Hjem MiljøenhetenFaktaark om natur, miljø og helseFAKTAARK 14: Stellerutiner i barnehager

FAKTAARK 14: Stellerutiner i barnehager

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. For å unngå smittespredning ved bleieskift, er det viktig at dere har gode stellerutiner med bruk av engangsutstyr samt god håndhygiene.

Om faktaarket

Sist oppdatert: Mai 2013

Faglig ansvar: Miljøenheten, Miljørettet helsevern og forurensning og Enhet for legetjenester og smittevern.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

§ 17. Smittevern

Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

Stellerutiner

Ved bleieskift skal det benyttes

  • engangskluter
  • engangshansker
  • egnet underlag

Baby i bleier

Egnet underlag kan være

  • papir som kastes etter hvert stell
  • håndduk som ikke deles av flere
  • barn og som vaskes regelmessig

Stellematte

  • skal være av materiale som er lett å vaske og desinfisere
  • skal vaskes/desinfiseres etter hvert skift

Brukte bleier

Brukte bleier skal umiddelbart legges i pose som knyttes igjen. Posen oppbevares utilgjengelig for barna.

Husk å utføre håndhygiene etter bleieskift

God håndhygiene er et av de aller viktigste tiltakene for å forebygge smitte.

Tøybleier

Tøybleier behandles som engangsbleier ved at de legges i pose som knyttes igjen og oppbevares utilgjengelig for barna.

Ved bruk av ullbukser som sperrelag skal tilsølte/våte bukser oppbevares i en lukket pose som er egnet for dette.

Sist oppdatert: 09.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004