurs i mestring av depresjon. Oppstart: tirsdag 29. september 2020. For påmelding ring Infosenteret på telefon 72 54 67 91& mellom 12.00-14.00.

Lærings- og mestringskurs til voksne med nedsatt syn

Oppstart høsten 2020: 24.september. Kurset går over 5 tirsdager kl 13:00 - 15:00. Du kan lese mer om tilbudet på nettsidene til Enhet for ergoterapitjenester, eller ta kontakt på telefon 908 25 574.

Lærings- og mestringskurs til voksne med nedsatt hørsel

Dette er et kurs som fra høsten 2020 vil tilbys fast to ganger årlig i lokaler i Olavsgården, Thoning Owesens gate 20.

Kurset består av 3 samlinger med informasjon, veiledning og dialog om hvordan mestre hverdagen med redusert hørsel. Du kan lese mer om tilbudet på nettsidene til Enhet for ergoterapitjenester, eller ta kontakt på telefon 908 25 574.

Brukerkontoret

I 2.etasje på Olavsgården har vi et eget brukerkontor. Her vil ulike brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner og frivillige være til stede og gi informasjon, samarbeide med fagpersoner om kurs og undervisning, og være tilgjengelig for råd og veiledning. Ta kontakt med en av prosjektmedarbeiderne for mer informasjon.

  • Parkinsonforeningen er til stede på brukerkontoret onsdag i partallsuker fra kl. 10-14
Tverrfaglig rehabilitering på dagtid

Adresse fra 17.08.2020: Olavsgården, Thoning Owesens gate 20
Telefon : 952 63 810

Dagrehabiliteringen gir tilbud om tverrfaglig rehabilitering for hjemmeboende over 18 år i Trondheim kommune. Det kreves vedtak på tjenesten fra helse- og velferdskontoret.

Avdelingen har følgende yrkesgrupper: Fysioterapeut, ergoterapeut, miljøarbeider, logoped og psykiatrisk sykepleier.

Det gis tilbud om samtaler, trening og terapi individuelt og/eller i gruppe.

KORONASITUASJONEN:

Vi er åpne for inntak av nye brukere. Avdelingen tar kontakt med nye brukere i forkant. Dette for å klargjøre hvilke tiltak som skal igangsettes for å ivareta nødvendig helsehjelp på en trygg og sikker måte. Vi opprettholder nødvendig oppfølging på telefon, ved hjemmebesøk og for noen i tilrettelagte treningslokaler.

Les mer om tjenestene til Dagrehabiliteringen

Hvordan finner du oss

Adressen er Thoning Owesens gate 20. Olavsgården ligger i idylliske omgivelser rett ved siden av Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH). Nærmeste bussholdeplass er Dalen Hageby.

Vi har begrenset med parkeringsplasser og ønsker at disse forbeholdes brukere og besøkende med bevegelsesutfordringer.

Mer om oss

Mer om våre tilbud

Å leve med en sykdom eller skade over lengre tid er krevende på mange måter. I Olavsgården vil du finne kurs, temamøter, treningsmuligheter, veiledning og gruppetilbud som kan føre til at du finner noe felles med andre, lærer noe nytt eller får motivasjon til å fortsette med noe som er bra for deg.

Gjennom ulike tilbud treffer du fagpersoner og brukerorganisasjoner som skjønner at dagene og formen kan variere, som kan motivere og utfordre deg til å teste ut nye ting og måter å utfolde deg på. Kanskje din egen kunnskap om endring kan hjelpe andre til å våge noe av det samme?

Dersom du har behov for tilrettelagt trening og veiledning av flere yrkesgrupper samtidig, kan du ha nytte av Dagrehabiliteringen eller andre tjenester som kommunen tilbyr. Da må du ta kontakt med fastlege eller Helse og Velferdskontoret som vurderer om du har rett på vedtak eller tjenester.

Du kan lese mer om de ulike tilbudene her, eller ta kontakt med en av oss på epost eller telefon.

Om prosjektet Olavsgården mestringshus

Olavsgården mestringshus er et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for fysioterapitjenester, Enhet for ergoterapitjenester, Enhet for psykisk helse og rus, og Mestringshuset Dagrehabiliteringen.

Prosjektet har fram til nå utredet behov for og prøvd ut ulike tilbud og aktiviteter som fra høsten 2020 vil tilbys i Olavsgården.

Brukerrepresentanter er aktivt med i alle deler av prosessen og bidrar til utvikling av de ulike tilbudene. Det er også opprettet et eget kontor for brukerorganisasjoner i Olavsgården.

Målet er at Olavsgården skal bli et levende hus for personer med vedvarende helseutfordringer og deres pårørende, med kurs, grupper og sosiale treffpunkt. Et hus som gir muligheter for å treffe fagfolk og andre i samme situasjon, og som kan være en arena for kunnskap, erfaringsutveksling, råd og veiledning.

Status høst 2020: Olavsgården er i drift med flere av tilbudene nevnt over, og all aktivitet gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer for smittevern og smittesporing fra Helsedirektoratet og Trondheim kommune.

Rapporter fra prosjektperioden:

Rapport 1: juli - desember 2018

Rapport 2: januar - april 2019

Rapport 3: mai - august 2019

Rapport 4: september - desember 2019

Rapport 5: januar - mars 2020

Rapport 6: april - juni 2020

Rapport 7: juli - september 2020

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Mestringshuset, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Prosjektleder

Jorid Paulsen
Telefon: 911 12 767

Prosjektmedarbeider

Anne Cathrine Syltevik
Telefon: 902 31 075

Prosjektmedarbeider

Eli Alperstein
Telefon: 480 92 397

Sist oppdatert: 23.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004