Hjem Enhet for idrett og friluftslivInformasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2021

Informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2021

Bestemmelser om tilskudd for anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2021

Alle søkere må sette seg inn Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Følgende frister for søknader om spillemidler for 2021:

1. september 2020.

Innmelding av nye søknader for 2021 til Trondheim kommune

 • Følgende opplysninger legges ved: 
  • Hvilket anlegg som det skal søkes om

  • Kostnadsoverslag

  • Finansieringsplan

  • Søknadssum

  • Byggestart

Sendes inn på epost til thor.eivik@trondheim.kommune.no

1 oktober 2020.

 • Søknadsfrist for innsending av søknader spillemidler. søknadene skal sendes inn elektronisk, nettadresse: https://www.anleggsregisteret.no/

 • Alle som planlegger/skal søke om spillemidler 2021 vil ved behov få hjelp og veiledning.

 • Alle som skal søke om spillemidler skal sette seg inn gjeldende bestemmelser i heftet “tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019”  Anleggsregisteret.no 

 • Fylkestinget i Trøndelag vedtok nye mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler i april. For å sikre at det bygges anlegg for best mulig måloppnåelse er det utarbeidet ei sjekkliste som skal følge spillemiddelsøknaden. Sjekklista skal fylles ut av søkerne, og er obligatorisk for de som søker støtte til ordinære anlegg fra høsten 2020.  De nye retningslinjene og sjekklista finnes her: www.trondelagfylke.no/spillemidler

Planlagt fremdrift 

1 okt - 5 nov. Saksbehandling, rullering av handlingsdel og prioriteringer spillemidler 

15 okt. Til idrettsrådets for uttalelse på prioritering av spillemidler og handlingsdel

23 okt. Frist idrettsrådet for uttalelse på prioritering av spillemidler og handlingsdel

10 nov. Formannskapet

23 nov. Komite for kirke, idrett og friluftsliv

8 des. Formannskapet 

15 jan. Prioritert liste 2021 søknader spillemidler og handlingsplan til Trøndelag fylke

Vedrørende spørsmål omkring spillemidler.ta kontakt med Trondheim kommune v/Thor Eivik tlf 92841336 epost: thor.eivik@trondheim.kommune.no 

Sist oppdatert: 25.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006