Elgeseter barnehager

Kontakt Elgeseter barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om oss

Elgeseter barnehager består av Gartneriet barnehage og Krinkelkroken barnehage. Begge barnehagene har felles kompetanseplan og årsplan. Barnehagene har relasjoner, språk og ASK - Alternativ Supplerende Kommunikasjon - som felles satsingsområde. I tillegg har vi et stort fokus på barns lek og læringsmiljø.

Gartneriet barnehage er en ordinær barnehage med basedrift, og er også et ressurssenter for ASK. Barnehagen er særskilt tilrettelagt for å gi et godt tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne og alvorlig syke barn. Gartneriet barnehage er samlokalisert med Gartneriet avlastningsbolig. Ansatte i avlastningsboligen og i barnehagen samarbeider nært for å kunne gi et spennende og godt tilbud til alle brukerne.

Krinkelkroken barnehage er en ordinær avdelingsbarnehage. Barnehagene ligger i nærheten av hverandre på Øya, like ved St. Olavs hospital.

Fra 01.08.22 blir Krinkelkroken barnehage slått sammen med Øya barnehage, og får enhetsnavnet Øya barnehager. Begge barnehagene vil ha samme ledelse, med Gunn Kristin Hansvold som enhetsleder. Åpningstiden blir den samme som i dag.

Åpningstid

Gartneriet barnehage

Barnehagens åpningstid: kl. 06.45-16.30. Adresse: Magnus Den Godes gate 24.

Krinkelkroken barnehage

Barnehagens åpningstid: kl. 06.45-16.30. Adresse: Harald Hardrådes gate 16.

Sommeren 2022 har barnehagene feriestengt i 3 uker - uke 28, 29 og 30.

I tillegg har vi stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften.

Årsplan 2019-2022

Enhetens årsplan finner du her

Informasjonsbrosjyre

Elgeseter barnehager - informasjonsbrosjyre.pdf

ASK

Alternativ Supplerende Kommunikasjon.

Gartneriet barnehage har knutepunktfunksjon og er et ressurssenter for ASK - Alternativ og Supplerende kommunikasjon.

Vi jobber kontinuerlig med et språkstimulerende miljø for alle barna i barnehagen, både i det spesialpedagogiske tilbudet og i det allmennpedagogiske tilbudet.

Les mer om ASK

Vi bruker både Tegn til tale (norsk med tegnstøtte) og grafiske symboler (PCS-bilder).

Tegn til Tale og PCS benyttes blant annet til dagsplan slik at alle barna skal få en god oversikt over dagens aktiviteter. ASK benyttes også i de ulike aktivitetene gjennom barnehagedagen, i rutinesituasjoner og i mer tilrettelagt språktrening.

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk (Rammeplan)

startpakke med bilder og symboler

Dette kan vi tilby

Veiledning

Vi veileder i barnehager der det er barn med behov for ASK, og det er ønskelig med mer kunnskap og tilrettelegging. Sammen med enheten lager vi en veiledningsplan med fokus på følgende;

 • Pedagogisk observasjon og kartlegging
 • Veiledning i bruk av ASK – løsninger
 • Veiledning i valg av symbolsystem og arbeidsmetoder
 • Veiledning til praktisk tilrettelegging
 • Hjelp til å tilrettelegge et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen

Vi kan også komme på personalmøter

Hospitering

Vi tar i mot ansatte fra barnehager og opplæringsinstitusjoner som enten vil høre om, se hvordan vi jobber med ASK i barnehagen, eller som vil ta del i vår arbeidsdag.

Kurs

Vi holder grunnleggende kurs i ASK for ansatte i barnehager to ganger per år (vår og høst). Disse kursene blir introdusert gjennom kurskatalogen og ansatte i Trondheim kommune melder seg på via TK-læring. Ansatte i private barnehager kan ta direkte kontakt med Gartneriet barnehage.

Spørsmål om ASK startpakke, veiledning, hospitering eller kurs, ta kontakt med ASK-veilederne Oddbjørg Husås, mobil 40 06 65 48 eller Åse Marie Asp Nielsen, mobil 98 04 00 83.

Kostpenger

Man betaler kr. 450 i kostpenger 11 måneder per år (juli er betalingsfri). Barnehagene er matpakkefri, og kostpengene dekker alle måltider i barnehagen (frokost, lunsj og frukt/yoghurt/korn som ettermiddagsmåltid. I tillegg serveres melk som drikke). Vi serverer varm lunsj to til tre dager i uka, ellers har vi fokus på et variert og sunt kosthold. På turdager må matpakke tas med hjemmefra.

Planleggingsdager 2022

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 28. januar
 • Fredag 24. juni
 • Fredag 19. august
 • Torsdag 13. oktober
 • Fredag 14. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

25.02.2013:

Lovlighetskontroll

Retting gjennomført 10.01.2014

01.10.2014:

Krinkelkroken barnehage – rapport fra hendelsesbasert tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

16.02.2016:

Elgeseter barnehager - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

15.08.2017:

Gartneriet barnehage - Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Elgeseter barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Administrasjon

Enhetsleder - Liv Randi Nervik, mobil 95 26 37 41

Avdelingsleder - Bente L. Grimnes, mobil 95 29 93 66

Merkantil - Berit Sætereng, telefon 72 54 16 80

Stedfortreder for enhetsleder - avdelingsleder Bente L. Grimnes, mobil 95 29 93 66

Sist oppdatert: 11.05.2022

012138

A03-P1-EPI004