Lønnstjeneste

Lønnstjeneste

Lønnstjenester

Ansvaret for utbetaling av lønn i Trondheim kommune ligger til Økonomitjenesten ved Lønnsteamet. Lønnsteamet er kommunens sentrale lønnsfaglige ekspertise, og sørger for at lønnen utbetales, at pensjon blir trukket og overført til pensjonskassene, at arbeidsgiveravgift og skatt blir betalt. Lønnsteamet har en viktige rolle i å gi gode rapporter, analyser og innspill til lønnsforhandlinger. Enhetene har ansvar for at lønn registreres og kontrolleres i lønnssystemet, men enhetene kan alltid kontakte lønnsteamet for veiledning og hjelp, i Selvbetjeningsportalen

Hovedtariffavtalen

Lokal lønnspolitikk i Trondheim kommune (PDF)

Tariffområdene

Tariff-områdene kapittel 3, kapittel 4 og kapittel 5

Visjon og servicemål

Vår støtte – økonomisk handlefrihet og gode tjenester

Vi skal være mest mulig tilgjengelig! Vårt mål er derfor at alle henvendelser besvares innen én virkedag. Hvis vi ikke er til stede eller trenger mer tid, er vårt mål å gi tilbakemelding senest neste dag på når vi kan hjelpe deg.

Økonomitjenestens rolle er å være de kommunale enhetenes viktigste støttespiller i arbeidet med å utøve god økonomistyring. I tråd med dette tilbyr og utfører Økonomitjenesten et bredt spekter av tjenester for enhetsledere og kommunedirektøren innenfor hovedområdene innfordring, budsjettering, rapportering, lønn, turnusplanlegging, utvikling av støtteverktøy, kursing og opplæring samt analyse- og prosjektoppgaver. Vi utfører løpende økonomi- og lønnsrealterte oppgaver overfor kommunedirektøren og enhetene.

Mye av ressursene går med til utarbeiding og oppdatering av enhetenes budsjetter samt løpende økonomikontroll gjennom fastlagt syklus på regnskapsrapportering. I tillegg er kommunens lønnsteam, med ansvar for lønnsområdet, og kompetansemiljøet for turnus- og arbeidsplanlegging organisert under økonomitjenesten.

Sist oppdatert: 15.11.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward