Informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2023

Informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2023

Følgende frister gjelder for søknader om spillemidler 2023

11. mai 2022. Spillemiddelseminar

1. august 2022

Innmelding av nye søknader for 2023 til Trondheim kommune

 • Alle forslag om nyetablering, rehabilitering og sikring av anlegg/områder som det skal søke om spillemidler til skal være omtalt i en kommunal plan for idrett og friluftsliv. Vi ber dere fylle ut følgende skjema Plan for idrett og fysisk aktivitet 2021–2024.

Skjemaet sendes inn på epost til undertegnede innen 1. august 2022.

1. september 2022

Søknadsfrist for innsending av søknader om spillemidler 2023. Alle søknader sendes inn elektronisk via anleggsregisteret.

 • Fylkestinget i Trøndelag har vedtatt nye mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler.For å sikre at det bygges anlegg for best mulig måloppnåelse er det utarbeidet en sjekkliste som skal følge spillemiddelsøknaden. Sjekklista skal fylles ut av førstegangssøkere og skal legge ved innsendt søknad.

De nye retningslinjene og sjekklista finnes her: www.trondelagfylke.no/spillemidler

Alle søkere må sette seg inn Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022, for tildelinger i 2023 (publiser av KUD 15.06.22).

Det er foretatt endringer i regelverket for tilskuddsordningen som vil ha betydning for kommende søknadsperiode. De endringene vi spesielt vil gjøre oppmerksom på er:

 • 1.3 Søknadsprosedyre og dokumentasjonskrav Behovsvurdering (nytt vedlegg 7) er lagt inn som vilkår.
 • 2.3 Hvem som kan søke om tilskudd
  Til sykkelanlegg: Norsk organisasjon for Terrengsykling og sammenslutninger organisert under organisasjonen.
 • 2.6.1 Generelle tilleggselementer
  Se spesielt endringene som omhandler garderober og lager.
 • 2.6.15 Fotballanlegg
  Det er lagt inn økt tilskuddssats for kunstgressbaner uten plastholdig løst ifyll.
 • 3.4 Vilkår for tilskudd (nærmiljøanlegg)
  Endret til 10 år.
 • 3.5.2 Begrensninger for tilskuddets størrelse (nærmiljøanlegg)
  Maks tilskuddssum per anleggssted er fjernet.
 • 3.5.3 Økt tilskudd til anlegg i geografiske områder (nærmiljøanlegg)
  Det er lagt til unntak for byområder i følgende kommuner (jf Kommunal og distriktsdepartementets områdesatsinger - fra og med 2018):
  • Bergen kommune: Loddefjord og Olsvik
  • Drammen kommune: Strømsø og Fjell
  • Oslo: Groruddalen, Oslo Indre Øst og Oslo Sør
  • Stavanger kommune: Storhaug
  • Trondheim: Kolstad-Saupstad
 • 4.1 Åpen for allmenn idrettslig virksomhet
  Endret som følge av endringer i pkt 3.4.
 • 4.6 Tilbakebetaling av tildelte midler
  Endret som følge av endringer i pkt 3.4.

Spørsmål omkring søknader om spillemidler ta gjerne kontakt med:

Trondheim kommune v/Thor Eivik, telefon: 92 84 13 36, eller send epost til thor.eivik@trondheim.kommune.no.

Presentasjon - spillemiddelseminaret 11. mai 2022

Presentasjon - spillemiddelseminaret 11. mai 2022

Sist oppdatert: 23.06.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004