Økonomitjenesten

Personer som jobber sammen

Kontakt Økonomitjenesten

Finn ansatt og se kart

Ledige stillinger Økonomitjenesten

Forberedelser til intervju

Organisasjonskart

Økonomitjenesten på instagram

#Økonomitjenesten på LinkedIn

Økonomitjenesten er en støtte og utviklingsenhet. Kjerneoppgavene til Økonomitjenesten er å gi råd og støtte til enheter og strategisk ledelse innen økonomistyring, arbeidstidsplanlegging og lønn. Enheten består av enhetsleder, avdelingsledere, økonomirådgivere, lønnsmedarbeidere, bemanningsplanleggere, tjenesteutviklere og konsulenter. Vi er ​ca. 45 ansatte og lokalisert i Trondheim sentrum.

Økonomistyring

Økonomitjenesten i Trondheim kommune skal være ledende på innovativ økonomistyring. Vi har 14 økonomirådgivere med høy kompetanse innenfor økonomistyring og strategisk rådgivning.

Arbeidstidsplanlegging

Trondheim kommune er i ferd med å endre hvordan turnusplanlegging i organisasjonen foregår. Økonomitjenesten har fått i oppdrag å gjennomføre og koordinere turnusarbeidet innenfor helse og velferdsområdet, i tett samarbeid med enhetene. Avdelingen har pt 15 medarbeidere med høy turnuskompetanse.

Tjenesteutvikling

Økonmitjenesten har en egen avdeling for tjenesteutvikling. Avdelingen har foreløpig to ansatte. Men arbeidsoppgavene er prosjektorienterte, slik at ansatte fra hele organisasjonen involveres i de utviklingsprosjektene som avdelingen leder eller er involvert i. De ansatte har høy formell og praktisk digital kompetanse.

Lønnstjenester

Mer informasjon om avtaler, lokal lønnspolitikk, protokoller og tariff.

Ansvaret for utbetaling av lønn i Trondheim kommune ligger til Økonomitjenesten ved Lønnsteamet. Lønnsteamet er kommunens sentrale lønnsfaglige ekspertise, og sørger for at lønnen utbetales, at pensjon blir trukket og overført til pensjonskassene, at arbeidsgiveravgift og skatt blir betalt. Lønnsteamet har en viktige rolle i å gi gode rapporter, analyser og innspill til lønnsforhandlinger. Enhetene har ansvar for at lønn registreres og kontrolleres i lønnssystemet, men enhetene kan alltid kontakte lønnsteamet for veiledning og hjelp, i Selvbetjeningsportalen.

Visjon og servicemål

Vår støtte – økonomisk handlefrihet og gode tjenester

Vi skal være mest mulig tilgjengelig! Vårt mål er derfor at alle henvendelser besvares innen én virkedag. Hvis vi ikke er til stede eller trenger mer tid, er vårt mål å gi tilbakemelding senest neste dag på når vi kan hjelpe deg.

Økonomitjenestens rolle er å være de kommunale enhetenes viktigste støttespiller i arbeidet med å utøve god økonomistyring. I tråd med dette tilbyr og utfører Økonomitjenesten et bredt spekter av tjenester for enhetsledere og kommunedirektøren innenfor hovedområdene innfordring, budsjettering, rapportering, lønn, turnusplanlegging, utvikling av støtteverktøy, kursing og opplæring samt analyse- og prosjektoppgaver. Vi utfører løpende økonomi- og lønnsrealterte oppgaver overfor kommunedirektøren og enhetene.

Mye av ressursene går med til utarbeiding og oppdatering av enhetenes budsjetter samt løpende økonomikontroll gjennom fastlagt syklus på regnskapsrapportering. I tillegg er kommunens lønnsteam, med ansvar for lønnsområdet, og kompetansemiljøet for turnus- og arbeidsplanlegging organisert under økonomitjenesten.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Økonomitjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetsleder/Økonomisjef

Lars Dyrdahl, tlf: 91 67 21 83

Avdelingsleder arbeidstidsplanlegging

Øyvind Melgård, tlf: 92 28 40 13

Avdelingsleder lønn

Henrik Leinonen-Skomedal tlf: 90 62 45 81

TK-kode: 224000

Adresse: Kobbes gate 2, 7042 TRONDHEIM

Leder

Lars Dyrdahl
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Mari Abrahamsen

