Hjem Elgeseter barnehager

Elgeseter barnehager

Kontakt Elgeseter barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om oss

Elgeseter barnehager består av Gartneriet barnehage og Krinkelkroken barnehage. Begge barnehagene har felles kompetanseplan og årsplan. Barnehagene har relasjoner, språk og ASK - Alternativ Supplerende Kommunikasjon - som felles satsingsområde. I tillegg har vi et stort fokus på barns lek og læringsmiljø.

Gartneriet barnehage er en ordinær barnehage med basedrift, og er også et ressurssenter for ASK. Barnehagen er særskilt tilrettelagt for å gi et godt tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne og alvorlig syke barn. Gartneriet barnehage er samlokalisert med Gartneriet avlastningsbolig. Ansatte i avlastningsboligen og i barnehagen samarbeider nært for å kunne gi et spennende og godt tilbud til alle brukerne.  

Krinkelkroken barnehage er en ordinær avdelingsbarnehage. Barnehagene ligger i nærheten av hverandre på Øya, like ved St. Olavs hospital.

Åpningstid

Gartneriet barnehage:

Barnehagens åpningstid: kl. 07.00-16.30 
Adresse: Magnus Den Godes gate 24 

Krinkelkroken barnehage:

Barnehagens åpningstid: kl. 06.45-16.30
Adresse: Harald Hardrådes gate 16

Sommeren 2020 har barnehagene stengt i uke 29 og 30. I tillegg har vi stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften.

ASK

Alternativ Supplerende Kommunikasjon.

Gartneriet barnehage har knutepunktfunksjon og er et ressurssenter for ASK - Alternativ og Supplerende kommunikasjon.

Vi jobber kontinuerlig med et språkstimulerende miljø for alle barna i barnehagen, både i det spesialpedagogiske tilbudet og i det allmennpedagogiske tilbudet.

Les mer om ASK

Vi bruker både Tegn til tale (norsk med tegnstøtte) og grafiske symboler (PCS-bilder).

Tegn til Tale og PCS benyttes blant annet til dagsplan slik at alle barna skal få en god oversikt over dagens aktiviteter. ASK benyttes også i de ulike aktivitetene gjennom barnehagedagen, i rutinesituasjoner og i mer tilrettelagt språktrening.

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk (Rammeplan).

startpakke med bilder og symboler
Dette kan vi tilby

Veiledning

Vi veileder i barnehager der det er barn med behov for ASK, og det er ønskelig med mer kunnskap og tilrettelegging. Sammen med enheten lager vi en veiledningsplan med fokus på følgende;

  • Pedagogisk observasjon og kartlegging
  • Veiledning i bruk av ASK – løsninger
  • Veiledning i valg av symbolsystem og arbeidsmetoder
  • Veiledning til praktisk tilrettelegging
  • Hjelp til å tilrettelegge et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen

Vi kan også komme på personalmøter

Hospitering

Vi tar i mot ansatte fra barnehager og opplæringsinstitusjoner som enten vil høre om, se hvordan vi jobber med ASK  i barnehagen, eller som vil ta del i vår arbeidsdag.

Kurs

Vi holder grunnleggende kurs i ASK for ansatte i barnehager to ganger per år (vår og høst). Disse kursene blir introdusert gjennom kurskatalogen og ansatte i Trondheim kommune melder seg på via TK-læring. Ansatte i private barnehager kan ta direkte kontakt med Gartneriet barnehage.

Spørsmål om ASK startpakke, veiledning, hospitering eller kurs, ta kontakt med  ASK-veileder Oddbjørg Husås 400 66 548.

Kostpenger

Fra 1. august 2020 betaler man kr. 450 i kostpenger 11 måneder per år (juli er betalingsfri). Barnehagene er matpakkefri, og kostpengene dekker alle måltider i barnehagen (frokost, lunsj og frukt/yoghurt/korn som ettermiddagsmåltid. I tillegg serveres melk som drikke). Vi serverer varm lunsj to til tre dager i uka, ellers har vi fokus på et variert og sunt kosthold. På turdager må matpakke tas med hjemmefra.

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

25.02.2013:

Lovlighetskontroll

Retting gjennomført 10.01.2014

01.10.2014: 

Krinkelkroken barnehage – rapport fra hendelsesbasert tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

16.02.2016:

Elgeseter barnehager - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

15.08.2017:

Gartneriet barnehage - Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Elgeseter barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Administrasjon

Enhetsleder - Liv Randi Nervik, mobil 952 63 741
Avdelingsleder - Bente L. Grimnes, mobil 952 99 366

Merkantil - Berit Sætereng, telefon 72 54 16 80 

Stedfortreder for enhetsleder - avdelingsleder Bente L. Grimnes, mobil 952 99 366

Sist oppdatert: 20.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004