Team som tåler

Team som tåler

Hva er Team som tåler?

Team som tåler er et prosjekt i samarbeid mellom Kulturenheten, Barne- og familietjenesten (BFT) og skole i Heimdal bydel. Tiltaket er kjent som Ute for ungdom blant samarbeidspartnere og ungdommer i bydelen.

Målet med prosjektet er at

  • ungdom møter de samme voksne på flere arenaer
  • voksne er tilgjengelige for ungdommene på kveldstid, der ungdommene er

Teamet består av kommunalt ansatte fra skole, BFT og Kulturenheten. Dette er ansatte som møter ungdommene på ulike arenaer, både på dag og kveld, og som går oppsøkende ute i Heimdal bydel på ettermiddag og kveld.

Les mer om Ute for ungdom

Organisering av prosjektet

Kulturenheten er prosjekteier for Team som tåler.

Prosjektet er finansiert 50/50 gjennom skjønnsmidler fra Statsforvalteren og kommunal egenandel.

Prosjektet startet opp februar 2020 og vil vare ut 2022.

Kontakt oss

BFT har tre ansatte som jobber i prosjektet, Stabbursmoen skole har en ansatt i prosjektet og Kulturenheten har fire ansatte i prosjektet.

Kontaktpersoner (Kulturenheten)

Julie Frigstad Ottesen
Telefon: 47 70 20 96
E-post: julie.frigstad.ottesen@trondheim.kommune.no

Stine Osvoll
Telefon: 95 26 38 89
E-post: stine.osvoll@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 03.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M