Bemanningsplanlegger

Telefon:

E-post:

Per Christian Ahlgren

Rådgiver

Telefon: 4748228303

E-post:

Nurcan Aktas

Konsulent m/høyskole

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Malene Andreassen

Økonomirådgiver

Telefon:

E-post:

Morten Antonsen

siviløkonom II

Telefon:

E-post:

Maja Berger

Bemanningsplanlegger

Telefon:

E-post:

Torstein Ivar Bjørgum

Fagleder lønn

Telefon:

E-post:

Johan Asphjell Bjørnaas

Prosjektmedarbeider

Telefon:

E-post:

Gørild Brekke

Tjenesteforvalter GAT

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Janne Camilla Buvarp

Konsulent

Telefon:

E-post:

Vivian Helene Bye

Bemanningsplanlegger

Telefon:

E-post:

Tobias Clausen

Intern ship

Telefon:

E-post:

Magnus Drøyvold

Intern ship

Telefon:

E-post:

Therese Lee Engerud

Bemanningsplanlegger

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Ertsaas

Bemanningsplanlegger

Telefon:

E-post:

Ann-Kristin Fjeldvig

Konsulent , lønn

Direktetelefon:

E-post:

Johanne Bryngård Gran

Økonomirådgiver

Telefon:

E-post:

Karl Sigmund Hagen

Økonomirådgiver

Telefon:

E-post:

Christine Hernes

Bemanningsplanlegger

Telefon:

E-post:

Lise Marie Sydskjør Hovden

Bemanningsplanlegger

Direktetelefon:

E-post:

Cathrine Hunderi

Bemanningsplanlegger

Telefon:

E-post:

Cathrine Hunderi

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Gunn Håkegård

Bemanningsplanlegger

Direktetelefon:

E-post:

Åse Jacobsen

Økonomirådgiver

Telefon:

E-post:

Hanne Elisabeth Jystad

Konsulent , lønn

Telefon:

E-post:

Jorjeet Kaldani-Sarab

Sp.kons. integreringstilskudd

Direktetelefon:

E-post:

Daniel Karami

data scientist

Telefon:

E-post:

Ioanna Keivani

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Dagny Klefstad

Førstekonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Henrik Leinonen-Skomedal

avdelingsleder lønn

Telefon:

E-post:

Elin Furuset Lie

Bemanningsplanlegger

Telefon:

E-post:

Ida Kristiansen Lockertsen

Økonomirådgiver

Telefon:

E-post:

Rachel Nielsen Lørum

Økonomirådgiver

Telefon:

E-post:

Øyvind Melgård

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Idun Garmo Mo

Økonomirådgiver

Telefon:

E-post:

Gunn Kristin Hovin Monsen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Hai Thanh Nguyen

It-konsulent

Telefon:

E-post:

Michael Pedersen

Økonomirådgiver

Telefon:

E-post:

Stefan Reppe

økonomirådgiver

Telefon:

E-post:

Liridon Rrustemi

Tjenesteutvikler

Telefon:

E-post:

Karen Sagberg

Bemanningsplanlegger

Telefon:

E-post:

Geir Skotheim

systemkonsulent

Telefon:

E-post:

Roger Storhaug

rådgiver

Telefon:

E-post:

Marit Storliløkken

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Erik Sæther

Økonomirådgiver

Telefon:

E-post:

Marthe Aune Sæther

Bemanningsplanlegger

Direktetelefon:

E-post:

Siw Thrane

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Sara Tuset

Bemanningsplanlegger

Telefon:

E-post:

Gunn Vesterfjell

Økonomirådgiver

Telefon:

E-post:

Sissel Beate Viken

Fagarbeider lønn

Telefon:

E-post:

Hilde Vindspoll

Økonomirådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Ida Wirak

Bemanningsplanlegger

Telefon:

E-post:

Arild Øren

Konsulent lønn

Telefon:

E-post:

Pinar Øztürk

It-konsulent

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 13.02.2024

224000

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward