Informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2024

Informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2024

Følgende frister gjelder for søknader om spillemidler 2024

31. mai 2023. Spillemiddelseminar

1. august 2023

Innmelding av nye søknader for 2024 til Trondheim kommune

  • Alle forslag om nyetablering, rehabilitering og sikring av anlegg/områder som det skal søke om spillemidler til skal være omtalt i en kommunal plan for idrett og friluftsliv. Planer om nye anlegg for idrett og fysiskaktivitet legges inn i Innmeldingsskjema for planer om nye anlegg for idrett og fysisk aktivitet oversendes til kommunen.

Skjemaet sendes inn på epost til undertegnede innen 1. august 2023.

1. september 2023

Søknadsfrist for innsending av søknader om spillemidler 2024. Alle søknader sendes inn elektronisk via anleggsregisteret.

  • Fylkestinget i Trøndelag har vedtatt nye mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler.For å sikre at det bygges anlegg for best mulig måloppnåelse er det utarbeidet en sjekkliste som skal følge spillemiddelsøknaden. Sjekklista skal fylles ut av førstegangssøkere og skal legge ved innsendt søknad.

De nye retningslinjene og sjekklista finnes her: www.trondelagfylke.no/spillemidler

Alle søkere må sette seg inn Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (KUD har ennå ikke publiser bestemmelsene for tildelinger i 2024).

Spørsmål omkring søknader om spillemidler ta gjerne kontakt med:

Trondheim kommune v/Thor Eivik, telefon: 92 84 13 36, eller send epost til thor.eivik@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 30.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242