Hjem Enhet for idrett og friluftslivInformasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2022

Informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2022

Følgende frister gjelder for søknader om spillemidler 2022

7. juni 2021. Spillemiddelseminar

1. september 2021

Innmelding av nye søknader for 2022 til Trondheim kommune

  • Alle forslag om nyetablering, rehabilitering og sikring av anlegg/områder som det skal søke om spillemidler til skal være omtalt i en kommunal plan for idrett og friluftsliv. Vi ber dere fylle ut følgende skjema Plan for idrett og fysisk aktivitet 2021–2024.

Skjemaet sendes inn på epost til undertegnede innen 1. september 2021.

1. oktober 2021

Søknadsfrist for innsending av søknader om spillemidler 2022. Alle søknader sendes inn elektronisk via anleggsregisteret.

  • Fylkestinget i Trøndelag har vedtatt nye mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler.For å sikre at det bygges anlegg for best mulig måloppnåelse er det utarbeidet en sjekkliste som skal følge spillemiddelsøknaden. Sjekklista skal fylles ut av førstegangssøkere og skal legge ved innsendt søknad.

De nye retningslinjene og sjekklista finnes her: www.trondelagfylke.no/spillemidler

Alle søkere må sette seg inn Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Spørsmål omkring søknader om spillemidler ta gjerne kontakt med:

Trondheim kommune v/Thor Eivik, telefon: 92 84 13 36, eller send epost til thor.eivik@trondheim.kommune.no.

Program for Spillemiddelseminar 7. juni 2021 kl. 18.00-20.00

Sist oppdatert: 31.05.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004