Hjem Regnskapstjenesten

Regnskapstjenesten

Kontakt Regnskapstjenesten

Se kart

Om Regnskapstjenesten

Regnskapstjenesten ivaretar på vegne av rådmannen det overordnede ansvaret for regnskapsføring i Trondheim kommune. I tillegg til at regnskapstjenesten selv utfører viktige oppgaver på regnskapsområdet, innebærer dette også at regnskapstjenesten har viktige oppgaver knyttet til oppfølging og veiledning av kommunens enheter i oppgaver på regnskapsområdet.

Enhetsleder for regnskapstjenesten er også kommunens regnskapssjef.

Regnskapstjenestens hovedoppgaver

Sentralt fakturamottak - inngående faktura

Inngående fakturaer skal fortrinnsvis sendes på EHF-format.

Papirfaktura skal sendes til sentralt fakturamottak, som sørger for at disse blir skannet og fordelt til riktig enhet i kommunen for attestasjon og anvisning.

Alle inngående fakturaer skal være merket med enhetens TK-org.kode i feltet "Deres ref." på fakturaen.

Her finner du kontaktinformasjon til alle enheter.

Betalingsformidling

Regnskapstjenesten foretar alle utbetalinger fra kommunen unntatt utbetaling av lønn og enkelte typer hasteutbetalinger. Regnskapstjenesten tar også i mot og sørger for alle innbetalinger til kommunen.

Utgående faktura

Regnskapstjenesten foretar fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt basert på grunnlagsdata mottatt fra aktuelle enheter i kommunen. Regnskapstjenesten svarer på spørsmål fra kommunens innbyggere knyttet til fakturerte beløp og betalingsordninger. Regnskapstjenesten har også et faglig ansvar for øvrig utfakturering fra kommunens enheter og har en sentral rolle knyttet til oppfølging, styring og veiledning på området.

Innfordring

Regnskapstjenesten har det overordnede ansvaret for alt innfordringsarbeidet i kommunen. Lindorff foretar det praktiske med innfordringsarbeidet på vegne av kommunen, med unntak av innfordring av kommunale avgifter hvor Regnskapstjenesten selv har ansvar for hele purre-prossessen.

Merverdiavgift

Regnskapstjenesten har ansvaret for merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon for alle områder i kommunen. Regnskapstjenesten er kommunens kompetansesenter for spørsmål/problemstillinger knyttet til merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon.

Årsregnskapet

Regnskapstjenesten har ansvar for alle sentrale oppgaver knyttet til utarbeidelse av årsregnskapet med noter.

Veiledning, støtte og opplæring

Regnskapstjenesten har en sentral rolle som veileder og støttespiller innen våre fagområder internt i kommunen.

Refusjon

Regnskapstjenesten har ansvar for refusjoner fra NAV.

Hovedbankforbindelse

Trondheim kommune har en hovedbankavtale med DNB.

Hovedbrukskontoen til Trondheim kommune er 1503.73.55000. Ved innbetaling til hovedbrukskontoen, vennligst send e-post til regnskapstjenesten-bankpost.postmottak@trondheim.kommune.no med informasjon om hva betalingen gjelder.

Hovedbrukskontoen skal ikke benyttes til betaling av faktura fra kommunen. Alle utgående fakturaer vil til enhver tid inneholde tidsaktuelt bankkontonummer.

Ved spørsmål om hva som er korrekt kontonummer, ta kontakt med regnskapstjenesten.

Forvaltning av bankavtalen ligger hos Finansdirektør. Alle driftsmessige oppgaver knyttet til bankavtalen ivaretas av Regnskapstjenesten.

For leverandører

Retur eller tilgodebeløp som tilhører leverandørreskontroer utbetales vår kto. 1503.95.83884 med sporbar referanse.

Faktura til Trondheim kommune

EHF faktura

Trondheim kommune skal motta inngående faktura og kreditnota som elektronisk faktura i standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF). Det er kun vårt organisasjonsnummer 942 110 464 som skal benyttes.

Ved sending av elektronisk faktura til Trondheim kommune er det viktig å være oppmerksom på følgende forhold
 • TK. Org kode skal oppgis på fakturaen/kreditnotaen for at den skal komme frem til rett enhet i kommunen. Gyldig TK.Org kode skal oppgis av bestiller. TK.Org koden (seks siffer) skal stå i de første seks posisjonen i feltet "Deres referanse". Ved problemer å plassere denne er tilhørigheten i XML filen: cbc:BuyerReference>TK.org kode </cbc:BuyerReference.
 • Eksempler på riktig kodesetting:
  • cbc:BuyerReference>XXXXXX </cbc:BuyerReference
  • (sett inn den sekssifrede TK.org.koden - ikke XXXXXX)
 • Bankkontonummer må oppgis på kreditnotaer
 • Sensitive opplysninger skal aldri sendes som elektronisk faktura. Fakturaen, med referanse til vedlegg som inneholder sensitive opplysninger, sendes som elektronisk faktura. Vedleggene, påført fakturanummer, sendes i papirversjon via posten til bestillende enhet i kommunen.
 • Faktura med alle underbilag og ekstra dokumentasjon i PDF-format må være vedlagt fakturafilen. I standarden for bruk av EHF-formatet står det beskrevet krav til vedlegg. Det er viktig at disse kravene følges.
 • Filen med elektroniske fakturaen må testes godt før det sendes store mengde fakturaer til kommunen, følg anbefalingene til Difi. Første gang faktura sendes må det bare sendes én faktura for å teste om de kundespesifikke feltene inneholder data med korrekt format/innhold. Ta kontakt med en av kontaktpersonene som er oppgitt under første gangs oversendelse
 • Trondheim kommunes elektroniske adresse er 0192:942110464. Kommunen er innmeldt i ELMA og benytter i dag Evry som aksesspunkt.

Hvordan ta i bruk elektronisk faktura i EHF format?

Direktoratet for forvaltning og IKT har på sine hjemmesider en beskrivelse av hvordan du som leverandør kan ta i bruk elektronisk faktura i EHF-formatet. Her finner du oversikt over aktuelle aksesspunkter som håndterer EHF-formatet samt økonomisystemer/ERP-leverandører som tilbyr EHF-løsninger.

Spørsmål om elektronisk faktura?

Ta kontakt med:

Ingrid Fillingsnes - telefon 92 09 44 86

Betalingbetingelser

Faktura til Trondheim kommune skal ha minimum 30 dager forfall.

Fakturagebyr godtas ikke.

Regnskapsteknisk kodeforklaring

Organisasjonsnummer

Trondheim kommunes juridiske organisasjonsnummer er 942 110 464.

TK-Org. kode

Regnskapstekniske enheter i Trondheim kommune har en intern kode, som kalles TK-Org. kode (seks siffer). Den skal stå i feltet Deres ref. på fakturaen. Hver enhet har sine egne koder, og den som bestiller varer og tjenester skal opplyse om det til leverandør.

Her finner du TK-org.kode for alle enheter i Trondheim kommune.

Leverandørinfo:

Alle faktura til Trondheim kommune skal merkes med både TK-Org. kode og vårt juridiske organisasjonsnummer, samt navn på kommunens bestiller (TK-ref).

Kontaktinformasjon for leverandører

Telefon: 99 37 96 00

E-post: leverandorreskontro@trondheim.kommune.no

Fakturaadresse

Papirfaktura kan benyttes unntaksvis og da skal følgende adresse benyttes:

Trondheim kommune
Fakturamottak
Postboks 2399 Torgarden
7004 Trondheim

TK.org.koden (seks siffer) skal alltid stå i feltet "Deres ref". Den som bestiller varer og tjenester for Trondheim kommune skal opplyse om TK.org.kode.

Her finner du en oversikt over Tk.org.koder for den enkelte enhet.

I tillegg skal fakturaen merkes med bestillers navn.

Purringer og inkassovarsel skal også sendes til fakturaadresse.

Formelle krav til faktura

Leverandørene skal sørge for at fakturaen inneholder følgende:

 • Leverandørens organisasjonsnummer
 • Leverandørens bankkonto
 • Leverandørens navn og adresse
 • Fakturanummer
 • Fakturadato (helst på formen dd.mm.yyyy)
 • Forfallsdato (helst på formen dd.mm.yyyy)
 • Spesifikasjon av leverte varer/tjenester (type, antall og pris)
 • Fakturasum (skal angis 2 desimaler)
 • Evt. KID
 • Et klart skille mellom faktura og kreditnota er også viktig!

Hvis det er beregnet merverdiavgiftknyttet til leverte varer/tjenester gjelder følgende tilleggskrav:

 • Spesifikasjon av merverdiavgiftsbeløpene
 • Registreringsnummer i merverdiavgiftsregisteret med bokstavene MVA bak registreringsnummeret

Faktura som ikke oppfyller de formelle kravene vil ikke bli behandlet av Trondheim kommune. Leverandøren bærer selv risikoen for forsinket betaling i slike tilfeller.

Flere kundenumre - juridisk identifikasjon

Mange av Trondheim kommunes leverandører har av ulike årsaker flere kundenumre som gjelder Trondheim kommune, selv om Trondheim kommune er kun en juridisk person.

Trondheim kommune identifiserer imidlertid leverandørene på organisasjonsnummer i sine systemer. Selv om leverandøren har flere kundenumre på Trondheim kommune, blir dette behandlet som et kundenummer i Trondheim kommune sine systemer.

Samtlige faktura fra leverandøren vil derfor inngå i en leverandørkonto hos oss. Dette medfører at kreditnotaer fra ett kundenummer kan bli utlignet mot en faktura på et annet kundenummer hos leverandøren. I noen tilfeller utløser dette inkassovarsler/inkassoomkostninger fordi åpne poster hos leverandøren ikke blir utlignet på samme måte. Dette er leverandørens eget ansvar. Trondheim kommune aksepterer ikke å bli sittende med hel eller delvis risiko for slike hendelser.

Kommunale avgifter

Regnskapstjenesten fakturerer kommunale avgifter til eiendommer i Trondheim kommune.

Faktura for kommunale avgifter blir sendt ut 4 ganger i året. Faktura blir sendt ut cirka en måned før forfall.

 • 1. termin (01.01-31.03) forfall 20.04
 • 2. termin (01.04-30.06) forfall 20.07
 • 3. termin (01.07-30.09) forfall 20.10
 • 4. termin (01.10-31.12) forfall 20.01
Kontaktinformasjon for kommunale avgifter

Ved spørsmål knyttet til grunnlaget i fakturaen:

Telefon 99 32 56 00

Ved spørsmål om delbetaling og betalingsutsettelser:

E-post: eiendomsavgifter@trondheim.kommune.no

Telefon: 90 71 96 04

Det kan være stor pågang på telefonlinjene. Det kan derfor være en fordel å sende en e-post. Vi vil svare på e-postene så snart som mulig.

Åpningstidene på vår telefonlinje er:

 • mandag til fredag: kl. 09.00-11.00 og kl. 12.00-14.00

Husk å oppgi kundenummer ved alle henvendelser.

Dersom du ønsker kopier av dine faktura eller kreditnota, kan du enkelt finne dette ved å logge inn på Min side.

Mer informasjon om de kommunale avgiftene kan du finner her.

Innfordring av kommunale avgifter

Fra 1. november 2020 overtok Regnskapstjenesten i Trondheim kommune innkreving av kommunale avgifter fra Kemneren i Trondheim.

Kontaktinformasjon for Innfordring av kommunale avgifter

E-post: innfordring@trondheim.kommune.no

Bruk av e-post har svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Du må ikke oppgi taushetsbelagte opplysninger eller personopplysninger som for eksempel fødselsnummer, eller laste opp vedlegg som inneholder slike opplysninger.

Telefon: 46 80 29 15

Åpningstidene på vår telefonlinje er:

 • mandag til fredag: kl. 09.00-11.00 og kl. 12.00-14.00

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Regnskapstjenesten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Kommunale avgifter

Grunnlaget for fakturaen: 99 32 56 00

Betaling og betalingsutsettelse: 90 71 96 04

E-post: eiendomsavgifter@trondheim.kommune.no

Andre henvendelser

Sist oppdatert: 08.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004