Klima og samfunn

Klima og samfunn

Avdeling Klima og samfunn på Miljøenheten arbeider med klima - og energiplanlegging i tråd med Kommunedelplan energi og klima 2017-2030. Avdelingen arbeider blant annet med klimatilpasning, klimavennlig transport, sirkulærøkonomi og forbruk, "Det grønne skiftet", karbonfangst og mange ulike lokale, nasjonale og internasjonale innovasjonsprosjekter og tiltak.

Springflo på Brattøra - Foto: Knut Okkenhaug

Kommunedelplan energi- og klima 2017-2030

Klimaplan og klimaarbeid

Kontaktpersoner og arbeidsområder

Klimaplan, karbonfangst og -lagring (CCS)

Avdelingsleder

Hans Einar Lundli

Telefon: 47 84 86 06

E-post: hans-einar.lundli@trondheim.kommune.no

Klimagassregnskap, klimabudsjett, analyse og statistikk

Simon James Loveland

Telefon: 90 28 84 11

E-post: simon-james.loveland@trondheim.kommune.no

Klimakommunikasjon

Knut Okkenhaug

Telefon: 95 19 86 96

E-post: knut.okkenhaug@trondheim.kommune.no

Klimatilpasning, transport

Jøran Solli

Telefon: 48 07 44 55

E-post: joran.solli@trondheim.kommune.no

Klimaplan (revisjon), transport

Tore Nordstad

Telefon: 90 04 35 12

E-post: tore.nordstad@trondheim.kommune.no

Klimatilpasning, sirkulærøkonomi

Rebecka Snefuglli Sondell

Telefon: 90 27 52 14

E-post: rebecka.snefuglli.sondell@trondheim.kommune.no

Forbruk, urban dyrking, miljøledelse

Hanne Aaserud

Telefon: 41 62 54 12

E-post: hanne.aaserud@trondheim.kommune.no

Miljøfyrtårn, næringsliv, teknologi og det grønne skiftet

Chin-Yu Lee

Telefon: 90 19 73 23

E-post: chin-yu.lee@trondheim.kommune.no

Klimavennlig områdeutvikling, matstrategi, energihub

Marianne Langedal

Telefon: 91 76 00 91

E-post: marianne.langedal@trondheim.kommune.no

Transport

Silke van Dyken

Telefon: 95 45 99 39

E-post: silke.van.dyken@trondheim.kommune.no

Mie Abelgård

Telefon: 47 45 22 92

E-post: mie.abelgaard@trondheim.kommune.no

Renate Stakvik

Telefon: 92 88 43 82

E-post: renate.stakvik@trondheim.kommune.no

Sunniva Fossen Haugen

Telefon: 92 60 19 86

E-post: sunniva.fossen.haugen@trondheim.kommune.no

Smart City prosjektet +CityXChange

Bjørn Ove Berthelsen

Telefon: 91 76 02 02

E-post: bjorn-ove.berthelsen@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 02.02.2022

A03-P1-EPI006