Hjem Økonomitjenesten

Økonomitjenesten

Kontakt Økonomitjenesten

Se kart

Økonomitjenesten er en intern tjeneste som skal være en bidragsyter i kommunens arbeid for å gi byens innbyggere de tjenester de har behov for, og krav på.

Lønnstjenester

Hovedtariffavtalen

Lokal lønnspolitikk i Trondheim kommune

Protokoller

Lokale forhandlinger 2017 kap. 4 Tekst fra protokoll

Sommeravtale 2017 HVF.pdf

Protokoll AML § 10.pdf

AML 10-8(3) Avtale om kortere hviletid gjeldende for vikarer, merarbeid og bytte av vakt (1).pdf

Protokoll F dager i langturnus

Nattsykepleier

NAV-ansatte

Samfunnsmedisinsk beredskap.pdf

Tariffområdene

Tariff-områdene kapittel 3, kapittel 4 og kapittel 5

Visjon og servicemål

Vår støtte – økonomisk handlefrihet og gode tjenester

Vi skal være mest mulig tilgjengelig! Vårt mål er derfor at alle henvendelser besvares innen én virkedag. Hvis vi ikke er til stede eller trenger mer tid, er vårt mål å gi tilbakemelding senest neste dag på når vi kan hjelpe deg.

Økonomitjenestens rolle er å være de kommunale enhetenes viktigste støttespiller i arbeidet med å utøve god økonomistyring. I tråd med dette tilbyr og utfører Økonomitjenesten et bredt spekter av tjenester for enhetsledere og kommunedirektøren innenfor hovedområdene innfordring, budsjettering, rapportering, lønn, turnusplanlegging, utvikling av støtteverktøy, kursing og opplæring samt analyse- og prosjektoppgaver. Vi utfører løpende økonomi- og lønnsrealterte oppgaver overfor kommunedirektøren og enhetene.

Mye av ressursene går med til utarbeiding og oppdatering av enhetenes budsjetter samt løpende økonomikontroll gjennom fastlagt syklus på regnskapsrapportering. I tillegg er kommunens lønnsteam, med ansvar for lønnsområdet, og kompetansemiljøet for turnus- og arbeidsplanlegging organisert under økonomitjenesten.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Økonomitjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 21.05.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004