FAKTAARK 29: Hønsehauk

FAKTAARK 29: Hønsehauk

Serien med faktaark om vilt i Trondheim er en del av arbeidet med biologisk mangfold og viltforvaltning i kommunen. Dette faktaarket sier litt om biologi, forekomst av, og hvordan vi bedre kan forholde oss til hønsehauken i Trondheim. 

________________________________

Faktaark nr. 29, revidert i 2006. 
PDF-versjon av faktaarket om hønsehauk, ( 2 sider)

(Finnes kun som PDF.)
Utgiver og fagansvar: Trondheim kommune, Miljøenheten - Landbruk og Naturforvaltning

Sist oppdatert: 12.03.2020

A03-P1-EPI006